Atsisveikinimas su „Kvatokliu“

Atsisveikinimas su „Kvatokliu“

Virginija Jacinavičiūtė

Būna renginių, kurie įvyksta kartą, kitą. Būna tradicinių ren­ginių, kurie vyksta dešimtmečiais. Toks renginys, skambiu pavadinimu „Kvatoklis“, Elektrėnuose vyko 30 metų. Tiek

pat metų, kiek Elektrėnuose dirba šio renginio ­sumanytoja Vida Ališauskienė. Per tą trisdešimtmetį kelis kartus pakeistos buvo V. Ališauskienės pareigos, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu populiarios agitmeninės brigados pakeistos į humoro grupes, keitėsi ir Elektrėnų žiūrovai, bet Kultūros centro salė šiame renginyje visada buvo pilna.

Paskutinis koncertas

Apdovanojimų akimirka. Kairėje - renginio sumanytoja ir organizatorė Vida Ališauskienė
Apdovanojimų akimirka. Kairėje – renginio sumanytoja ir organizatorė Vida Ališauskienė

Šį, trisdešimtąjį šalies humoro grupių koncertą, renginio or­ganizatorė V. Ališauskienė ir koncertą vedę Uršulė ir Juozapas (Rima Avižinienė ir Jonas Bajoriūnas iš Marcinkonių) paskelbė paskutiniuo­ju. Pirmajame „Kvatoklio“ koncerte, vykusiame 1989 metais, dalyvavo agitmeninė brigada iš Kazokiškių „Palergonija“, renginį vedė tuometinė Vievio kultūros namų vedėja Regina Mockutė. Vėliau renginį vedė ir Juo­zas Janonis, ir Arūnas Valinskas, bet daugiausiai kartų renginį vedė, anekdotus pasakojo ir gerą nuo­taiką palaikė Raimondas Šilanskas. Per tą trisdešimtmetį „Palergonija“ iš­iro, o naujų grupių savivaldybėje nebesusikūrė. Bet Lietuvoje susikūrė stiprios grupės, kurios tapdavo per televiziją organizuojamų renginių nugalėtojomis ir gerai žinomos šalyje. Visos geriausios grupės daug kartų dalyvavo Elektrėnų „Kvatoklio“ koncertuose, iš kurių išsiveždavo pačius geriausius įspūdžius. Koncerte, vykusiame kovo 26 dieną ir paskelbtame paskutiniu, taip pat dalyvavo žinomos grupės: „Bobų radijas“ iš Kėdainių, „MTV“ iš Varėnos, „Spanguolė“ iš Marcinkonių ir žinomi humoristai Raimondas Šilans­kas, Artūras Orlauskas, Aleksandras Karpavičius, Raimondas Bingelis.

Atsisveikino padėkomis
Kaip ir dera atsisveikinimui, šių metų „Kvatoklis“ buvo pabaigtas gausiomis padėkomis. Ši tradicija nebūtų taip ilgai gyvavusi, jei ne dosnūs savivaldybės verslininkai ir asmeniniai rėmėjai, visada geranoriškai rėmę renginį. Beveik visus tuos metus renginį rėmė buvusi UAB „Dominga“, dabar UAB „Bauwerk Boen“, kurios įkūrėjas ir ilgametis direktorius Irmantas Rajunčius trisdešimtojo „Kvatoklio“ nesulaukė. Šios šventės nesulaukė ir buvusi­ nuolatinė rėmėja, tautodailininkė Ona Vadeikienė. Elektrėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Vida Ališauskienė nuoširdžiai dėkojo kitiems ištikimiausiems rėmėjams: Janinai Piraškevičienei, Broniui Pargaliauskui, Onai Kulbokienei, Virginijai Leicmonienei, Reginai Berūkštienei, Giedrei Urbanei, bendrovėms „Arzida“, „Minhotel“, „Balkesta“, „Orvega“ ir visiems žiūrovams, visus tuos metus nuoširdžiai palaikiusiems renginį ir gerą nuotaiką. Mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas ir savivaldybės vyr. specialistė Ra­mutė Strebeikienė Kultūros centro direktoriaus padėkomis ir mero Kęstučio Vaitukaičio įsteigtomis atminimo dovanomis apdovanojo renginio dalyvius. Už trisdešimties metų tradicijos puoselėjimą puokš­te gėlių buvo apdovanota ir Vida Ališauskienė. Šį kartą atsisveikinimo žodžiuose nebuvo tradicinio „Iki kitų metų“, bet ką gali žinoti… Kaip sakoma, niekada negali sakyti niekada… Gal ši karta ir nešvęs „Kvatoklio“ šimtmečio, kaip linkėjo A. Orlauskas, bet gal ateinan­čios kartos vis dėlto dar sugrįš prie humoro ištakų ir Elektrėnuose iki šimtmečio dar įvyks ne vienas humoro koncertas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų