Brangstančio gyvenimo performansai

Brangstančio gyvenimo performansai

Julija Kirkilienė

Nors dėl kibernetinių atakų tarybos nariams darbas buvo trukdomas ir birželio 29 d. posėdžio pradžioje balsuoti teko rankų pakėlimu, tačiau tai tarybai nesutrukdė apsvarstyti 42 sprendimų projektus. Projektų dauguma buvo apie pinigus: sprendimų projektais tarybos nariai pritarė kainų kėlimui, valstybės tarnautojų skaičiaus didinimui, piniginėms paramoms skirti, investicijų projektų kainų pakeitimams ir kt. Pinigus skirstyti tarybos nariams nėra sudėtinga dėl gerai surenkamo biudžeto, bet kai kalbos pasisuko apie asmeninius pinigus, tarybos narys Algimantas Adomaitis ir meras Kęstutis Vaitukaitis taip garsiai susibarė, kad ginčą girdėti galėjo net pro langus ėję žmonės.

Daugėja garbės piliečių
Susirinkę į posėdį tarybos nariai pirmiausia pastebėjo pasikeitusias sėdėjimo vietas. Tarp konservatorių ir socialdemokratų deputatų pasodinti yra du tarybos nariai, pakeitę savo partijas. Tai valstiečių ir žaliųjų sąjungos partiją palikęs Arūnas Ščerbavičius bei su Visuomeniniu rinkimų komitetu „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ patekęs ir Audrių Valaišą pakeitęs Kęstas Vitkauskas. Tik abiejų tarybos narių sėdėjimo vietos buvo tuščios – jie posėdyje nedalyvavo.
Malonioji posėdžio dalis bu­vo birželio mėnesį gimtadienį šven­čiančių tarybos narių sveikinimas ir pirmųjų trijų klausimų svarstymas. Gimtadienio proga pasveikinti buvo Dmitrij Burkoj ir Dovydas Bliujus. Mero teikimu, garbės piliečio vardą taryba suteikė kompozitoriui, prof. Tadui Šumskui. Nuo savivaldybės įkūrimo Elektrėnų savivaldybės gar­bės piliečio vardas suteiktas šeštajam savivaldybei nusipelniusiam žmogui: miesto įkūrėjui Pranui Noreikai, dainos „Elektrėnų žiburiai“ žodžių autoriui Stasiui Žlibinui, klebonui, mons. Jonui Sabaliauskui, žymiems ledo ritulininkams Dariui Kasparaičiui ir Dainiui Zubrui, o šiame posėdyje toks vardas suteiktas iš Vievio kilusiam kompozitoriui, dirigentui, prof. Tadui Šumskui. Niekuo tarybos neįpareigojantis buvo ir sprendimo projektas dėl II pusmečio darbo plano. Kaip tarybos vadovas – meras – suplanavo, taip jie ir dirbs.
Daugės pareigybių ir skyrių
Kai visa šalis kalba apie infliaciją ir defliaciją, apie karą, krizę ar tranzitą, savivaldybės administracijoje kuriami nauji etatai ir naujas skyrius. Naujasis skyrius vadinsis Centrinis perkančiosios organizacijos (CPO) skyrius. To skyriaus darbuotojai organizuos visų savivaldybės įstaigų viešuosius pirkimus nuo penkiolikos tūkst. eurų vertės. Tiesa, ne savivaldybė sugalvojo tokį CPO kurti, o Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, įpareigojančius sukurti CPO tinklą. Tarybos narys Audrius Jurgelevičius sako, kad reikia pritarti viešųjų pirkimų spe­cialistų pareigybių steigimui, tik kylantis klausimas kokios kompetencijos specialistus vilios šioje srityje kuklus 1600 Eur atlyginimas.
Be naujojo skyriaus įkūrimo, savivaldybėje didinamas ir pareigybių skaičius nuo 166 iki 172. Iš šešių naujų pareigybių vienas žmogus dirbs su ilgalaikiais bedarbiais ir vadinsis nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, vienas darbuotojas koordinuos nevyriausybinių organizacijų veiklą, viena pareigybė pavadinta neįgaliųjų reikalų koordinatoriaus pareigybe, vienas asmuo – atsakingas už lygių galimybių (lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje ir pan.) politiką, ir du pareigybės etatai įkurti naujajam CPO skyriui. A. Jurgelevičius sako skeptiškai vertinantis siūlymą savivaldybės administracijoje sukurti nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybę. Aiškinama­jame rašte teigiama, jog šie specialistai spręs kiekvieno nedirbančio savivaldybės asmens problemą individualiai. Tačiau, pasak to paties aiškinamojo rašto, vienu metu vienas vadybininkas dirbs su ne daugiau kaip 100 darbo neturinčių asmenų. Kai vienas asmuo vienu metu aptarnauja iki 100 kitų asmenų, visos kalbos apie individualų priėjimą yra fikcija. Iš kitos pusės, naują pareigybę užimančiam asmeniui keliami labai menki kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis išsilavinimas, bazinis kai kurių teisės aktų žinojimas ir mokėjimas dirbti su kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis. Visa tai kelia abejones, kad šie atvejų vadybininkai bus pajėgūs spręsti ilgalaikių bedarbių, kurių mūsų savivaldybėje yra per 500, motyvavimo ir įdarbinimo problemas. Pasak A. Jurgelevičiaus, steigiant naujas socialinės paramos srities pareigybes, tik bus didinamas biurokratinis aparatas bei išlaidos jam išlaikyti, tačiau nedarbo bei skurdo problemos toliau gilės. Naujos pareigybės finansuojamos bus ne savivaldybės, o valstybės lėšomis, nes taip įpareigojo Vyriausybė, bet juk pinigus į valstybės biudžetą taip pat suneša savivaldybės.
Daugėja paramos prašytojų
Kadangi valstybės ir savivaldybės išlaidos didinamos, tai reikia žvalgytis, iš kur pinigų surinkti. Šiame posėdyje, motyvuojant tuo, kad kainos visur keliamos, tai taryba pritarė nuo rugsėjo 1 dienos kelti kainas už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose, už formalų ir neformalų švietimą, už Sporto centro paslaugų teikimą ir pan. Padidinti savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiai. Bet tos smulkios pajamos tikrai nepadengs vis didėjančių išlaidų, nes prašančių pinigų šiame posėdyje buvo daugiau nei anksčiau. Taryba pritarė skirti paramą daugiavaikei šeimai gyvenamų patalpų įsigijimui, o naujas autobuso maršrutas į kapines ir kolektyvinius sodus ,,Klevas“ pelno savivaldybei tikrai neatneš. Autobusas kursuoti pradės nuo liepos mėnesio pradžios ir kursuos porinėmis savaitės dienomis. Grafikas bus paskelbtas. Šiuo marš­rutu dažniausiai važiuos pagyvenę ar neįgalūs žmonės, besinaudojantys pravažiavimo nuolaidomis. O tas nuolaidas Autobusų parkui padengti vėl teks iš savivaldybės biudžeto. Ir kai posėdžio pabaigoje į savivaldybės tarybą kreipėsi krepšinio sporto klubo „Centauras“ vadovas Vidmantas Pupininkas bei Elektrėnų ledo ritulio komandos „Energija“ vadovas Andrej Korneičiuk informuodami, kiek jie savo veiklai prašo paramos, o meras dar pridėjo informacijos, kad savivaldybei teks apsispręsti, ar prisidėti prie Ukrainos atstatymo. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko atidžiai klausėsi ir kraipė galvą, sakydama, kad darys taip, kaip taryba nuspręs. Bet taryba atlieka tik performansus (angl. performance – įvykdymas, vaidinimas) – kalba ir balsuoja, o pinigus skaičiuoja Finansų ir strateginio planavimo skyrius. Per pirmą šių metų pusmetį mokesčių surinkta per pusę milijono daugiau, nei planuota, bet pusė tų pinigų padėta į rezervą – juodai dienai.

Komentarai:

  1. „…Per pirmą šių metų pusmetį mokesčių surinkta per pusę milijono daugiau, nei planuota, bet pusė tų pinigų padėta į rezervą – juodai dienai.“O ta juoda diena kaip visad ateis administracijai algoms ir priedams padidinti,etatams“švogeriams“,naujiems automobiliams pirkti,dar kokioms pramanoms…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69