Savivaldybės tarybos posėdyje. Diskusijų klubas

Iki pietų (08-26) planuotas užbaigti tarybos posėdis užsitęsė beveik tris valandas. Gražiai prasidėjęs rožės žiedo vietoj puokščių įteikimu liepos ir rugpjūčio mėnesiais  gimtadienius šventusiems tarybos nariams, pasibaigė VšĮ „Jaunimo krantas“ dalininkų posėdžiavimu. Šiame tarybos posėdyje iš 18 svarstymui pateiktų sprendimų projektų, nepritarta  dviem.  Vienam klausimui pritarta su patikslinimu. Tarybos posėdyje prie kiekvieno klausimo buvo taip ilgai diskutuojama, kad savivaldybės taryba priminė ne įstatymų priėmimo instituciją, o diskusijų klubą.

Išgelbėjo administracijos direktorių

VšĮ„Jaunimo kranto“ klausimus atidėjus posėdžio pabaigai, pirmuoju klausimu buvo svarstytas sprendimo projektas dėl liepos 1d. posėdyje priimto sprendimo pakeitimo. Vyriausybės atstovas Jurgis Jurkevičius įpareigojo savivaldybės tarybą pakeisti sprendimą dėl įgaliojimo pasirašyti dokumentus, kuriuo įgaliojo administracijos direktorių, kolegijai pritarus, derinti ir pasirašyti dokumentus, susijusius su neišnuomotų vandens telkinių veikla. Dabar taryba nusprendė, kad tokius dokumentus administracijos direktorius pasirašys tik tarybai pritarus.  Daugiausia posėdyje kalbėjęs tarybos narys Andrejus Paberalis priekaištavo valdančiajai daugumai dėl operatyvumo  stokos atsakant į paklausimus, dėl administracijos direktoriaus įsakymų neviešinimo ir pan. Po balsavimo  tarybos narys Kęstutis Vaitukaitis replikavo, kad šiuo sprendimu taryba išgelbėjo administracijos direktorių nuo viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimo.

Kiek moka, taip ir dirba

Vyriausybei paliepus ir savivaldybės tarybai pritarus, sumažinti, pasak K. Vaitukaičio, ir taip maži mero ir jo pavaduotojo atlyginimai. Nuo rugpjūčio 1d. vietoj 10 bazinių atlyginimų dydžių merui bus priskaičiuojama 9,45, o mero pavaduotojui vietoj 8 bazinių atlyginimų dydžių – 7,92. Nedaug sumažėjo tie atlyginimai, nes ne daug ir gauna politikai. Savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt skelbiama, kad II ketvirtį merui per mėnesį su visais priedais buvo priskaičiuoti 5 tūkst. Lt, o išmokėti 3776 Lt, pavaduotojui priskaičiuoti 4154 Lt, o išmokėti 3127 Lt. Nuo rugpjūčio 1 d. sumažintas bazinis atlyginimų dydis nuo 475 Lt iki 450Lt, todėl politikams atlyginimai  sumažės maždaug 500 Lt. Tarybos nariai domėjosi, ar savivaldybės įsteigtų įstaigų vadovų atlyginimai neviršija mero atlyginimo. Iš tiesų, po šio atlyginimo mažinimo, EKŪ direktoriaus atlyginimas bus didesnis nei savivaldybės mero. Šiuo metu, pasak EKŪ direktoriaus Ričardo Lecko, jo atlyginimas, neatskaičius mokesčių, yra 4800 Lt.  Priedų ir premijų šiais metais direktorius sako negaunantis.  Gimnazijų direktorių atlyginimai taip pat gali likti didesni nei mero.
Tarybos posėdyje pasyvi mero reakcija į nepriimamus sprendimo projektus ir kritiką dėl neatsakymų į raštus, suteikė progą  tarybos nariams  mero darbą vertinti juokaujant:  kiek moka, tiek ir dirba.

Vyrai gėrė, vyrai gers

Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į 140 gyventojų prašymą, svarstė klausimą „Dėl prekybos laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, apribojimo“. Apie tai, kaip girti žmonės po 10 val. triukšmauja kiemuose tarp Saulės ir Trakų gatvių prie kavinės „Alva“ rašėme liepos 7 d. straipsnyje „Vyrai gėrė, vyrai gers“. Savivaldybės tarybai Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja Olga Temlianceva teikė sprendimo projektą dėl prekybos alkoholio laiko ribojimo, bet sprendimas nebuvo priimtas. Į posėdį basomis į šlepetes įsispyręs atskubėjo  kavinių tinklo „Naktida“ , kuriai priklauso ir kavinė „Alva“, direktorius Žydrūnas Eimutis, atnešė tarybai 200 gyventojų, kuriems patinka kavinės „Alva“ veikla,  parašus ir aiškino tarybai, kad jie įstatymų nepažeidžia ir sakė galį net Policijos komisariate pastatyti kompiuterių monitorius, kur būtų galima stebėti stebėjimo kamerų, pastatytų kavinės „Alva“ kieme, rodomus vaizdus.  Tokių kamerų direktorius sakė galįs pastatyti nors 10. Ilgai diskutavo tarybos nariai apie tai, kad reikėtų visoms kavinėms riboti prekybos laiką, kad reikėtų problemą spręsti kompleksiškai, kad reikėtų sudaryti darbo grupę problemai ištirti, minėjo alkoholio ir tabako kontrolės įstatymą ir pan., bet bendro sutarimo nerado. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius pacitavęs įstatymus, kokį sprendimą galėtų priimti savivaldybės taryba, pasiūlė klausimo nagrinėjimą atidėti kitam posėdžiui.  Mero sudaryta komisija aiškinsis, ar kavinė „Alva“ ir kitos kavinės, turinčios licencijas visą parą prekiauti alkoholiniais gėrimais, nepažeidžia įstatymų ir taisyklių. Per tą laiką Elektrėnuose, Saulės gatvėje, bus atidaryta dar viena viešojo maitinimo įstaiga, visą parą prekiaujanti  alkoholiniais gėrimais.

Pinigų narkotikų prevencijai neskyrė

Savivaldybės gydytojo tarnybos vedėja Inga Cechanovičienė teikė sprendimo projektą „Dėl pritarimo panaudoti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas“  programai „Narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo tarp mokinių paplitimo tyrimas“. Tokiai programai vykdyti taryba pagailėjo 17940 Lt. Tarybos narė Asta Juknienė mano, kad tuos pinigus geriau panaudoti stomatologo paslaugoms, nes narkotikų paplitimo tyrimas rezultatų neduosiąs. A. Juknienės nuomone, tarybai reikėtų padirbėti prie klausimo, iš kur moksleiviai gauna narkotinių medžiagų. Opozicinės frakcijos nariai priekaištavo mero pavaduotojui Algimantui Adomaičiui, kuris yra Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkas, dėl neveiklumo. Komisija, pasak A. Paberalio, nei 2008 m., nei 2009 m. nebuvo nė karto susirinkusi.
Naujos programos ir frakcijos
Seniūnams teko gerokai padirbėti, kol paruošė seniūnijų veiklos programas, bet patvirtinti jas taryba neužtruko. Tokias veiklos programas reikėjo priimti  2009-06-30 Seimui pakoregavus  Vietos savivaldos įstatymą. Tarybos nariai pagyrę Vievio seniūną Zenoną Pukėną už geriausiai paruoštą veiklos programą, o Elektrėnų seniūno pavaduotoją  Algirdą Norvilą pakritikavę už įstaigų pavadinimų nežinojimą, veiklos programas priėmė visas iš karto ir vienbalsiai.
Šioje taryboje paaiškėjo ne tik naujos seniūnų veiklos programos, bet taryboje atsirado dar ir nauja frakcija. Trys mažiausiai taryboje narių turinčios  partijos susijungė į vieną frakciją ir pasivadino Partijos Tvarka ir teisingumas, Darbo partijos ir Valstiečių liaudininkų partijos frakcija. Šią frakciją sudaro 7 nariai. Informaciją apie naująją frakciją pateikė partijos Tvarka ir teisingumas narys Edmundas Vėželis.  Jo nuomone tam, kad taryba nebūtų diskusijų klubas, ateityje jų frakcija apsispręs ir vieningai balsuos už pateiktus sprendimų projektus. Administracijos direktorius H. Petrauskas informavo tarybos narius apie priimtų sprendimų vykdymą, o Regina Žemaitienė,  Finansų, biudžeto ir ekonomikos vedėja, pateikė liūdną žinią apie mažinamą savivaldybės biudžetą.

Išaiškėjo paslaptis

Vievio sanatorinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininkas Arvydas Valentavičius tarybai pateikė informaciją, kuri atskleidė Vievio sanatorinės mokyklos paslaptį. Pasirodo, Vilniaus regiono plėtros taryba dar 2007 m. birželio 8 d. buvo nusprendusi, o 2009 m. birželio 26d. patikslinusi dvi priemones, liečiančias Vievio sanatorinę mokyklą: 1.  Vievio sanatorinę mokyklą perkelti į Abromiškių vaikų sanatoriją, 2. Vievio sanatorinėje mokykloje įsteigti metodinį-konsultacinį centrą. Tokiam projektui iki 2013 metų numatomas virš 5 mln. lėšų poreikis. Tos Vilniaus regiono plėtros tarybos nariais yra ir meras Arvydas Vyšniauskas, ir jo pavaduotojas Algimantas Adomaitis. Vicemeras sakė, kad taryboje šis klausimas svarstytas nebuvo ir jis informacijos nežinojo. Apie tai turėjo žinoti savivaldybės strateginio planavimo komisijos, į kurią įeina visų politinių partijų atstovai, pirmininkas Arvydas Vyšniauskas ir kiti komisijos nariai. A. Vyšniauskas sakė neprisimenantis, ar tai buvo svarstyta. Jei tarybos nariai būtų žinoję Vilniaus regiono plėtros tarybos informaciją, gal būtų apsisprendę ir priėmę sprendimą dėl Vievio sanatorinės mokyklos uždarymo. Šiuo metu Panerių mokykla nėra uždaryta, bet, pasak A. Valentavičiaus, ir finansavimo neturi.

Leisti neleisti perleisti

Tikras galvos skausmas savivaldybės tarybai yra VšĮ  „Jaunimo krantas“, kurią 2004 m. sausio mėn. sutiko įsteigti ir būti dalininke buvusios kadencijos taryba.  Patvirtinta buvo įstaigos valdyba iš 4 asmenų: Rimantas Varanauskas (pirmininkas), Gytis Daugėla, Danutė Aleksiūnienė ir  Henrikas Petrauskas. Per ketverius veiklos metus Rimantas Varanauskas savo intelektualinį indėlį, įvertintą 150 tūkst. litų, pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Vesteksa“, o „Jaunimo krantas“ veiklos nevykdo, nors yra paskirti direktorius, pavaduotojas ir buhalteris. Atlyginimams mokėti lėšų įstaiga neturi, todėl auga skolos. Trečiadienį taryba priėmė sprendimą perduoti  VšĮ „Jaunimo krantas“  14922,61 Lt įnašą (skolą Sodrai ir VMI), į šią sumą įskaitydama įstaigos įsiskolinimą. Kitu sprendimu taryba nepritarė perleisti Gyčiui Daugėlai VšĮ „ Tikra produkcija“ turimą „Jaunimo kranto“ dalininko dalį. Gytis Daugėla yra renginių organizavimo kompanijos „Tikra produkcija“ direktorius ir Lietuvoje žinomas prodiuseris.
Birželio mėn. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje sprendimo projektas dėl pritarimo Gyčiui Daugėlai už 85 tūkst.litų įsigyti „Tikrai produkcijai“ priklausančią „Jaunimo kranto“ dalį buvo atidėtas, todėl, pasak G. Daugėlos,  įstatymai leidžia jam įsigyti tą dalį be tarybos pritarimo.
Tarybos posėdžiui pasibaigus, posėdžiavo „Jaunimo kranto“ dalininkai, bet išsiskirstė, nieko nenutarę. 50 proc. akcijų turi savivaldybės taryba, o kitą dalies pusę – „Vesteksa“ ir „Tikra produkcija“. Jie savivaldybei kelia sąlygas perduoti panaudai  „Poseidono“ pastatą. Administracijos direktorius H. Petrauskas, G. Daugėlos apkaltintas nenoru bendradarbiauti su dalininkais, aiškino įstatymus ir įstatus, neleidžiančius to pastato perduoti ir siūlė ieškoti teisinės bazės viską įforminti. Verslininkų grupė kaltino savivaldybę kenkiant savo gyventojams, nes neįsileidžia investuotojų. Valdančiosios daugumos tarybos nariai kaltino verslininkus, neturinčius veiklos plano ir reiškė susirūpinimą, kad verslininkai gali pakrantes padaryti neprieinamas gyventojams. VšĮ „Jaunimo krantas“ valdybos narė Danutė Aleksiūnienė išsakė verslininkams priekaištus dėl jų arogancijos, nesiskaitymo su savivaldybės nuomone ir projektų Struktūriniams fondams neteikimo.
Nesutarimai tarp savivaldybės vadovų ir verslininkų, matyt, turi kažkokią priežastį, kurios nei viena, nei kita pusę neįvardija. Dalininko G. Daugėlos arogancija, atrodo, bus viena iš priežasčių, kodėl savivaldybė bijo panaudai atiduoti apgriuvusį „Poseidono“ pastatą verslininkams ir kodėl savivaldybė nepritarė jam asmeniškai leisti įsigyti „Jaunimo kranto“ dalies. Šiuo metu pilietis  G. Daugėla bylinėjasi  Vilniaus  1-ajame apylinkės teisme už padarytą autoavariją esant neblaiviam, per kurią buvo sužeisti 3 jaunuoliai, ir pasipriešinimą policijos pareigūnams (vilniaus.diena.lt).
Dabartinį laikotarpį įvardijus sunkmečiu, Vyriausybėje svarstomi klausimai apie viešųjų įstaigų finansavimo apribojimą iš valstybės biudžeto. (Saulėlydžio komisija, išnagrinėjusi veikiančią praktiką siūlė Vyriausybei keisti Biudžeto sandaros įstatymą, įtvirtinant nuostatą, kad biudžeto asignavimai gali būti skiriami tik biudžetinėms įstaigoms. Ministrų kabinetas  pritarė Saulėlydžio komisijos siūlymui ir pavedė Finansų ministerijai per mėnesį parengti ir pateikti Vyriausybei Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus, kad biudžeto asignavimai gali būti skiriami tik biudžetinėms įstaigoms, jeigu specialieji įstatymai nenumato kitaip. Tačiau jei biudžeto lėšos bus skiriamos ir viešosioms įstaigoms, bus numatytas ir reguliavimas dėl biudžeto lėšų panaudojimo (lrv.lt)). Todėl, matyt, G. Daugėla skuba VšĮ „Tikra produkacija“ dalį įsigyti asmeniškai, o valdančiosios daugumos tarybos nariai linkę VšĮ „Jaunimo krantas“ likviduoti ir Elektrėnų pakrantę tvarkyti pagal kitus projektus. Jie, išskyrus vicemerą A. Adomaitį ir dar keltą naujosios frakcijos narių, marių pakrantę svajoja atkurti tokią, kokia ji buvo pastatyta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69