Birželio 6 d.

Birželio 6 d.

Birželio 6 d. meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas Kęstutis Vaitukaitis dalyvavo pirmajame naujos kadencijos Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje, kuriame aptarti aktualiausi savivaldybėms klausimai, įsteigti trys nauji komitetai: Aplinkos apsaugos, Sveikatos reikalų ir Viešųjų pirkimų.

Informaciją parengė vyr. spec. R. BARTKEVIČIENĖ

Naujasis Viešųjų pirkimų komitetas analizuos LSA narių poreikius viešųjų pirkimų srityje, atliks teisės aktų, reguliuojančių viešuosius pirkimus, analizę bei vertinimą, rengs pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų institucinės infrastruktūros tobulinimo, skatins savivaldos, teisėsaugos bei viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų bendradarbiavimą. Komiteto veikloje neatlygintinais visuomeniniais pagrindais turėtų dalyvauti ir advokatų kontoros atstovai.

Į du atskirus komitetus – Sveikatos ir Socialinių reikalų – reorganizuotas iki šiol dirbęs LSA socialinių reikalų ir sveikatos priežiūros komitetas.

Šiuo metu aplinkos apsaugos bei energetikos klausimams skiriama daug dėmesio, todėl vietoj LSA Aplinkos ir energetikos komiteto nuo šiol taip pat veiks du atskiri – Energetikos ir Aplinkos komitetai. Tai buvo padaryta siekiant kuo geriau įsigilinti į šias labai skirtingas sritis bei į komitetų veiklą įtraukti kuo daugiau savivaldybių specialistų.

Pagrindinės Aplinkos apsaugos komiteto kuruojamos sritys bus atliekų tvarkymas, aplinkos stebėsena, aplinkos oro kokybės, klimato kaitos klausimai, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, triukšmo valdymas, darnus vystymas.

Meras Kęstutis Vaitukaitis dirbs Energetikos komitete.

Posėdyje buvo svarstomas Alytaus miesto savivaldybės siūlymas asociacijai inicijuoti Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad išmokos tarybų nariams būtų fiksuoto dydžio, diferencijuotos atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių teritorijos dydį ir išmokamos neatsiskaitytinai. LSA valdybos nariai šiam siūlymui nepritarė, argumentuodami tuo, kad toks siūlymas prieštarautų savivaldos siekiams turėti daugiau savarankiškumo sprendžiant įvairius savivaldybių ir jų darbuotojų veiklos klausimus.

Valdyba svarstė Vilniaus rajono savivaldybės siūlymą inicijuoti Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimą, numatantį parengti sodininkų bendrijų vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką.

Šiuo metu Sodininkų bendrijų įstatymas numato, kad bendrojo naudojimo žemėje esančius vidinius kelius, atlikus kadastrinius matavimus, perima ir tvarko savivaldybės administracija. Savivaldybėms nerimą kelią tai, kad joms perduoti keliai neatitiks pagrindinių techninių parametrų. Perėmusios sodininkų bendrijų kelius, savivaldybės neišvengiamai susidurs su išaugusiu lėšų poreikiu keliams tvarkyti bei eksploatuoti. Todėl LSA valdyba nutarė parengti išsamesnę šio klausimo analizę ir svarstyti jį kitame valdybos posėdyje.

Birželio 6 d. vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos  (LSA) valdybos ir Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso (ET VRVK) narių ir ekspertų delegacijos susitikimas, kuriame dalyvavo  meras, LSA valdybos narys Kęstutis Vaitukaitis.

Susitikime buvo apžvelgta, kaip mūsų šalyje įgyvendinamos 2001 metais Kongreso patvirtintos rekomendacijos „Dėl vietos demokratijos Lietuvoje“. Šios rekomendacijos buvo patvirtintos po to, kai Europos Tarybos ekspertai atliko Lietuvoje savivaldos padėties tyrimą 2000 metais. Kadangi Lietuva yra ratifikavusi Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos centrinė valdžia privalo šių rekomendacijų laikytis.

Valdybos nariai pabrėžė, kad Lietuvoje savivaldai nėra suteikta pakankamai įgaliojimų ir teisių spręsti įvairius vietos gyventojų klausimus atsižvelgiant į vietos sąlygas, kaip numato Chartija. Buvo akcentuota dviprasmiška šilumos ir geriamojo vandens kainų nustatymo sistema, kai savivaldybės yra formaliai atsakingos už kainas, kurias realiai tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Valdybos nariai akcentavo ir kitus savivaldybių savarankiškumą ribojančius aspektus.

Birželio 7 d. meras Kęstutis Vaitukaitis dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) ir Aplinkos ministerijos vadovų pasitarime, kuriame aptarta savivaldybių pozicija dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo.

Šiuo metu derinamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektas.  Išsakytas savivaldybių susirūpinimas dėl jų vaidmens, nustatant geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. LSA nepritaria projekte numatytai nuotekų tvarkymo transportavimo būdu tvarkai. Susitikime taip pt sutarta, kad ministerija, atsižvelgusi į LSA siūlymus, aiškiau išdėstys paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimo tvarką ir ieškos būdų, kaip sustiprinti savivaldybių vaidmenį šiame procese.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69