Elektrėnų žiburių pagerbimas spalvų ir garsų fiestoj

Elektrėnų žiburių pagerbimas spalvų ir garsų fiestoj

Julija Kirkilienė

Penktadienio, sausio 19-osios, vakarą, kai Kaune vyko prestižiniai M.A.M.A (muzikos asociacijos metų apdovanojimai), Elektrėnuose vyko neprastesni Elektrėnų žiburio apdovanojimai – botaninių spalvų fiesta. Pilnoje žiūrovų salėje pagerbti buvo savivaldybės gyventojai, kurių nuo­pelnai įvardijami ilgu sąrašu: spartinantys savivaldybės socialinę, kul­tūrinę, patriotinę, švietėjišką, ekonominę, sportinę veiklą, aktyviai dalyvaujantys bendruomenės gyvenime, skatinantys naujas iniciatyvas, žemės ūkio modernizavimą ir kaimo plėtrą, įtraukiantys jaunimą, neįgaliuosius į aktyvią kultūrinę, sportinę veiklą, savo darbais ir pasiekimais garsinantys savivaldybę. Šiais metais pagal kultūros renginių organizatorės Gretos Garmašaitės režisūrą apdovanojimai vyko botaninėje spalvų fiestoje. Kaip kalbėjo renginio vedėjai Edita Zėčiūtė ir Saulius Jansonas, gėlės, kaip ir Elektrėnų savivaldybės žmonės, auga, žydi, duoda vaisius ir sėklas… Ir visada gražiausiame gėlyne kai ku­rios gėlės sužydi išskirtiniau… Tokių išskirtinių gėlių savivaldybėje šiais metais buvo išrinkta ir Elektrėnų žiburio statulėle apdovanota trylika. O iki apdovanojimų šventės vedėjai skelbė: lai karaliauja šviesa… Ir sceną užliejo daugybė spalvotų šviesų – pasirodė meninės gimnastikos atstovės „Diamonds show“. Pasirodymų buvo tiek daug ir spalvotų, bet jie neužgožė, o kaip tik pagilino apdovanotųjų džiaugsmą. Fiestoje nuotaikingu ir spalvingu pasirodymu elektrėniškius džiugino klasikinės gitaros ir flamenko šokio duetas, scenos meno ir šokio teatro akademijos Lietuvos filialo Indijos šokių Bharata Natyam pasirodymas. Bharata Natyam lietuviškai reiškia jausmą, melodiją, ritmą ir šokį. Greiti ir tikslūs ritminiai judesiai, derinami su pantomima, elektrėniškiams suteikė naujų įspūdžių. O kur dar Ryčio Cicino šlageriai ir „Rokada“ šokėjų aistringi pasirodymai bei lyriškos ir prasmingos Giulijos dainos… Visą tą gražų koncertą nustelbė renginio pabaiga – Gedimino Mačiulskio pasirodymas su afrikietiškais būgnais. Jam ant scenos pritarė išskirtinio dizaino rūbais pasipuošusios choro „Eldija“ atlikėjos, o salėje – kiekvienas žiūrovas. Būgnais buvo užvesta tikra fiesta, nė vieno nepalikusi abejingo. Tarp tų įspūdingų pasirodymų ryškiausiai žibėjo Elektrėnų žiburiai, kuriuos apdovanojo savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, mero pavaduotojai Marius Urvakis ir Inga Kartenienė, mero patarėjas Dovydas Bliujus ir skyrių vedėjai Živilė Dastikienė, Violeta Šim­kūnienė, Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė, Vaida Davidavičienė, Algis Ališauskas, Džeraldas Dagys. Visus apdovanotuosius pasveikino Seimo narės Silva Lengvinienė ir Edita Rudelienė.
Štai jie, apdovanotieji:

Už nuopelnus švietimo srityje – Ingrida Tviragienė.
Ingrida Tviragienė – Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mo­kyklos direktorė. Ji savo entuziazmu įkvėpė mokyklos bendruo­menę nau­jiems darbams. Kartu su bendruo­mene kuria ir atnaujina aktyviam mokymuisi ir poilsiui saugias, inovatyvias ir šiuolaikiškas ugdymo(si) aplinkas.
Mokykloje įrengtos ir atidarytos dvi naujos klasės: technologijų bei gamtos mokslų, kurios įrengtos pagal universalaus dizaino strategijas. Galvodama apie vaikus, pasitelkusi socialinių partnerių pagalbą sukūrė nusiraminimo erdves. Jaukiai, žaismingai, naujai įrengtas psichologo kabinetas, įrengtas nau­jas informacinių technologijų kabinetas. Direktorės iniciatyva klasės aprūpintos išmaniosiomis lentomis, o kad mokymosi procesas būtų dar įdomesnis ir atliepiantis skirtingus mokinių poreikius, mokiniai aprūpinti planšetėmis. Mokykloje sukurtos aktyvaus laisvalaikio erdvės, kur mokiniai gali pertraukų metu kokybiškai ir prasmingai leisti laiką. Vadovė kuria atvirą mokyklą, paremtą bendradarbiavimu ir part­neryste. Į mokyklą nuolat mielai priimami pradinio ugdymo ir kitų dalykų studentai praktikantai, taip „auginami“ jauni mokytojai mo­kyklai ir kt. Direktorė didelį dėmesį skiria mokyklos bendruomenės na­rių vertybių puoselėjimui ir pozi­tyvių nuostatų kūrimui. „Esame atvira mokykla ir siekiame kurti besimokančią, darnią bendruomenę, kurios pagrindinis tikslas užauginti Žmogų“, – sako Ingrida.

This slideshow requires JavaScript.

Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje apdovanota Janina Petrauskienė.
Ilgametė Vievio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytoja medicinos srityje dirba profesio­naliai, kompetentingai, yra darbšti, atsakinga, kruopščiai ir laiku atlieka kiekvieną pavestą užduotį, gilinasi į pacientų problemas, yra jų mylima. Janiną kolegos ir pacientai myli už sąžiningumą, dorumą, nuoširdumą, atvirumą. Pati nominantė šiuo metu atostogauja, todėl apdovanojimą atsiėmė sūnus Tomas.

Už nuopelnus socialinėje srityje apdovanota Angelija Bliujienė.
Nuo 1994 m. ji dirba socialine darbuotoja Kietaviškių seniūnijoje. Bendradarbiai sako, kad socialinis darbas – Angelijos pašaukimas. Angelija savo nuoširdžiu rūpesčiu užkariauja žmogaus palankumą ir įgauna pasitikėjimą. Tuomet nesunkiai ir reikiamą pagalbą suteikia: konsultuoja, padeda užpildyti dokumentus, užregistruoja į įstaigas, at­stovauja jose, tarpininkauja įvairiose situacijose… Neretai tiesiog paskambina ir nuoširdžiai išklauso godas ar paklausia: „Kaip laikaisi? Ar visko būtiniausio šiuo metu turi? Kaip sveikata…?“. Bendraudama su asmeniu ar šeima specialistė Angelija Bliujienė analizuoja galimus problemos sprendimus, šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti socialines problemas. Į iškilusias piliečių problemas reaguoja ir padeda jas spręsti. Tai nematoma socialinės darbuo­tojos darbo pusė, kuri neatsispindi statistinėse ataskaitose, bet sulaukia gyventojų dėkingumo už suteiktą pagalbą ar informaciją. Angelija Bliujienė 2024 m. sausio pradžioje baigia savo darbinę veiklą ir išeina į užtarnautą poilsį. Ji apdovanota ne tik už 2023 m., bet ir už visų savo darbo metų veiklos nuopelnus.

Metų kultūros šviesulio nominacija apdovanota Gilu­čių kultūros renginių organi­zatorė Vida Vičkačkienė.
Kultūrinių renginių organizatore Vida dirba nuo 2007 metų. 10 metų vadovavo Elektrėnų kultūros centro Gilučių dramos kolektyvui. Nominantė rašo scenarijus, veda renginius, kuria, gamina scenos dekoracijas bei kostiumo detales. Profesinėje ir kūrybinėje veikloje kryptingai dirba etnokultūros srityje. Ilgiau nei dešimtmetį organizuoja edukacinius renginius, susitikimus su amatininkais, tautodailininkais bei etninės kultūros puoselėtojais, nuolat tobulina žinias lietuvių liaudies senovinių tradicijų ir papročių srityje. Pradžioje hobis, o šiuo metu kasdienis amatas tapo vilnos vėlimas ir juostų audimas. Aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose. Kūrė ne vieną derliaus šventės kiemelio floristinį apipavidalinimą, audė juostas bendriems projektams Elektrėnų savivaldybės mastu. Savo rankdarbius eksponuoja parodose, vykdo tematines veltinio edukacijas bei mokymus suaugusiems. 2020 m. įgijo Tautodailininkės statusą (audimas). 2023 m. pirmą kartą ant Kalninių Mijaugonių piliakalnio suorganizavo Europos archeologijos dienų renginį. Darbuotoja atsidavusi savo darbui nuo idėjos iki scenos sutvarkymo po renginio ir lankytojo palydėjimo su šypsena veide, neša kultūros šviesulį Gilučių seniūnijoje, o šviesulys kasmet vis labiau šviečia ir matomas visoje mūsų savivaldybėje.

Už nuopelnus sportui apdovanota Ramunė Maleckienė.
Ramunė – moterų ledo ritulio trenerė. Yra Tarptautinės kategorijos ledo ritulio teisėja ir ledo ritulio žaidėja. 2015 metais įsteigė pirmąją oficialią moterų ledo ritulio komandą, kuri yra neatsiejama nuo Elektrėnų miesto ir moterų ledo ritulio. Nuo 2003 metų yra Tarptautinės kategorijos ledo ritulio teisėja, teisėjavusi daugiau kaip 24 įvairaus rango Pasaulio čempio­natuose ir Tarptautinėse taurėse. 2003–2013 metais teisėjavusi kaip linijos teisėja (IIHF Internatiol ice hockey federation), nuo 2014 iki dabar teisėjauja kaip pagrindinė aikštės teisėja. Taip pat nuo 2001 metų teisėjauja įvairiuose Lietuvos čempionatuose, turnyruose. Nuo 2015 metų dirba su moterų ledo ritulio komanda Elektrėnų HC „Amber“. Šios komandos narės atstovauja ir Nacionalinei moterų ledo ritulio rinktinei.
Ramunė Maleckienė su Lietuvos rinktine dalyvavo trijuose Pasaulio moterų ledo ritulio čempionatuose, buvo paskirta rinktinės kapitone, 2023 m. taip pat paskirta Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinės trenere.

Metų jaunimo lyderio vardas atiteko Livetai Kazlauskaitei.
Liveta yra Vievio kultūros centro savanorė, 2019–2020 m. buvo Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Elektrėnų padalinio savanorė, 2020–2021 m. – LMS mokymų vadovė, 2021–2023 m. pirmininkavo Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybai (ESJRT). 2021 metais Liveta baigė Vievio gimnaziją ir šiuo metu studijuoja Vilniaus universitete socialinę politiką.
Išrinkus Livetą Kazlauskaitę ESJRT pirmininke (2021–2023 m. kadencijai), ji ėmėsi lyderystės ir vedė komandą, organizuodama ESJRT veiklą, savivaldybės jaunimui skirtus renginius, atstovavo ESJRT įvairiuose susitikimuo­se, pasitarimuose, renginiuose. Liveta, turėdama daug patirties jaunimo politikos įgyvendinime, su ESJRT komanda vykdė daug įvairių veiklų: inicijavo, parengė bei įgyvendino poziciją dėl valstybinių švenčių minėjimo, kur turėtų galimybę dalyvauti ir pasisakyti jaunimo atstovai, poziciją dėl jaunimo darbuotojų sistemos stiprinimo savivaldybėje, poziciją dėl jaunimo nominacijos įtraukimo į apdovanojimus „Elektrėnų žiburiai“, rezoliuciją dėl jaunimo poreikių įgyvendinimo, kuriai parengti buvo atlikta Elektrėnų savivaldybės jaunimo poreikių apklausa, surinkti duomenys ir atlikta duomenų analizė bei rezultatų apibendrinimas. Livetos iniciatyva su apklausos rezultatais buvo supažindinti savivaldybės vadovai, tikslinės grupės (Jaunimo centro ir atvirų jaunimo erdvių, viešosios bibliotekos, kultūros centrų, visuomenės sveikatos biuro darbuotojai). Rezoliucija pristatyta Elektrėnų savivaldybės tarybai. Įgyvendino jaunimo veiklos skatinimo projektą „Moksleivių veiksmo diena savivaldybėje“, sudarė dienos programą, organizavo mokinių komandų iš Elektrėnų savivaldybės mokyklų aktyvų įtraukimą į projektą, subūrė ESJRT komandą bend­ram darbui, rūpinosi kitais renginio organizaciniais klausimais.
Liveta mielai padeda naujajai ESJRT komandai, nuolat konsultuoja iškylančiais klausimais, suorganizavo „senosios“ ir „naujosios“ ESJRT susitikimą, pasidalino gerąja patirtimi, supažindino su JRT pagrindinėmis funkcijomis, taip pat konsultuoja dėl jaunimo veiklos skatinimo projekto – jaunimo apdovanojimų renginio „Gal aktyvūs 2023“ organizavimo, dalinosi savo patirtimi ir teikė siūlymus. Liveta Kazlauskaitė aktyvi, drąsi, puikiai komunikuojanti, iniciatyvi Elektrėnų savivaldybės jaunuolė, kuri verta tapti Jaunimo lydere.
Pati Liveta padėkos kalboje sakė: „Dėkoju savivaldybės jaunimui, kurie organizuoja neįtikėtinas iniciatyvas ir stengiasi dėl kitų jaunų žmonių gerovės. Ačiū jaunimo organizacijoms, mokinių savivaldoms, ypač dėkoju 2023 m. „Veiksmo dienos“ laimėtojams, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos komandai, kuri savo resursais ir prizu suorganizavo „Keliam laipsnius“ festivalį – tokias iniciatyvas turime pastebėti ir vertinti“.

Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę Elektrėnų žiburys įteiktas mo­terų chorui „Eldija“, vadovė Greta Garmašaitė.
Moterų choras „Eldija“ susikūrė 2018 m. Per ne­didelį veiklos laiką dalyvavo įvairiuose koncertuose, chorinės muzikos festivaliuose, Zarasų krašto dainų šventėje, giedojo šv. Mišiose Elektrėnuose ir kituose miestuose. 2022 metais kolektyvas respublikiniame vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „Vasaros šokis“ laimėjo 1-os vietos diplomą bei nominaciją už geriausią kūrinio interpretaciją. O tų pačių metų lapkričio mėnesį choras konkurse „Nemunėlio vingiai“ užėmė II vietą. Moterų choro ansamblyje „Eldija“ dainuoja per 20 įvairaus amžiaus dalyvių. Daugelį jų chorinė muzika lydi daugiau nei 15 metų. Kiekvienas pasirodymas yra laukiamas ir jam atsakingai ruo­šiamasi. Choristės turi nemažai ambicingų planų, todėl atostogas mėgsta leisti muzikinėse stovyklose, besiruošdamos tarptautiniams konkursams bei festivaliams Lietuvoje bei už jos ribų.
Žymiausi pasiekimai: 2023 m.chorų festivalyje-konkurse „Mū­sų dainose“ Vievyje gautas Pasau­lietinės muzikos konkurso I laipsnio diplomas. 2023 m. – Kroatijos (Opatijos) tarptautiniame chorinės muzikos konkurse „Victoria Adriatic Choral Competition“ gautas tarptautinis pripažinimas ir II vietos diplomas.
2023 m. choras, švęsdamas 5 metų jubiliejų, suorganizavo respublikinį chorų ir ansamblių festivalį „Pasaulio tautų melodijos“, kuriame dalyvavo 9 kolektyvai. 2024 m. choras dalyvaus jubiliejinėje dainų šventėje „Kur giria žaliuoja“. Pasirodymams kruopš­čiai atrenkamos dainos, pastebimas vadovės aukštas meninis lygis. O Elektrėnų žiburio apdovanojimo šventėje choras „Eldija“ žiūrovus pakerėjo afrikietiška daina „Thula Mama“ ir kartu su Gediminu Mačiulskiu pasirodymu su afrikietiškais būgnais.

Už pilietiškas iniciatyvas apdovanota Allianz Lietuva Elektrėnų biuro vadovė Rita Ščerbavičienė.
Rita Ščerbavičienė nuo 2007 m. pradėjo savo karjerą kaip finansų konsultantė Aviva Lietuva kompanijoje. Nuo 2017 metų perėmė Aviva Lietuva, dabar Allianz Lietuva Elektrėnų biuro vadovės vairą. Jau daugiau nei 15 metų Elektrėnų Aviva Lietuva, dabar jau Allianz Lietuva biuras, bendradarbiaudamas su Kraujo donorystės centru, organizuoja kraujo donorystės akciją Elektrėnuose. Pagrindinė akcijos organizatorė ir ambasadorė yra Allianz Lietuva biuro vadovė Rita Ščerbavičienė. Per visus bendradarbiavimo metus Rita nuoširdžiai ruo­šiasi šiai akcijai, skiria labai daug savo energijos ir laiko tam, kad viskas vyktų sklandžiai, kad kuo daugiau žmonių galėtų prisidėti prie gyvybių gelbėjimo. Kasmet, Ritos ir jos komandos dėka, kraujo donorystė sulaukia vis daugiau dėmesio ne tik Elektrėnuose, bet ir Lietuvoje. 2023 metais kraujo donorystė buvo organizuojama net dvi dienas, per kurias Rita su komanda bei Elektrėnų žmonėmis sumušė visos Lietuvos kraujo do­norų rekordą. Kraujo donorystėje sudalyvavo 287 miesto gyventojai, iš kurių 205 tapo kraujo donorais ir jų dėka bus išgelbėta apie 600 gyvybių. 2023 metais apie Elektrėnuose vykusią donorystę žinia nuskambėjo per visą Lietuvą.

Už sėkmingą verslą apdovanotas UAB „Usva“ vadovas Valerijus Usenko.
UAB „Usva“ 2023 m. lapkričio 30 dieną atšventė 30 metų gimtadienį. Visus šiuos metus įmonė veikė Elektrėnų savivaldybėje. Per tuos metus įmonėje dirbo šimtai žmonių ne tik iš Elektrėnų savivaldybės. „Usva“ vadovas nuo­lat prisideda prie Elektrėnų savivaldybėje vykdomų veiklų ir yra ilgametis įvairių renginių ir akcijų rėmėjas. Šiuo metu įmonėje dirba 92 darbuotojai. 16 asmenų, dirbančių administracinį darbą, dirba jaukiai įrengtose patalpose, kur yra užtikrinti visi patogumai. Vadovybė darbą suteikia ir jauniems žmonėms, kurie dar neturi patirties, juos apmoko. Taip pat įmonėje dirba 76 vairuotojai ir šaltkalviai. Įmonės automobiliai – iki penkerių metų senumo. Tai reiškia, kad automobiliai yra šiuolaikiškos komplektacijos, tai leidžia vairuotojams komfortiškai jaustis ir dirbti be papildomų sunkumų. Įmonė daug metų priklauso Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“. Transporto verslas pastaruoju metu patiria sunkumų – tiek pandemija, tiek pasaulyje vyks­tantys karai šiam verslui iškelia didelių išbandymų, tačiau UAB „Usva“ vadovas rūpinasi savo darbuotojais ir per sunkmečius neatleido nė vieno darbuotojo. V. Usenko sako, kad įmonei gerai yra pelnas, tačiau ir gera atmosfera, ir geros darbo sąlygos bei darbuotojų ir vadovybės santykiai gerinami bendrų švenčių, susitikimų organizavimu, darbuotojų darbas yra pastebimas ir skatinamas tiek atlyginimų kėlimu, tiek kitais piniginiais priedais. UAB „Usva“ yra nuolatinė renginių savivaldybėje rėmėja, prisideda ir prie paramos Ukrainai. V. Usenko – ukrainietis, baigęs Charkovo universitetą ir įsigijęs inžinieriaus specialybę, dirbti paskirtas į Kruonio HAE statybas. V. Usenko čia sukūrė šei­mą, su žmona Genovaite užaugino vaikus. Valerijaus gimtasis kaimas ir ten likę jo artimieji šiuo metu gyvena šalia fronto, todėl Usenko šei­ma Ukrainai padeda ir asmeniškai, ir per labdaros organizacijas.

Metų bendruomenės Elek­trėnų žiburį išsivežė Vievio bendruomenė „Veikiam kar­tu“, pirmininkas Viktoras Gra­nickis.
Bendruomenė įgyvendina projektus, organizuoja renginius, aktyviai dalyvauja vietos gyvenime. Bendruomenės nariai skatina žmones judėti – organizuoja žygius po savivaldybės apylinkes, prisideda ir prie Vievio vietovių garsinimo. 2023 m. bendruomenė įgyvendino keletą projektų, fi­nansuotų Elektrėnų savivaldybės sporto ir kultūros projektų rėmimo programos lėšomis, suorganizavo daug nemokamų veiklų, kurio­se dalyvauti galėjo visi norintys. Tai žygis Laisvės gynėjų dienai paminėti, žygis, skirtas 105-osioms Nepriklausomybės metinėms pažymėti, žygis „Balto kalno trasa“, žygis „Žaliuoju taku prie Spindžiaus ežero“, žiemos žygis Gilučių apylinkėse.
Bendruomenės nariai, vedami aktyvaus pirmininko, 2023 m. dalyvavo pirmajame Elektrėnų savivaldybės plovo virimo čempio­nate, kur Vievio bendruomenė „Veikiam kartu“ tarp septynių komandų pasirodė geriausiai ir laimėjo pirmąją vietą.

Metų ūkio nominaciją ko­misija skyrė ūkininkams Kris­tinai ir Deimantui Stepo­navičiams.
Jauni perspektyvūs ūkininkai specializuojasi mėsinių galvijų ir kukurūzų bei sėtinių pievų auginime. Ūkis įkurtas vaizdingoje vietoje Budilių k., šalia Gelvio ežero. K. ir D. Steponavičiai, įsigiję seną ir apleistą sodybą, pradėjo tvarkyti kraštovaizdį, vėliau pradėjo ūkinės veiklos kelią. Ūkis prasidėjo nuo Azijos aviganių šunų porelės, kurie saugojo keletą įsigytų avių. Avių banda didėjo, šalia buvo įrengtas aptvaras šernams ir danieliams, nes ūkininko žemė su apipelkėjusia žeme ribojasi su valstybiniu mišku. Kai ūkininkai sutvarkė kraštovaizdį, tada senus pastatus ėmė keisti nau­jais, puoselėjančiais kaimo tradicijas. Pirmiausia atsirado dūminė pirtelė su šiaudiniu stogu ir keliais bičių aviliais šalia miško. Iš ūkininkavimo savo reikmėms perėjo į rimtesnį ūkininkavimą ir ant kalno šalia sodybos, iš kurios atsiveria visa Gelvio ežero panorama, pradėjo statyti fermas mėsinių galvijų auginimui. Ūkininkų įsi­kūrimas tokioje kalvotoje vietoje buvo ganėtinai sudėtingas susisiekimo atžvilgiu, ypatingai žiemos metu. Tačiau ūkininkų ryžto ir pastangų dėka ūkis ne tik plėtėsi, bet ir buvo modernizuotas. Pradžioje perkamus pašarus galvijams ūkininkai pakeitė savo ūkyje užaugintais ir paruoštais pašarais, o tam, kad paruoštų pašarus, pradėjo savo ūkyje auginti vertingus ir maistingus pašarus galvijams – kukurūzus. Auginant kukurūzus ūkininkai vėl susidūrė su gana sudėtingu iššūkiu – išaugintus kukurūzus tokiose nederlingose žemėse reikėjo ir apsaugoti nuo laukinių žvėrių, kurių toje teritorijoje yra gausu. Vienintelė priemonė, sauganti nuo laukinių žvėrių, yra elektriniai piemenys, tad ūkininkai dešimtis hektarų savo ir nuomojamų žemių turėjo apjuosti tvoromis.
Ūkininkai savo ūkyje diegia vis naujesnes ir mažiau žmogiškųjų resursų reikalaujančias priemones. Ūkyje numatyta diegti automatinę robotizuotą pašarų tiekimo sistemą, ūkininkai, ir išvykę iš ūkio, gali stebėti per vaizdo kameras galvijus. Visa ūkyje užauginama produkcija realizuojama be tarpininkų. Galvijai skerdžiami skerdykloje arba gyvi išvežami į užsienį.
Ūkininkai nominacijos atsiimti neatvyko – atostogauja. Apdovanojimą paėmė Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė, o nuotrauką iš Alpių kalnų redakcijai atsiuntė Kristina ir Deimantas.

Metų nevyriausybinės organizacijos apdovanojimas įteiktas asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“, vadovė Birutė Grybauskienė.
Asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ Elektrėnuose veikia 4 metus, tačiau daugelis savanorių turi 10–20 metų savanorystės patirtį. Asociacija dalyvauja savivaldybės ir valstybės projektuose, bendradarbiauja su savivaldybės administracija, nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijomis, Airijos, Čikagos lietuviais. Prezidento inicijuotame projekte „Lietuvos galia“ asociacijos iniciatyva „Ar pažįsti kaimyną?“ buvo įvertinta pagrindiniu apdovanojimu. Asociacija kasmet organizuoja Motinos ir Tėvo dienų, valstybinių bei religinių švenčių akcijas savivaldybėje. Akcijų metu yra sveikinami mamos ir tėčiai, gyvenantys tolimiausiuose savivaldybės kampeliuose, jie vaišinami saldumynais, jiems skiriamos dainos, eilės, savanorių šypsenos. Velykų akcijos metu, bendradarbiaujant su savivaldybės administracija, per kelias dienas aplankomi Elektrėnų savivaldybės seniūnijos, dienos centrai, atokiausiose sodybose gyvenantys vieniši senoliai, daugiavaikės šeimos, socialinę atskirtį patiriantys žmonės. Asociacija dalyvauja jaunimo renginiuose, tokiuose kaip „Keliam laipsnius“, seniūnijų organizuojamuose renginiuose. Aktyviai vykdomi projektai, skirti padėti adaptuotis iš Ukrainos atvykusiems karo pabėgėliams, padedama jiems susirasti gyvenamąją vietą, baldų, drabužių. Ukrainiečiai kviečiami į asociacijos renginius, organizuojami specialūs renginiai ukrainiečių vaikams, rengiamos pamokėlės lietuvių kalba, susirgusiems padedama nuvykti į ligoninę. Vykdomos edukacinės programos, kuriose ukrainiečiai supažindinami su lietuvių tradicijomis ir papročiais. Savanoriai aktyviai dalyvavo rudens šventėje Elektrėnuose, kur ukrainiečiai elektrėniškius vaišino ukrainietiškais patiekalais. Kasmet asociacija dalyvauja kapinių tvarkymo akcijose, uždega žvakeles ant apleistų bei nelankomų kapų, lapkričio 1 dieną talkino Elektrėnų seniūnui – aplankė kovų už laisvę dalyvių kapus. Asociacijos savanoriai dalyvauja „Maisto banko“ akcijose. Taip pat asociacija, bendradarbiaudama su seniūnijomis, veža maisto, drabužių, higienos priemonių ir kt. sunkiai besiverčiantiems seniūnijų gyventojams.

Metų rėmėjas – X.
Nominacijos Metų rėmėjas atsiimti niekas neatėjo ir liko nežinomas… Kaip sakoma, kuklumas puošia žmogų. Elektrėnų žiburio skulptūrėlę meras įteikti pažadėjo asmeniškai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų