Darželiuose vėl klega vaikai

Darželiuose vėl klega vaikai

Virginija Jacinavičiūtė

Po dviejų mėnesių namuose draugų ir mokytojų išsiilgę darželinukai grįžo į ugdymo įstaigas. Vaikams, rodos, niekas ir nepasikeitė – apie neįprastą padėtį primena tik tai, kad atėjus į darželį kiekvienam matuojama temperatūra, grupėse ugdoma mažiau vaikų, kai kur grupės sujungtos, o vaikų dažniau prašoma plauti rankas. Visai kitaip šiandieninis ugdymas atrodo vadovams ir mokytojams – prieš atveriant darželių duris teko išspręsti daugybę organizacinių klausimų, užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą.

Mišrus ugdymo procesas
Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ugdymo procesas atnaujintas sklandžiai, pasakojo darželio direktorė Justina Zaleckienė. Sunkiausia, pasak direktorės, buvo apgalvoti ir suorganizuoti ugdymą, kuris atitiktų visus Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos ministerijų reikalavimus. Darželyje buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė „Ugdymo organizavimo nuo gegužės 18 d. tvarkos“ aprašą. Darželyje nedirba ir iki rekomendacijų pakeitimų, tikėtina, nedirbs 6 rizikos grupėje esančios mokytojos. Šiuo metu

Darželyje „Drugelis“ temperatūrą matuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Danguolė Aniūkštienė
Darželyje „Drugelis“ temperatūrą matuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Danguolė Aniūkštienė

vaikus ugdo 8 mokytojos, kurios vykdo mišrų ugdymo procesą – vaikus ugdo darželio grupėje bei nuotoliniu būdu namuose. Viena rizikos grupėje esanti mokytoja dirba tik nuotoliniu būdu. J. Zaleckienė sako, kad organizuojant mišrų ugdymą sunku užtikrinti kokybišką ugdymą namie, nes mokytojoms fiziškai sunku dirbti ir grupėje, ir nuotoliniu būdu, todėl itin tikimasi tėvų bendradarbiavimo. „Jei tėvai skiria pakankamai laiko paskirtų užduočių atlikimui su vaikais, tuomet ugdymo kokybė beveik prilygsta ugdymui grupėje“, – mano J. Zaleckienė. Darželyje „Drugelis“ ugdymo procesas karantino metu nedaug skiriasi nuo įprastinio. Savaime suprantama, keliami aukštesni higienos reikalavimai, dezinfekuojamas inventorius, vaikams dažniau primenama kruopščiai plautis rankas. Atsižvelgiant į ministerijų reikalavimus, skirtingoms grupėms neleidžiama kontaktuoti, kiekviena grupė į darželį ateina pro skirtingus įėjimus, atvykusiems vaikams ir darbuotojams matuojama temperatūra. Direktorė pasakojo, kad atidarius darželį, atsižvelgiant į tėvų (globėjų) apklausas, tikėtasi didesnio vaikų antplūdžio, tačiau pirmadienį į darželį atvyko 52 vaikai, kurie buvo suskirstyti į 5 grupes. Panašus vaikų skaičius išliko ir kitomis dienomis. J. Zaleckienė mano, kad vaikų skaičių nulėmė ir lietingi orai, ir tai, kad ne visi gali lankyti savo grupes su savo mokytojomis.

Dirbs visą vasarą
Kol kas darželį lanko pusšimtis vaikų, bet esant poreikiui, bus formuojama daugiau grupių. Tėveliai, kurie norėtų vaikus leisti į darželį iki gegužės 31 d., kviečiami susisiekti su mokytojomis nurodytais grupių telefono numeriais grupių darbo laiku bei užpildyti prašymus, pagal parengtą tvarką, visa informacija paskelbta viešai įstaigos svetainėje ir „Facebook“ viešame įstaigos puslapyje.
Gegužės 20 d. priimtas Elektrėnų tarybos sprendimas dėl darželių darbo vasaros metu. Pritarta, kad visi trys Elektrėnų miesto darželiai dirbtų visą vasarą. „Dabar susidūrėme su iššūkiu suorganizuoti darbą nuo birželio 1 d., nes norinčių lankyti darželį nuo birželio 1 d., pagal tėvų (globėjų) apklausas, yra daugiau nei lankančių dabar, tačiau negalime priimti jokių sprendimų, kol nesulauksime informacijos iš ministerijų. Dabartiniai reikalavimai, rekomendacijos labai varžo, tėvai (globėjai) reikalauja tikslių atsakymų į jiems kylančius klausimus, kaip bus nuo birželio 1 dienos. Konkrečiai atsakyti negalime, nes mūsų sprendimai priklauso nuo valstybės mastu priimtų sprendimų, kurie dažnai keičiami arba yra labai migloti. Noriu palinkėti visiems ramybės ir kantrybės, tiek daug pokyčių per tokį sąlyginai trumpą, bet visiems prailgusi laiką, niekas nesitikėjo, taigi reikės palaikymo ir supratimo, kad vėl visi galėtų grįžti į savo įprastą gyvenimo ritmą“, – sakė J. Zaleckienė.

Nebuvo uždarytas
Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktorė Irena Meškaus­kienė sako, kad atnaujintas ugdymo procesas darželiui nebuvo didelis iššūkis, nes darželis dirbo viso karantino metu. Čia buvo prižiūrimi 5 vaikai, kurių tėvai dirbo užtikrindami pasiruošimą COVID-19 pandemijai. Šiuo metu darželyje ugdomi 65 vaikai, kurie suskirstyti į 6 grupes. Vaikų grupės išskirstytos į skirtingus korpusus, prižiūrima, kad vaikai neturėtų kontaktų su kitų grupių vaikais. Padėjėjos maistą vaikams neša pagal grafiką, kad nesusitiktų prie virtuvės langelio. Visą saugumą užtikrinančią tvarką mokyklos administracija numatė iš anksto ruošdamasi atverti duris didesniam būriui vaikų ir tos tvarkos griežtai laikosi. Pasak direktorės, prasidėjus ugdymo procesui sunkiausia buvo matuoti vaikams ir lydintiems tėvams temperatūrą, mat darželis teturėjo 1 bekontaktį termometrą, todėl du pasiskolino iš tėvų, dar du įsigijo trečiadienį. Įsigijus daugiau termometrų, darbas tapo mažiau įtemptas. Savivaldybės tarybai patvirtinus, kad miesto darželiai dirbs visą vasarą, I. Meškauskienė informavo, kad „Žiogelyje“ vasarą veiks 6–8 grupės.

Trūko termometro
Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasa­ka“ direktorė Aldona Ščiukaitienė sako, kad visos pradžios dažniausiai nebūna lengvos, bet įveikiamos. Įveikė darželis ir ugdymo karantino metu iššūkius. Pradžia nebuvo lengva, nes darželis turėjo tik vieną termometrą, todėl pirmadienį vaikus galėjo priimti tik per vienas duris. Kadangi buvo matuojama temperatūra bei prašoma pasirašyti deklaracijas, patvirtinančias, jog vaikas nesloguoja ir nekosėja, vaikų atvedimo į darželį procesas užtruko. Tėvams, kurie vaikus į darželį atvedė prieš pat aštuonias, trūko ir kantrybės, ir tolerancijos. Tačiau per kelias dienas tėvai apsiprato su nauja tvarka ir vaikus stengiasi atvesti anks­čiau. Antrąją ugdymo dieną darželis pasirūpino antru termometru, todėl vaikai pasiskirstė dviem srautais. „Pasakoje“ tėvai į darželį neįleidžiami, vaikus pasitinka ir į grupes nuveda mokytojų padėjėjos.
A. Ščiukaitienė pasakojo, kad norą lankyti darželį pareiškė 87 vaikų tėvai, tačiau pirmadienį vaikų atvesta tik 50, trečiadienį – 70. Direktorė nuogąstauja, kad prasti orai sujaukė vaikų paėmimo iš darželio tvarką. Planuota, kad vaikai tėvams bus perduodami lauke, tačiau pirmadienį dėl lietaus vaikai nėjo į lauką. Tėvai, norėdami paimti vaikus, turėjo skambinti mokytojai ir informuoti, kuomet vaiką reikia išvesti į lauką. Daliai vaikų tėvelių nepatinka, kad jų vaikų grupės sujungiamos su kitomis, o vaikus ugdo kitos mokytojos. Šiems tėveliams direktorė primena, kad vasarą dalis mokytojų atostogaus, jas pavaduos kitos, todėl tokią tvarką reikia priimti kaip įprastą.

Grįžo keli vaikai
Vievio Jurgio Milančiaus pra­dinėje mokykloje į priešmokyklinio ugdymo klasę grįžo vos keli mokiniai. Iš pradžių į mokyklą grįžti ketino 10 ugdytinių, tačiau pirmąją savaitę įstaigą lankė tik 4–5 priešmokyklinukai. Kiti vaikai toliau ugdomi nuo-toliniu būdu. Vievio pradinė mokyk­la turi savo skyrius Kazokiškėse, Pakalniškėse bei Lazdėnuose, tačiau čia veikla neatnaujinta, nes niekas nepanoro vaikų vesti į ugdymo įstaigą. Pasak direktorės Almos Reklaitienės, kaimiškose vietovėse vaikai dažnai gyvena su rizikos grupėje esančiais asmenimis, o pagal reikalavimus, vaikai iš tokių šeimų grįžti į ugdymo įstaigą negali. Direktorė sako, jei koks vaikas būtų ugdomas mokyklos skyriuose, užtikrinti ugdymą būtų sudėtingiau, nes maistas į skyrius vežamas iš Vievio pradinės mokyklos. Iki mokslo metų pabaigos liko kiek daugiau nei savaitė, todėl direktorė mano, kad mokslo metus pavyks baigti sklandžiai.
Vievio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nuo pirmadienio veikia 9 vaikų grupės. Šiame darželyje tėvams nėra draudžiama užeiti į vaikų rūbinėles. Bet visi į darželį patenka tik pamatavus temperatūrą, tėvams dezinfekavusis rankas. Direktorė Ringaila Jundienė sakė, kad nurodymo neleisti tėvams užei­ti į vidų nebuvo, o jei būtų, vaikų atvedimas į darželį būtų sudėtingas. Vaikai į darželį įleidžiami per vienas duris. Vieną vaiką nulydėjus į grupę, kitam vaikui jau tektų laukti.

Vaikai nesusirinko
Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė Ramunė Matonienė sakė, kad Kietaviškių darželyje ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymas taip pat atnaujintas be didesnių kliūčių. Mo­kykloje vykdomas mišrus ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams vykdomas nuotolinis ugdymas(is), o priešmokyklinio ugdymo grupėje įprastu būdu ugdomi 3 ugdytiniai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Kitiems priešmokyklinukams vykdomas nuotolinis ugdymas. Kietaviškėse ikimokyklinio ugdymo grupė dirbs tik birželio mėnesį. Liepą ir rugpjūtį vaikams bus sudarytos sąlygos ugdytis Elektrėnų darželiuose. Tėvų apklausos duomenimis, tokių vaikų kol kas yra 2.
Pylimų darželį šią savaitę lankė 20–22 vaikai, iš viso įstaigą lanko 60 vaikų. Direktorė Odeta Stasiulevičienė sakė, kad ugdymas atnaujintas sklandžiai. Kaip ir kituose darželiuose paskirta darbuotoja vaikams kasryt matuoja temperatūrą. Tėveliai į vaikų rūbinėles neįleidžiami. Direktorė informavo, kad Pylimų darželyje dvi vaikų grupės veiks visą vasarą.
Semeliškių darželyje „Gandriukas“ vaikų klegesys skambės tik nuo liepos 1 d. Darželio direktorė Angelė Budėnienė sakė, kad apklausus tėvus, nebuvo nė vieno norinčio į darželį vaikus vesti nuo gegužės 18 d. Tokią situaciją nulėmė tai, kad vaikai dažniausiai gyvena kartu su seneliais, kurie yra rizikos grupėje. 26 ikimokyklinio amžiaus vaikai mokomi nuo­toliniu būdu. Direktorės siūlymu savivaldybės taryba nusprendė, kad darželis „Gandriukas“ birželį atostogaus ir startuos liepos 1 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69