Elektrėnų savivaldybės interneto svetainė – geriausia savivaldybės svetainė Lietuvoje

Elektrėnų savivaldybės interneto svetainė – geriausia savivaldybės svetainė Lietuvoje

Valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto svetainių atitikties bendriesiems reikalavimams tyrimo rezultatai suteikė elektrėniečiams dar vieną progą didžiuotis savo miestu. Paaiškėjo, jog Elektrėnų savivaldybės interneto svetainė net 98,2 proc. atitinka keliamus reikalavimus. Iš savivaldybių tokiu pat rezultatu įvertinta tik Vilniaus miesto savivaldybės svetainė.

Gražina RADZVILAVIČIŪTĖ

Geriausia svetainė

Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) užsakymu tyrimą atliko Europos tarpdisciplininių tyrimų institutas.

Tyrimas parodė, jog geriausiai reikalavimus atitinka Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų svetainės bei tyrimą užsakiusio IVPK internetinė svetainė. Nuo jų nedaug atsiliko Teisingumo ministerijos ir Elektrėnų bei Vilniaus miesto savivaldybių interneto svetainės. Taigi Elektrėnų savivaldybės interneto svetainė iš visų vertintų savivaldybių svetainių įvertinta geriausiai. Geriausių interneto svetainių dešimtuką užbaigia Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Šalčininkų, Švenčionių ir Jonavos savivaldybės.

Tiriamos įstaigos buvo suskirstytos į septynias grupes: Seimo srities įstaigas, Vyriausybei atskaitingas įstaigas, ministerijas, ministerijoms pavaldžias įtaigas, teismus, savivaldybes ir savivaldybių įstaigas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog prasčiausiai interneto svetaines prižiūri teismai ir savivaldybių įstaigos: Vyriausybės nustatytus reikalavimus atitinka 29 proc. teismų ir 30,5 proc. savivaldybių įstaigų svetainių.

IVPK Planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas Arminas Rakauskas tai aiškina tuo, jog teismai ir savivaldybėms pavaldžios įstaigos savo interneto svetainių priežiūrai negali skirti pakankamai lėšų.

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos žinios“, ministerijų interneto portalai keliamus reikalavimus atitinka 85 proc., savivaldybių bei Vyriausybei atskaitingų įstaigų – 78 ir 74 procentais. Ministerijoms pavaldžios įstaigos atitinka apie 40 proc., o Seimui atskaitingos įstaigos – 47,4 proc. joms keliamų bendrųjų reikalavimų. Kaip nurodo IVPK, valdžios įstaigos labiausiai vengia teikti informaciją apie savo vykdomus viešuosius pirkimus, biudžeto suvestinę ir laisvas darbo vietas. Tik keletas jų suteikia galimybę lankytojams palikti atsiliepimą apie teikiamų paslaugų kokybę.

Iš viso tirtos 906 įstaigų interneto svetainės, kurioms taikomos bendrųjų reikalavimų nuostatos. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad įstaigų interneto svetainės bendrųjų reikalavimų nuostatas atitinka 51,1 proc.

Bendrųjų nuostatų reikalavimus, t.y. bendro pobūdžio reikalavimus: adresų sričiai, įvadiniam puslapiui, informacijos atnaujinimo periodiškumui taikomus reikalavimus, prieinamumo neįgaliesiems, komercinių skelbimų nebuvimo, informacijos teikimo užsienio kalba ir kitus reikalavimus atitinka 66,8 proc. įstaigų interneto svetainių. Šiuos reikalavimus Elektrėnų savivaldybės svetainė atitinka visiškai.

Apraše nustatytą interneto svetainės struktūrą, t. y. interneto svetainės skyrių ir jų sričių pavadinimus, atitinka 42,6 proc. įstaigų interneto svetainių. Struktūros reikalavimus Elektrėnų savivaldybės svetainė taip pat atitinka visiškai.

Aprašo nuostatuose pateiktus reikalavimus informacijai atitinka 45,5 proc. įstaigų interneto svetainių. Reikalavimus informacijai Elektrėnų savivaldybės svetainė atitinka 96,3 proc.

IVPK duomenimis, tik 9 proc. tirtų įstaigų interneto svetainių skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ galima rasti ne tik tarnautojų pareigas ir telefonų numerius, bet ir atliekamas funkcijas ir jiems keliamus specialiuosius reikalavimus. Elektrėnų savivaldybės interneto svetainė patenka į šią pažangiąją mažumą. Skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, skiltyje „Savivaldybės darbuotojų kontaktai“, tereikia spragtelti nuorodą ties skiltimi „Pareigos“, kad perskaitytum, ką kuris tarnautojas veikia ir už ką yra atsakingas.

Skyriuje „Veikla“ įstaigos dažnai nepateikia biudžeto suvestinių ir informacijos apie viešuosius pirkimus, o Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje šią informaciją rasti nesunku.

Kas pirmesnis, tas geresnis

Elektrėnų savivaldybė jau įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamą projektą „Interaktyvių el. demokratijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sudarant sąlygas gyventojų nuomonei pareikšti (Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje)“. Šio projekto tikslas buvo sukurti ir įdiegti elektroninės demokratijos priemones.

Jam ES skyrė 311 tūkst. Lt, o Elektrėnų savivaldybė prisidėjo 50 tūkst. Lt.

Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą, prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2009 m. pabaigoje, o saldžius šio projekto įgyvendinimo vaisius galime skanauti jau dabar: tai palankūs Informacinės visuomenės plėtros komiteto tyrimo rezultatai ir aukšta Elektrėnų savivaldybės interneto svetainės vieta vertintųjų dešimtuke. Dar reikia paminėti, jog svetainėje darbo dienomis apsilanko daugiau nei pusė tūkstančio lankytojų.

Tyrimo ataskaitoje pažymima, jog Elektrėnų  savivaldybės interneto svetainės atitikimas Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms 2009 metais buvo įvertintas 78,9 proc., o 2011 metų rodikliai patvirtina  padarytą didelę pažangą. Tačiau Elektrėnų savivaldybės interneto svetainė neblogai reikalavimus tenkino ir 2009 metais. Tačiau ir tada interneto svetainės atitikimas aprašo bendrosioms nuostatoms jau siekė 100 proc. Taigi kas pirmesnis, tas geresnis – Elektrėnų savivaldybė parengė ir įgyvendino projektą, kuris sudarė sąlygas elektroninės demokratijos plėtrai, kurti glaudesnį ryšį su piliečiais, sudaryti sąlygas jiems susipažinti su valdymo procesais ir juose dalyvauti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69