Demokratija: mažuma paklūsta daugumai

Demokratija: mažuma paklūsta daugumai

Julija Kirkilienė

Tarpušvenčiu, tarp Kalėdų ir Naujųjų metų, vykusiame tarybos posėdyje meras daug kartų kartojo žinojęs ir sakęs, kad sprendimai šiame posėdyje bus priimti balsuojant vieningai. Į Algimanto Adomaičio pastabą, kad opozicija daugumą nori privesti prie demokratijos, meras atsakė: demokratija yra 50 proc. +1, t.y. mažuma paklūsta daugumai. Iš tiesų, posėdyje visiems tarybos sprendimo projektams pritarta būtų ir be opozicijos balsų, bet sklandų posėdžio darbą ir šventinę daugumos nuotaiką sugadino Kurkliškių kaimo bendruomenės ir bendruomenės „Aktėvystė“ pareiškimas, kad neva neskaidriai planuojama panaudoti lėšas vienam socialiniam projektui.

Naujovės

Posėdis pradėtas buvo tarybos nario Kęsto Vitkausko merui įteikta padėka nuo Lietuvos vandensvydžio federacijos ir atminimo medaliu už pagalbą vandensvydžio sportui. Apdovanojusi gruodžio mėnesį gimtadienius šventusius Andrejų Paberalį ir Ramūną Kartenį, taryba ėmėsi svarstyti sprendimų projektus, kurių susikaupė per 20.

Pirmą kartą per 17 savivaldybės metų taryba patvirtino savo darbo planą pirmam ateinančių metų pusmečiui. Tą planą paskaičius paaiškėja, kokius klausimus taryba svarstys pirmą pusmetį. Opozicijos lyderis Viktoras Valiušis siūlė tarybai plėsti veiklą ir į planą įtraukti ne tik planuojamus posėdžius, bet ir įvairius mokymus bei seminarus.

Naujoji Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Virginija Liepinytė-Medeikė tarybai teikė svarstyti klausimus dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybų sudėties pakeitimų. A. Adomaičiui pastebėjus, kad stebėtojų tarybose neįrašytas nė vienas opozicijoje dirbantis tarybos narys, nors jie siūlė savo kandidatus, meras ir atsakė, kad demokratija yra 50 proc.+1, todėl mažuma paklūsta daugumai. Į Ligonių kasų stebėtojų tarybą vietoj Danutės Baliūnienės, tarybos narės mandato atsisakiusios dėl Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus posto, išrinktas Dmitrij Burkoj. Į Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą vietoj Edmundo Niparavičiaus, mandatą iškeitusio į Elektrėnų ligoninės direktoriaus kėdę, išrinktas Arūnas Kulboka.

Strategija

Taryba patvirtino sveikatingumo ir sporto plėtros strategiją, apie kurią kalbėjo 17 metų, bet niekas tos strategijos negalėjo paruošti. Naujasis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys kartu su skyriaus specialistu, atsakingu už sportą, Mykolu Krasnicku šiais metais tokią strategiją 2017-2020 metams paruošė. Nors projektą pristatęs D. Dagys sakė, kad į strategiją įtraukta buvo visa savivaldybės sporto visuomenė, bet nepatenkintų atsirado. Pavyzdžiui, vienas iš Ledo ritulio klubo „Energija“ savininkų Petras Nausėda siūlė strategijos nepriimti. Patobulinti strategiją siūlė ir V. Valiušis su A. Adomaičiu, atkreipdami dėmesį, kad strategijoje visai pamirštas neįgaliųjų sportas ir mažai skirta dėmesio paauglių sportui. Darbo grupės, atsakingos už sveikatingumo ir sporto plėtros strategijos paruošimą, pirmininkas Arvydas Vyšniauskas įvardijo, kad strategijai pasiūlymus teikė tarybos narys Audrius Jurgelevičius, Ledo ritulio klubas „Energija“, Sportinio judėjimo asociacijos valdybos pirmininkas Audrius Valaiša, bet tarybos nariai, kritikuojantys strategiją, pasiūlymų neteikė. Strategija, pasak A. Vyšniausko, yra siekiamybė, kad savivaldybėje būtų kuo daugiau sportuojančių žmonių, o strategiją iki 2020 metų tobulinti bus galima. Meras paaiškino tarybos nariams, kad patvirtinus strategiją, bus paruošta programa, o vėliau įvardintos savivaldybės prioritetinės sporto šakos. Nors meras pripažino, kad strategija nėra tobula, bet rekomendavo klubo „Energija“ vienam iš savininkų ir Vilniaus miesto tarybos nariui Petrui Nausėdai Elektrėnų sveikatingumo ir sporto plėtros strategiją parodyti Vilniaus savivaldybės tarybai, kad ir jie pasimokytų iš Elektrėnų.

Biudžetas

Paskutinį kartą šiais metais buvo patikslintas savivaldybės 2016 metų biudžetas, t.y. sureguliuoti finansiniai srautai. Kaip sakė projektą pristačiusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko, savivaldybė prisiima iššūkį – galimybę paskolas grąžinti iš savivaldybės biudžeto lėšų ir taip sumažinti kreditorinius įsiskolinimus. Šiais metais savivaldybė sutaupė 280 tūkst. eurų socialinei paramai skirtų lėšų. Meras garantavo, kad tos lėšos bus panaudotos ne gatvėms tiesti, o kitoms socialinėms reikmėms – vaikų ir senelių globos namų veikloms.

Lėšas į biudžetą sėkmingiau savivaldybei sektųsi surinkti, jei netektų nurašyti savivaldybei įsiskolinusių ir bankrutavusių įmonių skolų. Šį kartą teko nurašyti daugiau kaip 4 tūkst. eurų prieš 13 metų bankrutavusio banko „Litimpeks“ skolą savivaldybės įstaigoms. Ateityje savivaldybei gali tekti nurašyti ir tokios įmonės, kaip Naujosiose Kietaviškėse įsikūrusios UAB „NRB CAPITAL“, skolas. Įmonė prašė savivaldybės ją atleisti nuo žemės mokesčių. Taryba įmonės nuo mokesčių neatleido. Kadangi bendrovė beveik 10 tūkst. eurų yra skolinga „Sodrai“, tai savivaldybei už žemės nuomą ji tikriausiai irgi nemokės, todėl kaupsis skola.

Pirkti – parduoti

Tarp kitų svarbių sprendimų projektų taryba patvirtino sąrašą nekilnojamojo turto, kuris bus parduodamas viešame aukcione. Spausdiname sąrašą – gal kuris skaitytojas panorės įsigyti vieną ar kitą pastatą (žiūrėti lentelę).

lent

Sugadino šventę

Posėdis, kaip įprasta, baigėsi klausimų-atsakymų popiete. Tarybos narė Aldona Kirkliauskienė primygtinai klausė, kada bus nutiestas šaligatvis Liepų gatve Vievyje į Vaikų dienos centrą. Vaikai ten eina važiuojamąja gatvės dalimi, todėl niekas negali žinoti, kada gali įvykti nelaimė. Meras pažadėjo surasti galimybę šaligatvį nutiesti. Rimantas Edvardas Sabutis klausė, kada bus įrengta valgykla Vievio pradinėje mokykloje. Meras atsakė, kad valgyklos reikia ne tik Vievio, bet ir Elektrėnų pradinei mokyklai, o Švietimo ir mokslo ministerija nėra patvirtinusi mokyklų modernizavimo aprašo.

Tarybos nariai sukluso išklausę Kurkliškių kaimo bendruomenės ir bendruomenės „Aktėvystė“ pranešimą apie projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ lėšų paskirstymą. Bendruomenėms kilo įtarimų dėl projektui skirtų lėšų paskirstymo skaidrumo, todėl bendruomenės sako negalinčios toleruoti neskaidraus lėšų panaudojimo jautriausių socialinių sluoksnių sąskaita.

Projektas „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ finansuojamas iš 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje. Vykdant projektą turėtų būti teikiamos kompleksinės paslaugos socialinės rizikos grupės šeimoms. Projekto prioritetas – socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu. Projektą teikia savivaldybės administracija, projekto partnerių konkursą laimėjo bendruomenė „Aktėvystė“, Kurkliškių kaimo bendruomenė ir Asociacija „Elektrėnų šeimos klubas“. Projektui skirta per 210 tūkst. eurų.

Bendruomenės „Aktėvystė“ ir Kurkliškių kaimo bendruomenės atstovai mano, kad lėšos tarp partnerių paskirstytos netolygiai, o partnerių atrankos konkurso ir lėšų skirstymo komisijoje dalyvavo buvusios asociacijos „Elektrėnų šeimos klubas“ valdybos narės Violeta Šimkūnienė ir Kristina Vitartė. „Elektrėnų šeimų klubui“ projekto lėšų skirta beveik 3,5 kartus daugiau nei abiems kitoms bendruomenėms kartu. Bendruomenės prašė tarybos narių inicijuoti konkurso rezultatų kaip neteisėtų dėl šališko komisijos darbo ir jos narių įvykdytų pažeidimų bei ekonomiškai neefektyvaus lėšų paskirstymo projekte panaikinimą.

Meras, atidžiai išklausęs pareiškime išdėstytus faktus, pažadėjo išsiaiškinti ir bendruomenėms atsakyti raštu.

Po tokio pareiškimo V. Šimkūnienė vis kartojo, kad bendruomenės viską melavo, o tarybos nariai iš posėdžio išsiskirstė nusiteikę nešventiškai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų