Dievo šypsena Beižionyse

Dievo šypsena Beižionyse

Julija Kirkilienė

Klebonas Dainius Jančiauskas, minint Beižionių parapijos 90-metį, atlaidus vadino Dievo šypsena. Tokią mintį pasakė jo kolega, nes į atlaidus, kaip į svečius, susirenka daug žmonių, o šeimininkas kiekvieną svečią pasitinka šypsodamasis.

Beižionyse Švento Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose ir parapijos jubiliejuje, švęstame rugsėjo 16 d., šypsotis tikrai buvo ko. Maldininkus džiugino parapijiečių išaugintomis gėlėmis papuošta bažnyčia, gražiai giedantis Beižionių choras, vadovaujamas vargonininkės Janetos Ališauskienės, prasmingai aukotomis Šv. Mišiomis, kurias celebravo Jiezno klebonas Rolandas Bičkauskas, Semeliškių klebonas Gintautas Jančiauskas. Po Eucharistijos šventimo šventoriuje maldininkus pasitiko Pastrėvio kaimiška kapela „Varnalėša“, o žmonės būrėsi prie suneštinėmis vaišėmis nukrautų stalų, paruoštų po gėlėmis apkaišytais žodžiais „Beižionių parapijai – 90 metų“.
Atlaiduose dalyvavo svečių: Seimo narė Dangutė Mikutienė, Trakų ir Elektrėnų savivaldybių administracijos direktoriai Asta Kandratavičienė ir Arvydas Vyšniauskas. Bet garbingiausi tarp svečių buvo pagyvenę parapijiečiai, čia gyvenantys ar tik į atlaidus atvykę ir prisimenantys, kaip buvo statoma bažnyčia, kaip kuriama parapija. Beižionių bendruomenės pirmininkas Vilmandas Palčiauskas perskaitė Juozo Navicko prisiminimus. Senasis beižioniškis pats jau nebeprisimena parapijos kūrimo pradžios, bet detaliai užrašė tėvų pasakojimus, kurie mažai skiriasi nuo bibliotekos vedėjos Onutės Žilionienės surinktos kraštotyrinės medžiagos.
Tais 1922 metais Beižionių apylinkių gyventojams nusibodę į toli nuo kaimo pastatytas bažnyčias važinėti, todėl jie susibūrę ir įkūrę parapiją. Beižionių dvaro savininkė Kornelija Ostrovskienė tų pačių metų spalio 18 d. prie liudytojų surašė raštą, kad parapijai negrąžinamai dovanoja 1 valaką žemės. Parapijiečiai ant dovanotos žemės nutarė pastatyti bažnyčią. Į Beižionis buvo paskirtas kunigas Steponas Rudžionis. Bažnyčia pastatyta buvo 1926 metais. Elektrėnuose gyvenanti J. Ašmenaitė – Steponavičienė pasidalino prisiminimais, kaip jos artimieji padėjo bažnyčią statyti.
Beižionių parapija – jauniausia parapija Kaišiadorių vyskupijoje, bet aktyvūs parapijiečiai kuria naujas tradicijas, puoselėja senąsias.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų