Didelės diskusijos dėl mažų problemų

Didelės diskusijos dėl mažų problemų

Julija Kirkilienė

Planuotas savivaldybės posėdis rugsėjo 30 dieną vyko nuotoliniu būdu. Nors informacijos apie priežastis posėdį organizuoti nuo­toliniu būdu meras pateikė šykščiai, savivaldybėje koronaviruso šmėkla jau gąsdina pradines mo­kyklas ir būrelius… Tik tarybos nariai diskusijų įkarštyje rūpinosi ne tiek žmonių reikalais, kiek savo rei­tingais prieš rinkimus į Seimą.

Konsultuosis su gyventojais
Prieš posėdį apie savo veiklą tarybos nariams pakalbėjo Lietuvos moksleivių sąjungos pirmininkė Liveta Kazlauskaitė, kuri perskaitė praėjusių metų veiklos ataskaitą. Posėdis pradėtas buvo klausimu dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo. Reglamentas papildytas buvo šeštame skyriuje penktame skirsnyje ir pavadintas „Konsultavimasis su vietos gyventojais“. O pagal tą reglamentą, norėdama įvykdyti įvairių teritorijų ribų keitimą ar keisti vietovių pavadinimus, savivaldybės administracija organizuos konsultacijas su vietos gyventojais. Gyvenamųjų vietovių nustatymo ar pakeitimo ribas siūlyti gali tų vietovių gyventojai, juridiniai asmenys, nekilnojamo turto savininkai bei savivaldybės institucijos. Gyventojai nuomones gali pareikšti apklausos lapuose, kurių formą yra patvirtinusi Vyriausybė. Savivaldybės taryba kovo mėnesio posėdyje kaip tik yra priėmusi sprendimą „Dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo (keitimo)“. Šiame posėdyje buvo planuota priimti sprendimą „Dėl Elektrėnų savivaldybės seniūnijų ribų keitimo“, bet klausimas buvo atidėtas.

Pinigai
Pinigus, ypač svetimus, skaičiuoti visada smagu, bet kartais ir reikalinga. Savivaldybės biudžetas vėl papildytas per 220 tūkst. eurų, iš jų 118 tūkst. eurų Vyriausybės nutarimu savivaldybei grąžinta už pirktą medicininę įrangą kovai su koronavirusu, beveik 33 tūkst. eurų skirta socialinėms paslaugoms, 48,8 tūkst. eurų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai ir kt. Nors biudžete pinigų vis daugėja, bet tarybos posėdžio metu paaiškėjo, kad kartais dėl pinigų trūkumo pedagogams vėluoja atlyginimai. Taryba taip pat papildė aprašą dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos. Pagal tą aprašą įvairios lengvatos priklauso tiems, kas dėl ekstremalios situacijos patyrė tiesioginį neigiamą poveikį. Prie svarbių aplinkybių priskiriama sunki liga, maitintojo netekimas, stichinės nelaimės, gaisrai ir kitos svarbios aplinkybės.

Ugdymas
Penkioms mokymo įstaigoms buvo naujai patvirtinti nuostatai. Viena iš priežasčių nuostatus papildyti, sakė klausimus teikę mokyklų direktoriai, pasitvirtinti ugdymo šei­mose įgyvendinimo tvarkos aprašą. Tuose aprašuose numatyta, kaip įteisinti pavienio mokymosi proceso organizavimo formą šeimose. Dėl ugdymo procesų posėdis užsitęsė ilgiau, nei planuota. Karštos diskusijos posėdyje užvirė tarybos narei Linai Ališauskienei pateikus papildomą sprendimo projektą dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo papildymo. Rugpjūčio mė­nesio posėdyje buvo patvirtinti darbo modeliai savivaldybėje veikiantiems vaikų darželiams. Bet tarp tų patvirtintų modelių nebuvo tokio, pagal kurį dirba lopšelis-darželis „Drugelis“ ir jo naujoji direktorė Justina Zaleckienė. Pagal L. Ališauskienės pasiūlytą sprendimo projektą, tarybai reikėtų patvirtinti dar vieną modelį, pagal kurį įstaigos vadovas, atsi­žvelgdamas į tėvų poreikį, tarybai pritarus, galėtų nustatyti grupių darbo laiką. Bet dėl to modelio tarybos nariai ginčijosi, tarsi dėl karo paskelbimo kokiai Baltarusijai: tarybos narys Ramūnas Kartenis ar tuos tėvelius, kurie norėtų vaikus į darželį atvesti ir iš jo pasiimti vėliau, ar pačius tarybos narius – kiekvienas suprato savaip – pavadino žmonių grupele ir vėliau už tuos žodžius atsiprašė. Tarybos narys Virgilijus Pruskas dievagojosi, kad jis prieš kiekvieno klausimo balsavimą atidžiai studijuoja biudžetą, Audrius Jurgelevičius kaltino Švietimo, kultūros ir sporto skyrių tarybai teikiant neteisingą informaciją apie vaikų skaičių ugdymo įstaigose, Silva Lengvinienė ir meras Kęstutis Vaitukaitis vienas kitą kaltino politikavimu (abu nuo skirtingų partijų dalyvauja Seimo rinkimuose), Arūnas Kulboka priekaištavo merui, priekaištaujančiam, kad tarybos nariai mažai siūlo sprendimo projektų, o kai pasiūlo – valdančioji dauguma projektams nepritaria. Diskusijų pabaigoje išvadas padarė opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė. Pasak jos, savivaldybės politikai apie vaikus kalba, kaip apie statybines trinkeles, neatsižvelgdami į tėvų ir vaikų poreikius. Diskusijos iš posėdžio buvo perkeltos į socialinius tinklus.

Pirkimai-pardavimai
Elektrėnuose planuojama tiesti dar vieną dviračių taką. Jeigu Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus projektas būtų finansuotas, takas eitų palei važiuojamąją dalį nuo Elektrėnų iki Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus.
Taryba patvirtino nekilnojamo turto sąrašą, kur įrašytus objektus norėtų parduoti aukcione. Tame sąraše įrašyta 16 objektų, tarp kurių ir automobilių stovėjimo aikštelė Trakų-Sabališkių gatvių sankirtoje (Sabališkių g.2), ir Vievio daugiabučiuose įrengti šiluminiai maz­gai, ir butas Beižionyse, kur dvidešimt metų veikė seniūnija. Dabar seniūnija perkelta į mokyklos patalpas. Diskusijos vyko dėl automobilių stovėjimo aikštelės pardavimo. Pasak V. Prusko, trūkstant stovėjimo vietų automobiliams, minimos aikštelės nereikėtų parduoti. Meras sakė, kad iš Elektrėnų bendruomenės tokio prašymo taryba nėra sulaukusi, tad iš sąrašo, tarybos sprendimu, aikštelė išbraukta nebuvo. Iš sąrašo nebuvo išbraukti ir šiluminiai mazgai Vievio daugiabučiuose. Dėmesio vieviškiams ir elektrėniškiams! Jei­gu paminėtus objektus norite pasi­lik­ti savo reikmėms – skubiai­ kreip­kitės į savivaldybės adminis­traciją ir tarybą su prašymais palikti juos visuomeninėms reikmėms. Skubėkite, kol nepardavė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69