Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ pavasarį pasitinka su naujomis edukacinėmis erdvėmis

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ pavasarį pasitinka su naujomis edukacinėmis erdvėmis

Kovo 15 d. pavasarinė akcija DAROM darželyje sukvietė bend­ruomenę ne tik tvarkyti aplinkos, bet ir įgyvendinti edukacinių erdvių projektų. Akcijos tikslas – suvienyti bendruomenės narius (tėvelius, darbuotojus, vaikus), skatinti bendruomeniškumą, pilietiškumą, atkreipti dėmesį į švarią, estetišką, palankią ugdymui(si) aplinką, sveiką gyvenseną.
Bendruomeniškumas – didžiau­sia vertybė ir bendruomenės galia. Tik suvienijus didžius tikslus, pastangas ir beribį norą pasieksime puikių rezultatų! Bendruomenės dėka darželis pasitinka pavasarį su atnaujintomis ir naujomis edu­kacinėmis erdvėmis. Dėkojame Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vardu visai bendruo­menei, ypač ugdytinių tėvams ir visiems prisidėjusiems už nuoširdų darbą, kuriant ir atnaujinant edukacines erdves: Pauliui Martišiui, Dariui Urbanavičiui, Neringai Jankelaitienei, Nerijui Kobelevui, Egidijui Čižauskui, Aringui Galiauskui, Rimai Mikučionienei, Tomui Kulevičiui, Tomui Šimkevičiui, Tomui Plauškai, Justui Kvietkauskui, Aurimui Sakalauskui, Jelenai Bisikirskienei, Agnei Savickienei, Rimui Lisevičiui, Dariui Pruskui, Julijai Lazar, Evelinai ir Laurynui Kamštaičiams, Jurgitai Andriulevičienei, Jonui Chveduk, Egidijui Ščerbavičiui, Donatui Stulginskiui, UAB „Dar dar“ už pagalbą įgyvendinant numatytus edukacinių erdvių projektus ir tvarkant įstaigos aplinką.

Vaikai yra nepaprastai imlūs juos supančiai aplinkai. Eduka­cinėse erdvėse labai svarbu panaudoti inovatyvius būdus ir priemones, stimuliuojančias vaikų domėjimąsi, motyvaciją, kūrybiškumą, norą ugdytis.  Lauko ir vidaus edukacinės erdvės vaikams atveria puikias galimybes ugdytis įtraukiai ir patirti, kad tarp ugdomųjų dalykų nebelieka ribų, kad ugdymo proceso dalyvius jungia bendra veikla ir rezultatų siekis. Ugdydamiesi lauke vaikai įsitraukia į įdomią teminę veiklą, pritaiko įvairių dalykų žinias ir vedini naujų patirčių ir atradimų ugdosi naują supratimą ir gebėjimus, atėjusius natūralios vizualizacijos keliu. Šiandien darželis jau yra pasiruošęs didžiąją dalį veiklų įgyventi lauko erdvėse.
Visiems įstaigos bendruomenės nariams dėkojame už neįkainojamą dovaną – bendruomeniškumą.

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų