Aušrininkų-varpininkų indėlis žadinant tautą

Aušrininkų-varpininkų indėlis žadinant tautą

Kovo 9 dieną Literatūros ir meno muziejuje vyko respublikinė konferencija „Nebūtume šiandien nepriklausomi, jei aušrininkai ir varpininkai […] nebūtų pažadinę apmirusios tautos (Prezidentas A. Smetona)“. Konferencijoje dalyvavo „Versmės“ gimnazijos gimnazistai, „Versmės“ gim­­nazijos lietuvių kalbos moky­toja ekspertė V. Dobrovolskienė, Elektrėnų PMC lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A. Jokšienė bei laikraščių „Elektrėnų žinios“ ir „Elektrėnų kronika“ re­daktorės. Sveikindamasi su konferencijos dalyviais V. Dobrovolskienė pakvietė klausyti lietuvių literatūrai ir kultūrai skirtų pranešimų.
Konferenciją pradėjo „Versmės“ gim­nazijos gimnazistai M. Chmieliauskas ir R. Tomkus. Savo pranešime jie pristatė 1918–1940 metais kūrusius poe­tus keturvėjininkus ir neoromantikus – J. Aistį, A. Miškinį, S. Nėrį ir kt. Apie Nepriklausomos Lietuvos poetus simbolistus (F. Kiršą, V. Mykolaitį-Putiną, B. Sruogą) ir poetus romantikus (A. Mickevičių ir Maironį) bei jų kūrybą pasakojo A. Stankevičiūtė. S. Bulaukaitė ir M. Barysas aptarė laikraščio „Aušra“ istoriją ir svarbą lietuvių kultūrai. Laikraščio „Varpas“ įtaką visuomenei aptarė G. Kulikauskaitė ir L. Makarevičius. Gimnazistas J. Česonis savo pranešime nagrinėjo V. Kudirkos biografiją bei jo visuomeninę veiklą. Daug dėmesio sulaukė faktas, jog V. Kudirkos lietuvybės jausmą sužadino laikraštis „Aušra“.
J. Kirkilienės, „Elektrėnų kronikos“ redaktorės, teigimu, „Aušra“ ir „Varpas“ padėjo pagrindą šiandieninei laikraščio sampratai. Abu laikraščiai lietuvius kvietė burtis draugėn, pažadino lietuvių inteligentiją ir gan dažnai kritikavo tuometinę valdžią. Tiesa, „Aušra“ laikėsi nuosaikesnės pozicijos, o „Varpas“ nevengdavo ir aštrios kritikos. Pranešėja taip pat lygino tuometinės „Aušros“ ir „Varpo“ bei dabartinės spaudos aktualijas.
Apie tai, kaip skaitytojas suvokia tekstą ir kokią informaciją gauname iš žodžio, kalbėjo S. Bielskienė, „Elektrėnų žinių“ redaktorė. Pranešimo autorė atkreipė dėmesį, jog žiniasklaidoje, ypač internetinėje, pastebimas naujas reiškinys – melagingos antraštės. Antraštės tikslas – informuoti skaitytoją. Deja, neretai pasitaiko, jog tekstas ir antraštė neturi nieko bendra. Įvairios negatyvios­ informacijos gausa žiniasklaidoje taip pat buvo pastebėta.
Mokytojos V. Dobrovolskienė ir A. Jokšienė aptarė laikraščių „Aušra“ bei „Varpas“ svarbą formuojantis lietuviškajai inteligentijai ir įtaką kovojant už Lietuvos nepriklausomybę, kalbą ir kultūrą.
Baigiantis konferencijai Elek­­trėnų savivaldybės vyr. kalbos tvarkytoja­ R. Moškienė padėkojo dalyviams už įdomius ir išsamius pranešimus ir pasidžiaugė, jog Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai Elektrėnuose jau turi savo tradicijas.

Eglė Dambrauskienė, Literatūros ir meno muziejaus muziejininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų