ELEKTRĖNAI – MIESTAS, KURIAME PATOGU GYVENTI, DIRBTI IR ILSĖTIS

ELEKTRĖNAI – MIESTAS, KURIAME PATOGU GYVENTI, DIRBTI IR ILSĖTIS

Rugsėjį jau aštuntą kartą startavo žurnalo „STRUCTUM“ organizuojamas nacio­nalinis architektūrinių ir urbanistinių idėjų konkursas „Išmanu­sis miestas VIII“. Jame da­lyvaus rekordinis­ savivaldybių skaičius­ – aštuonios. O tarp jų – Elektrėnų savival­dybė.
Elektrėnų savival­dybės Strateginiame plėtros plane 2021–2027 m. suformuluo­ta savivaldybės vizija: „Kryžkelė tarp keturių sostinių – kur šviesu, žalia ir saugu. Čia patogu gyventi, dirbti ir ilsėtis“.

T. Pacausko nuotr.

„Kryžkelė“ čia suprantama kaip saugus ir ramus uostas, kuriame šviesu, žalia ir saugu, į kurį kviečiama atvykti ne tik dirbti ir ilsėtis, bet ir gyventi, kurti savo šeimos lizdą, gerovę. Būdvardžiai „šviesu, žalia“ – tarsi aliuzija į Lietuvos energetikos centrą, Elektrėnų žiburius, siekiamybę vystyti alternatyvius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, žaliąją energetiką.
Vizijos centre atsiduria žmogus – atviras, kūrybingas, atsakingas – gyvenantis ramiame ir saugiame uoste, kur bus tinkamai apgintos jo teisės, sumažinta socialinė įtampa ir sukurta saugi aplinka, kurioje kiekvienas galės užsiimti mėgstama veikla, gauti deramą atlygį, užtikrinti savo ir savo artimųjų gerovę bei kartu prisidėti prie savivaldybės sėkmės ir pažangos.

Elektrėnų savivaldybė išskiria 3 savo stiprybes

Demografinė aplinka ir užimtumas. Lėtesnis nei vidutiniškas šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas, didėjantis vaikų ir dar­bingo amžiaus asmenų skaičius bendroje gyventojų struktūro­je, mažėjantis pensinio amžiaus žmonių skaičius bendroje gyventojų struktūroje, teigiamas ir augantis migracijos saldo rodiklis, vienas didžiausių vidutinis darbo užmokestis tarp lygintų savivaldybių.
Ekonomika ir verslas. Sparčiau nei šalyje augančios materialinės ­investicijos, MI ir TUI rodikliai, tenkantys vienam gyventojui, didesni nei kaimyninių savivaldybių. Viena dominuojančių ūkio subjektų veiklų – transporto ir logistikos veikla, o palyginti su kitomis vertintomis savivaldybėmis veikia daugiau stambių įmonių.
Socialinė aplinka. Įgyvendinta perėjimo nuo institucinės prie ben­druomeninės globos pertvarka, ma­žėjančios išlaidos socialinėms pašalpoms, mažėjantis socialinės para­mos gavėjų skaičius, taip pat darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis, skaičius.
Planuojama teritorija šalia Elektrėnų marių yra miesto ašis, vietos gyventojų traukos centras, tikimės miesto bendruomenės ir svečių laisvalaikį sutelkti būtent šitoje naujai kuriamoje miesto erdvėje.
Elektrėnų savivaldybė tikisi kartu su akademinės bendruomenės idėjomis ir ES investicijomis įgy­ven­dinti savivaldybei ir Elektrėnų miesto gyventojams svarbius projektus.
Dalyvaudama projekte „Išmanusis miestas VIII“ savivaldybė turės galimybę į Elektrėnų mieste esančius objektus pažvelgti kitų žmonių – jaunimo, akademinės bendruomenės, savo srities profesionalų (architektų, konstruktorių ir kt.) – akimis ir tikėsis gauti motyvacijos keisti, nebijoti permainų ir taip prisidėti prie miesto plėtros.

„Structum“ redakcija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69