Brandos egzaminams pasibaigus

Brandos egzaminams pasibaigus

Albina Sidaravičienė

Šiais mokslo metais Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose, teikiančiose vidurinį ugdymą, mokėsi 246 abiturientai.
   Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – 120, iš jų 27 mokėsi su­augusiųjų klasėse.
   Vievio gimnazijoje – 55 ,
   Semeliškių gimnazijoje –14,
   Elektrėnų profesinio mokymo centre (EPMC) – 56.
Šio nemažo mūsų bendruome­nės jaunų žmonių būrio pavasarį laukė rimtas išbandymas – brandos egzaminai.
„Versmės“ gimnazijoje egzaminus rinkosi 117 mokinių, leista laikyti 107, neleista laikyti 10 (8-iems iš suaugusiųjų klasės, 2-iem gimnazistams).
Vievio gimnazijoje egzaminus rinkosi 55.
Semeliškių gimnazijoje – 14, ­leista laikyti visiems 14.
EPMC – rinkosi 27, leista laikyti 27.
Kokie pasirenkamieji egzaminai bu­vo populiariausi mūsų gimnazijose.
Patys populiariausi pasirenkamieji egzaminai „Versmės“ gimnazijoje yra anglų kalba (gimnazijoje rinkosi 81,2 %, nors Lietuvoje renkasi apie 67 %) ir matematika (gimnazijoje rinkosi 81,2 %, o Lietuvoje 61,1 %).
Vievio gimnazijoje – užsienio kalba (anglų) ir matematika.
Semeliškių gimnazijoje – užsienio kalba (anglų), matematika.
EPMC užsienio kalba (anglų).

Egzaminų rezultatai
Brandos egzaminai rimtas išbandymas ir abiturientams, ir jų tėvams bei mokytojams.
Kaip sekėsi egzaminai, kiek mokinių išlaikė, kiek neišlaikė? Danguolė Levickaitė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pranešė:
56 „Versmės“ gimnazistai visus pasirinktus egzaminus išlaikė. 37 abiturientams nepavyko išlaikyti visų pasirinktų egzaminų, nors 31 iš jų neišlaikė tik vieno pasirinkto egzamino. 17 suaugusiųjų klasių mokinių į egzaminus neatvyko. Brandos atestato negaus vienas gimnazistas ir 4 suaugusiųjų klasės mokiniai, kuriems egzaminų barjero perlipti nepavyko.
Vievio gimnazijoje neišlaikyti 8 egzaminai: 2 – lietuvių kalbos ir literatūros, 5 – matematikos, 1 – istorijos (praėjusiais metais – 10 neišlaikytų egzaminų).
„13 Semeliškių gimnazistų išlaikė pasirinktus egzaminus, neišlaikė 1“,­ – informavo Asta Dzikevičienė, Semeliškių gimnazijos l. e. direktoriaus pareigas pavaduotoja ugdymui.
„22 EPMC abiturientai iš­laikė, 5 neišlaikė”,- pranešė Lina Ališauskienė, direktoriaus pava­duotoja ugdymui.
Domėjomės, ar abiturientai teikė apeliacijas. D. Levickaitė sakė: „Taip, „Versmės“ gimnazijoje apeliacijų yra. Jas teikė mokiniai, kuriems iki išlaikymo ribos trūko keleto taškų. Turime 3 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 anglų kalbos, 1 matematikos ir 1 istorijos apeliaciją.
Vievio gimnazija teikė 1 lietuvių kalbos ir literatūros apeliaciją, Semeliškių ir EPMC abiturientai apeliacijų neteikė.

Geresni ar blogesni?
Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasigirdo kalbų, kad šių metų egzaminų rezultatai esą blogesni už praėjusių metų. Pasiteiravome, ką apie tai mano mokyklų direktorių pavaduotojos.
D. Levickaitė („Versmės“ gimnazija): „Sunku objektyviai vertinti. Metai skirtingi. Turime skirtingas laidas. Šių metų laida labai kontrastinga. Turėjome daug mokinių, kurie sistemingai ir kruopščiai mokėsi. Tai rodo ir geri jų rezultatai. Džiaugiamės, kad pasikeitus valstybinių brandos egzaminų vertinimo tvarkai nuo 2013 m. pirmą kartą įteikiame 3 atestatus su pagyrimu, nors per tuos 6-erius metus iš viso tik 4 abiturientai gavo tokius atestatus. Šiemet visi mokiniai išlaikė rusų kalbos ir literatūros, informacinių technologijų, fizikos ir chemijos eg­zaminus. Bet jie nėra populiarūs, todėl juos mokiniai renkasi kryptingai, jiems atsakingai ruošiasi. Geresni negu 2018 m. yra lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos rezultatai. Labiausiai liūdina matematikos rezultatai. Mokiniai renkasi egzaminą ir bando jį laikyti, nes tai privalomas egzaminas norint studijuo­ti ir gauti valstybės finansavimą. Tai tikrai sunkus egzaminas ir kad jį išlaikytum, reikia atsakingai ir sunkiai dirbti, o to dalis mokinių mokslo metais dar nesupranta. Šiais metais tik 63% laikiusiųjų abiturientų pavyko egzaminą išlaikyti, bet lyginant su respublikos vidurkiu, jį mūsų gimnazijoje rinkosi penktadaliu daugiau mokinių, negu kitose mokyklose“.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje Renatas Kedikas rašė brandos darbą iš biologijos. Jo tiriamasis darbas buvo įvertintas 9. Renato darbo vadovė buvo biologijos mokytoja metodininkė Audrutė Jančiauskienė, o mokinys tyrinėjo antibiotikų poveikį gerosioms žarnyno bakterijoms. Tai mokiniui stojant pridės ketvirtį balo.
Vievio gimnazija teigia, kad šių metų brandos egzaminų rezultatai yra geresni. Visų brandos egzaminų vidurkis yra 52,52, pernai buvo 50,20. Pirmą kartą gimnazijoje vienas mokinys gavo 3 šimto balų įvertinimus, o 7 šimtukai gimnazijoje yra rekordas (iki šiol daugiausia buvo 4 šimtukai). Neišlaikytų egzaminų procentas geriausias nuo 2014 metų.
A. Dzikevičienė (Semeliškių gimnazija): „Šių metų egzaminų rezultatai nėra blogesni“.
L. Ališauskienė (EPMC): „Šįmet rezultatai geresni, išskyrus matematikos egzaminą“.

Trokštami šimtukai
Puikiai išlaikytas egzaminas yra vertinamas 100 balų, t. y. šimtuku.
„Versmės“ gimnazija džiaugiasi 8 šimtukais.
Vievio gimnazija – 7 (praėjusiais metais – 3).
Semeliškių gimnazijos ir EPMC mokiniams nesisekė gauti aukščiausių įvertinimų už brandos egzaminus.
Didžiuojamės ir sveikiname „Versmės“ ir Vievio gimnazijų abiturientus, kurie džiugina savo mo­kyklas, garsina Elektrėnus, už brandos egzaminus gavę aukščiausią įvertinimą.
„Versmės“ gimnazijos šimtukininkai: Deivydas Rokas Stančikas, Laura Kapustinskaitė, Ligita Kovalevskytė, Kamilė Varškevičiūtė, Karolis Živulskas.
„Versmės“ gimnazijoje buvo pagerbti geriausieji gimnazis­tai: Karolis Živulskas, Kristina Ma­nomaitytė, Laura Kapustinskaitė, Rugilė Ratkevičiūtė, Agnė Mor­kūnaitė, Rūta Davidavičiūtė, Vainius Jankauskas, Teklė Piliponytė, Gabija Maleckaitė,Viltė Liutkevičiūtė, Deivydas-Rokas Stančikas.
Vievio gimnazijos šimtukinikai: Lukas Jančiauskas, Laurynas Denisenko, Ieva Gliaudelytė, Žilvinas Prokuda, Elena Varkulevičiūtė.
Vievio gimnazijos direktorius apdovanoja abiturientus, gavusius vals­tybinių brandos egzaminų 100 balų.
Gimnazijos direktorius reiškia padėką už gerą ir labai gerą moky­mąsi šiems abiturientams: Gyčiui ­Babaičiui, Laurynui Denisenko, Ugnei Diatlovaitei, Ievai Gliaudelytei, Tomui Granickiui, Lukui Jančiauskui, Gabijai Misevičiūtei, Giedrei Neimantaitei, Ugnei Tartėnaitei.
Geriausias Vievio gimnazijos dvyliktokas apdovanojamas per brandos atestatų įteikimo šventę.
Geriausiu 2018–2019 mokslo metų dvyliktoku tapo Lukas Jančiauskas. Lukas 2019 metų Lietuvos Respublikos mokinių istorijos olimpiadoje užėmė 2 vietą. Respublikos mokinių verslumo čempionato nugalėtojas. Savivaldybės mokinių istorijos, matematikos ir fizikos olimpiadų nugalėtojas. Aktyvus gimnazijos tarybos narys.
Už aktyvią veiklą gimnazijos ir mokinių tarybose apdovanojama Raminta Matijošiūtė.
Semeliškių gimnazijos abitu­rientėms Vitalijai Jančiauskaitei, Rimvilei Kazakevičiūtei, Indrei Spiževai, Justei Šareikaitei, Akvilei Stanulevičiūtei, Paulinai Salemonaitei, Sandrai Kazakevičiūtei už aktyvų dalyvavimą Semeliškių parapijos veikloje dėkojo Carito pirmininko pavaduotoja Meilutė Rašimienė bei narė Nijolė Ustilienė.

Brandos atestatas – 12-os metų darbo įvertinimas
Abiturientų po sunkaus darbo laukia įvertinimas – brandos atestatas arba brandos atestatas su pagyrimu. Brandos atestatai bus išduodami visiems, išlaikiusiems brandos egzaminus.
„Versmės“ gimnazijoje – 92 gimnazistams ir 6 suaugusiųjų klasės mokiniams.
Vievio gimnazijoje – 53, Seme­liškių gimnazijoje – 13, EPMC – 22.

Brandos atestatas su pagyrimu
Brandos atestatai su pagyrimu įteikiami trims „Versmės“ gimnazijos abiturientams: Rugilei Ratkevičiūtei, Deivydui Rokui Stančikui, Karoliui Živulskui.
Brandos atestatas su pagyrimu įteiktas Vievio gimnazijos abiturientei Elenai Varkulevičiūtei.
Visų aukščiau išvardintų mokinių egzaminų rezultatai yra 86 ir daugiau balų, o visų dėstomų dalykų metiniai įvertinimai 9 arba 10.
Primename, kad brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, turinčiam ne žemesnius kaip 9–10 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 86 balų visų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

Ateities planai
Pavaduotojų ugdymui klausėme, ar žinomi abiturientų ateities planai? Kiek ir kur norėtų studijuoti? D. Levickaitė teigė, kad dauguma „Versmės“ gimnazistų jau užpildė prašymus studijuoti bendroje priėmimo sistemoje, bet nemažai laukė paskutinių egzaminų įvertinimų, nes nuo matematikos balo priklauso, ar galės studijuoti nemokamai. Stojančiųjų į užsienį nėra daug (5–6 mokiniai). Jie prašymus pildė anksčiau.
Vievio gimnazija informavo, kad abiturientų ateities planai bus žinomi rugpjūčio pabaigoje, kai klasių auklėtojai surinks informaciją.
Pasak A. Dzikevičienės, apie10 Semeliškių gimnazijos abiturientų norėtų studijuoti universitetuose ar kolegijose.
L. Ališauskienės manymu, EPMC mokiniai, gavę brandos atestatus, tęs mokslus ir įgis profesinę kvalifikaciją.
Kaip informavo gimnazijos, brandos atestatų įteikimo šventė vyko liepos 16 d. Gražus jaunų žmonių būrys iš Elektrėnų patrauks ieškoti savo gyvenimo kelio ir savos laimės. Jiems linkime tikėjimo savo jėgomis, ryžto ir atkaklumo siekiant užsibrėžtų tikslų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69