Bendruomeniniai šeimos namai: mokymai ir kitokia pagalba

Bendruomeniniai šeimos namai: mokymai  ir kitokia pagalba

Julija Kirkilienė

Elektrėnų socialinių paslaugų centras kartu su Lietuvos sa­mariečių bendrijos Vilniaus skyriumi ir Elektrėnų savivaldybės administracija vykdo projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruo­meniniai šeimos namai“. Gruo­džio 14 dieną į baigiamąjį projekto veiklų ir rezultatų pristatymo renginį susirinkę jo dalyviai sakėsi, kad patys nesitikėję tokiomis projekto galimybėmis. Renginys taip įsibėgėjo, kad prašyte prašosi tęstinumo. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2018 metų ir per tuos ketverius metus jau daugelis gyventojų žino, kad Bendruomeniniai šeimos namai yra visų savivaldybės šeimų namai, nes ne vienas pasinaudojo teikiamomis paslaugomis. Šeimos įvertino naudą šių paslaugų: pozityvios tėvystės, šeimos sutelktumą skatinančių mokymų, psichosocialinės pagalbos, mediacijos paslaugų, vaikų priežiūros, sociokultūrinių, pavėžėjimo pas­laugų, šeimų klubų, šeimoms skirtų renginių ir kt. Populiariausios buvo psichologo, meditacijos, pozityvios tėvystės mokymų paslaugos. 2020 m. buvo gautas papildomas finansavimas projekto pratęsimui, buvo susikoncentruo­ta ties didžiausią poreikį turinčiomis veiklomis, atsisakyta šeimos klubų, pavėžėjimo paslaugų ir šeimoms skirtų renginių. Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio skirtas finansavimas ir pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos negalią turintiems asmenims. Jiems buvo teikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padedanti gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, skatinanti savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Asmeninio asistento paslaugomis pasinaudojo 20 asmenų.

Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.

Iki 2022 m. spalio 1 d. projekto veiklose iš viso dalyvavo 1515 atskirų dalyvių. Per projekto vyk­dymo laikotarpį panaudota 445 699 Eur. Populiariausios – šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – 967 dalyviai, psichologo konsultacijos – 522 dalyviai, pozityvios tėvystės mokymai – 477 dalyviai. Pagal poreikį žmonės gali gauti reikiamas paslaugas iki 10 ir daugiau kartų. Savivaldybės žmonės, anksčiau nesupratę, kas yra mediacijos paslaugos, dabar jau žino ir noriai jomis naudojasi. Projekte dirbanti profesionali mediatorė Jolanta Tupko-Mazur kviečia žmones ne­užsisklęsti savyje ir spręsti tarpasmenines problemas. Mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu mediatorius padeda konfliktuojančioms pusėms taikiai išspręsti ginčą. Tai būdas taikiai spręsti nesutarimus, kuris įprastai yra greitesnis, nemo­kamas ir psichologiškai lengvesnis nei teisminės procedūros. Projekto metu savivaldybėje mediacija pasinaudojo ir taikiai išsprendė ne vieną tėvų tarpusavio, tėvų ir vaikų konfliktą, o konfliktų sprendimai naudingi buvo ne tik žmonėms, bet ir mediatoriams, kurie įgijo naujų patirčių. Projekto koordinatorius Dovydas Bliujus sako, kad projekto veikloje dalyvaujančius specialistus labiausiai džiugina grįžtamasis ryšys: žmonės paskambina, padėkoja, dažnai ateina pasikalbėti.

oras vanduo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų