Elektrėnų socialinės globos namai švenčia 25-erių metų jubiliejų

Elektrėnų socialinės globos namai švenčia 25-erių metų jubiliejų

Elektrėnų socialinės globos na­mai rugsėjo 21d. pažymėjo 25-erių metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės at­stovai: meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Į šventę atvyko socialinių paslaugų srities įstaigų vadovai: Elektrėnų socialinių pa­slaugų centro direktorė Dalytė Ku­tyrevienė, Elektrėnų šeimos na­mų direktorė Vida Rakauskienė. Dė­kojame merui ir visiems svečiams už gražius ir šiltus sveikinimus, už tai, kad atvyko pabūti kartu su mumis, už pareikštą pagarbą ir padėką mūsų darbuotojams. Darbuotojoms Vidai Gudaitienei, Nijolei Černiauskienei, Elenai Laurinaitienei, Genei Gaidauskienei ir Onai Sokolovai, kurios globos namuose dirba nuo pat atidarymo, meras įteikė padėkos raštus už gerą ir ilgametį 25 metų darbą Elektrėnų socialinės globos namuose. Dėkojame Socialinės paramos skyriaus vedėjai Violetai Šimkūnienei už pasitikėjimą mūsų visų darbuotojų darbu, už šiltus ir gerus linkėjimus. Nuoširdžiai ačiū gerb. vikarui kun. Tadui Pikteliui už Šv. Mišias, skirtas mūsų Globos namų 25 m. jubiliejui pažymėti.

Rugsėjo 22d. sukako 25 metai, kuomet buvo įkurti Elektrėnų socialinės globos namai. Kiekvienais metais mes pažymime šią dieną, visuomet susirenkame kartu – globos namų gyventojai, darbuotojai ir svečiai. Prieš penkerius metus šventėme globos namų 20 metų jubiliejų, turėjome daug svečių, Vilniaus muzikos rėmimo fondas dovanojo mums koncertą, į dangų kilo balionai. Šie metai truputį pakeitė visų žmonių gyvenimą, jų planus, tas palietė ir mus. Kadangi dar yra daug apribojimų dėl COVID-19 viruso įstaigoms, kurios teikia pa­slaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, todėl į šią šventę pakvietėme tik gyventojų atstovus. Šventėje dalyvavo Globos namų gyventojų tarybos narė Loreta Juraitė, kuri visų gyventojų vardu pasveikino globos namų darbuotojus jubiliejaus proga. Savarankiško gyvenimo namų gyventojų atstovė Julija Janonienė džiaugėsi Globos namuose teikiamomis paslaugomis, administracijos darbu, ypač šiltus, nuoširdžius sveikinimo žodžius skyrė socialinio darbuotojo padėjėjoms, kurios­ visada randa­ gy­ventojams gerą, paguodžiantį žo­dį, atliekant pa­grindinius darbus, teikiant socialinės globos paslaugas. Po sveikinimų pakvietėme pažiūrėti fotojuostą apie Elektrė­nų socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus.
Norint prisiminti globos namų atidarymo istoriją, reikėtų nusikelti į 1992 metus. Tais metais buvo uždarytas Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir Trakų sa­vivaldybės tarybos buvo nuspręsta čia įkurti senyvo amžiaus ir žmonių su negalia globos namus. Trejus metus vyko rekonstrukcijos darbai ir 1995 m. rugsėjo 22d. čia buvo atidaryta įstaiga – Elektrėnų socialinės globos namai. Tuometinis Trakų rajono meras Kęstutis Vaitukaitis perkirpo tradicinę atidarymo juostelę, statybos organizacija „Ergas“ įteikė simbolinį pastato raktą, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Jonas Jonys pašventino globos namus. Atidarymo šventėje dalyvavo tuo metu Trakų savivaldybėje viešėję Vokietijos Rheinės miesto atstovai. Tai lėmė tolimesnį mūsų įstaigos bendradarbiavimą su Rheinės miesto Šv. Juozapo pensionatu. Tuo metu Lietuvoje dar tik kūrėsi savivaldybiniai globos namai ir mes buvome vieni iš pirmųjų, todėl teko ieškoti savo sprendimų ir turinčių patirties šioje srityje patarimų. Nemažai patirties gavome bendradarbiaujant ir viešint Rheinės miesto socialinės globos pensionate. Daug darbo buvo įdėta pačių pirmųjų įstaigos darbuotojų, atliekant paruošiamuosius darbus, baldų sustatymą, valymo bei aplinkos tvarkymo darbus, reikėjo patiems sukurti jaukią, gražią ir patogią aplinką, kurioje galėtų oriai ir saugiai gyventi tie asmenys, kuriems reikalingos socialinės priežiūros ir globos paslaugos. Turbūt tai ir subūrė mūsų kolektyvą į darnią ir didelę šeimą, suteikė mūsų namams jaukumo, savitumo ir šilumos. Prieš 25 metus į Globos namus atėjo pirmieji gyventojai: tai buvo Brazių šei­ma, mama ir sūnus Molodzikovai, Angelė Janavičiūtė. Šiandieną iš jų mūsų namuose gyvena tik vienas – Leonidas Molodzikovas. Šiuo metu Globos namuose gyvena 40 gyventojų, įstaiga turi licenciją senyvo amžiaus ir asmenų su negalia globai, taip pat – sveikatos priežiūros – bendrosios praktikos slaugos paslaugoms. Nuo 2012 m. Globos namai turi padalinį – savarankiško gyvenimo namus, 2018 m. prie mūsų reorganizacijos būdu buvo prijungtas Elektrėnų reabilitacijos centras Pakalniškėse, kuris tapo Elektrėnų socialinės globos namų padaliniu. Todėl dabar turime nemažą būrį asmenų, kuriems teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, išskirtinumo teikia Pakalniškių padalinyje veikiantis vaikų dienos centras. Didėjo gyventojų skaičius, didesnis tapo ir darbuotojų kolektyvas. Džiaugiamės Elektrėnų savivaldybės socialinių paslaugų plėtros projektais, tai mūsų namams suteikia ne tik vidinių pokyčių, bet ir teritoriją bei aplinką daro patrauklesnę bei patogesnę čia gyvenantiems asmenims. Švenčiant Elektrėnų socialinės globos namų 25 metų jubiliejų, tariu nuoširdžiai ačiū visiems Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojams už šį nelengvą, reikalaujantį daug kantrybės, ištvermės bei pasiaukojimo, tačiau kilnų ir labai reikalingą darbą.

Danutė Suchockienė,
Elektrėnų socialinės globos namų direktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69