Brangus turtas dabarčiai ir ateities kartoms

Brangus turtas dabarčiai ir ateities kartoms

Julija Kirkilienė

Prieš 12 metų Semeliškių mokykloje atidarant etnokultūros muziejų kunigo Romualdo Šalčiūno žodžiai, kad „…kiekvienas kartu ir visi atskirai esame atsakingi ir už praeitį, ir už dabartį, nes tai, kas vyksta, yra mūsų…“, tapo pranašiški. Per tuos dvylika metų apleistas, bet garsus savo praeitimi Semeliškių miestelis pakeitė veidą. Bet tam, kad naujai atgimtų 1932 metais pastatytas senasis mokyklos pastatas, kad sporto aikštyne galėtų sportuoti Semeliškių ir aplinkinių kaimų vaikai, kad parapija turėtų savo namus, prireikė daugiau nei milijono litų. Tokių pinigų Elektrėnų savivaldybė savo biudžete, žinoma, nebūtų suradusi. Bet pagirtina tai, kad savivaldybės taryba, politikams besikeičiant iš valdančiosios į opoziciją ir atvirkščiai, nepabijojo surizikuoti skolintis dalį tų lėšų, kurios reikalingos prisidėti įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Todėl šiuo laikotarpiu gyvenantiems semeliškiečiams nebus gėda prieš ateities kartas, kad nebuvo atsakingi už dabartį.

Neužtikrino geros gyvenimo kokybės
Projektą „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra“ konkursui teikdama Elektrėnų savivaldybės administracija nurodė, kad dabartinė bendruomeninės infrastruktūros situacija Semeliškių miestelyje neužtikrina geros gyvenimo kokybės ir netenkina Semeliškių gyventojų poreikių. Aktyvūs vietos gyventojai neturi atskirų patalpų, kuriose galėtų susirinkti, bendrauti, rengti šventes, kultūrinius renginius, plėtoti kitas bendruomenines veiklas. Semeliškėse yra įsikūrusios 2 kaimo bendruomenės, 3 vaikų užimtumui skirtos organizacijos. Taip pat šiuo metu Semeliškių miestelyje nėra tinkamos sporto infrastruktūros, kuri reikalinga jaunimo laisvalaikiui, neveikia jokia nevyriausybinė socialinių paslaugų organizacija. Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas buvusios parapijos namų pastatas, įrengtas šalia šio pastato privažiavimo kelias, stovėjimo aikštelė, šaligatvis, taip pat rekonstruota Semeliškių vidurinės mokyklos pastato dalis, statyta 1932 m., bei įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė. Rekonstruoti pastatai pritaikyti gyventojų bendruomeninei veiklai organizuoti bei organizacijos „Caritas“ socialinėms paslaugoms teikti. Šio projekto įgyvendinimas padėjo išspręsti svarbias gyvenamosios aplinkos, bendruomenės infrastruktūros gerinimo problemas. Projektas prisidėjo prie gyventojų bendruomeninės veiklos plėtros, gyventojų užimtumo didėjimo, socialinių paslaugų plėtros Semeliškių seniūnijoje. Projekto tikslinės grupės nurodytos: Semeliškių Šv. Lauryno parapijos ir Semeliškių miestelio bei seniūnijos gyventojai, į Semeliškes atvykstantys asmenys.

Užtikrina gerą gyvenimo kokybę
Tikslinės grupės, žinoma, pasidarė daug platesnės, nei buvo numatyta projekte. Dabar semeliškiečiai didžiuojasi savo miesteliu, jaunimas, užuot braižęs prie mokyklos automobiliais „saulytes“, aikštyne renkasi žaisti futbolą ar krepšinį, o užsnigus aikštelei, vaikinai „raumenis augina“ treniruokliais. Parapijos namai jau vadinami ir „viešbučiu“, nes ten vietos užtenka ir „Caritui“, ir bažnytiniam chorui repeticijoms, ir seminarams, ir svečiams, užsukusiems aplankyti seniausio bažnyčios varpo ar į garsiuosius Roko atlaidus, ar į jau plačiai nuskambėjusius savaitės kultūrinius renginius „Nuo Lauryno iki Roko“. Patys semeliškiečiai įsitikinę, kad Europos Sąjungos lėšos projektui „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra“ panaudotos labai tikslingai.
Irena Adomėnienė, Semeliškių vidurinės mokyklos direktorė, sako, kad labiausiai mokykla dėkinga projekto rengėjams, kad į projektą įtraukta buvo senoji Semeliškių mokyklos renovacija ir aikštyno įrengimas. Senasis Semeliškių mokyklos pastatas, statytas 1932 metais, per visus tarybinius metus buvo apipintas legendomis – žmonės žinojo, kad pastato viršuje yra uždažytas Vyčio ženklas, bet garsiai apie tai kalbėti bijojo. Semeliškių mokyklą lankė ir pati direktorė I. Adomėnienė, ir jos tėveliai, bet atidengti paslaptingąjį Vytį teko jos vyrui Vincui. Direktore tapus I. Adomėnienei, Algirdas nuo Vyčio nuvalė blogai ant ženklo užteptą tinką. O dabar, po renovacijos, naujasis pastatas šviečia nauja spalva, o virš jo – ryškiai raudonas Vyčio ženklas. Bet tai tik senojo pastato naujasis veidas. Pastato viduje verda mokyklos ir miestelio bendruomenės veikla. Direktorė mano, kad Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšos panaudotos labai tikslingai, giria statybininkus, atlikusius renovaciją, kad tardavosi su direktore ne tik dėl tiksliai atliekamų pagal planą patalpų išdėstymo, bet kartu su dailės mokytoja net spalvas rinkosi. „Dabar dar reikėtų surasti lėšų cerkvės pastato, kuris yra mokyklos kaimynystėje, renovacijai ir sutvarkyti senuosius pastatus – vaiduoklius“, – miestelio įvaizdžiu rūpinosi direktorė.
Meilutė Rašimienė, Semeliškių etnokultūros muziejaus įkūrėja ir vedėja bei Semeliškių „Carito“ vadovė:
„Labiausiai džiaugiamės naujosiomis muziejaus patalpomis. Renovavus mokyklos pastatą ir iš mokyklos patalpų perkėlus muziejų, patalpos, pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros, tapo bene labiausiai išnaudotos pagal paskirtį. Pernai Semeliškių mokyklos aštuoniasdešimtmečiui muziejaus surinktoje kraštotyrinėje medžiagoje savo šaknis surado buvę mokytojai ir mokiniai, žurnalistė Daiva Červokienė surado medžiagos būsimam leidiniui „Semeliškių valsčius“, mokytojai muziejuje veda tikybos, istorijos pamokas. Muziejuje sukaupta ne tik mokyklos istorija, bet ir Semeliškių apylinkėse nuo seno naudojami namų apyvokos rakandai, senovinės nuotraukos“.
M. Rašimienė vadovauja ir organizacijai „Caritas“. Naujuose parapijos namuose „Caritas“ turi savo patalpas, čia dažnai po pamaldų žmonės užeina pasiieškoti sau rūbų, pasiimti maisto produktų ar tiesiog atsigerti arbatos. „Carito“ moterys naujose patalpose kūrė šv. Kalėdoms Prakartėlę, parapijos namuose vyksta neįgaliųjų šventės, o parapiją lankęs Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, pasak M. Rašimienės, negailėjo pagyrų parapijos kunigui Gintautui Jančiauskui, seniūnui Vytui Barzdaičiui, savivaldybės vadovams ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirstytojams už draugišką darbą ir naudingai panaudotas lėšas.

Yra ko semeliškiečiams pavydėti 
Suremontuotose senosios mokyklos patalpose viename kabinete įsikūręs logopedas ir psichologas. Semeliškiečiams galėtų pavydėti didžiųjų miestų gyventojai dėl specialistų teikiamų paslaugų prieinamumo. Šiame kabinete semeliškiečių ir kitų apylinkių vaikai gali gauti nemokamas logopedo paslaugas. Logopede dirbanti Marija Belickienė sako, kad mokykloje 13 vaikų diagnozuota elgesio ar emocijų sutrikimų, bet kabinete apsilanko ir vaikai iš Semeliškių darželio, konsultuotis ateina mamos su vaikais, dar nelankančiais darželio. Pas psichologę Astą Jakonienę užsuka ne tik moksleiviai, kaimo jaunimas, bet ir suaugusios moterys. Vienos patarimo prašo dėl vaikų auklėjimo, kitos – dėl šeimos problemų. Žodžiu, Semeliškių miestelio kaimo plėtros programa vykdoma sėkmingai ir įvairiapusiškai. Kalbų centre nemokamai galima gauti konsultacijos ne tik lietuvių, bet ir anglų ar vokiečių kalboms, galima gauti metodinės medžiagos.
Semeliškių vidurinė mokykla dalyvauja 2 metų trukmės respublikiniame projekte „Ugdymo karjera ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Renovuotose patalpose įkurtas kabinetas „Profesinio orientavimo centras“. Mokytoja Aušrelė Kieliūtė, bendradarbiaudama su Trakų darbo birža ir dalyvaudama respublikiniame projekte, ne tik Semeliškėse besimokančius vaikus moko ir jiems pataria, kaip pasirinkti reikalingą ir mėgstamą profesiją, bet konsultuoja ir kitus semeliškiečius, neturinčius darbo, bet jo ieškančius. Na, o pirmame aukšte įrengtoje salėje vyksta saviveiklinių kolektyvų repeticijos, mokyklos ir miestelio šventės.

Semeliškiečiai saugo savo turtą
Bedarbystė moksleiviams kol kas rūpi mažai. Jiems smagu, kad šviečia naujas mokyklos pastatas, o prie jo įrengtas sporto aikštynas. Dabar, kai aikštynas užsnigtas, moksleiviai naudojasi tik treniruokliais, bet vos sniegui nutirpus, aikštynas tampa jaunimo susibūrimo centru.
Ramunė Kvietkauskaitė sako, kad didžiausias aikštyno privalumas yra tai, kad padaryta teniso aikštelė. Lauko tenisas labiausiai patinka merginoms. O Rimantas Šiškevičius sako, kad Semeliškėse galbūt išaugs ne vienas garsus futbolininkas. Futbolo pažaisti atvažiuoja kaimynystėje esančių Beižionių, kitų kaimų jaunimas, tiek merginos, tiek vaikinai. Todėl aikštynas Semeliškėse labai populiarus. Net, sako Ramunė, svečius semeliškiečiai pirmiausia aikštyno apžiūrėti kviečia. Jau tradicija tapo Semeliškėse per valstybines šventes (per Jonines, per Roko atlaidus) organizuoti sportines varžybas, turnyrus net savivaldybės mastu.
Bet svarbiausia, kad aikštyną jaunimas saugo, kaip savo turtą: nelaužo, neteplioja. Direktorė sako, kad jaunimu pasitiki ir aikštyno nerakina, nors yra tvora su vartais ir spyna.
Pinigus reikia skaičiuoti
Kaip matome, milijonai, skirti Semeliškėms, panaudoti pagal miestelėnų poreikius. Kadangi pinigus skaičiuoti visada įdomu ir būtina, tai paskaičiuokime, kiek ir kas pinigų skyrė Semeliškių miestelio plėtrai:
Projektui „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra“ iš 2007-2013 Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal sąmatą lėšų buvo numatyta 1 290 273 Lt, iš jų:
ES (85 proc.) – 1096731,53
Valstybės (7,5 proc.) – 96770,47 Lt
Savivaldybės (7,5proc.) – 96771 Lt
Panaudota: 1 254 555,64 Lt, iš jų:
ES (85 proc.) – 1066371,81 Lt
Valstybės (7,5 proc.) 94091,67 Lt
Savivaldybės (7,5 proc.) 94092,16 Lt
Panaudota:
Parapijos namų rekonstrukcijai – 488438,76 Lt
Semeliškių mokyklos 1932 m. pastato rekonstrukcijai –
429087,12 Lt
Daugiafunkcinės aikštelės įrengimui – 226050,65 Lt
Baldai – 69829,10 Lt (už sutaupytas nuo rekonstrukcijos darbų lėšas) iš jų: parapijos namams – 44782,10 Lt, mokyklai – 25047 Lt
Tokių pinigų semeliškiečiai savo kišenėse tikrai neįsivaizduoja, todėl brangų turtą, reikėtų išsaugoti ne tik dabarčiai, bet ir ateities kartoms.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69