Atlyginimus pakėlė… bet ne streikuojantiems mokytojams

Atlyginimus pakėlė… bet ne streikuojantiems mokytojams

Julija Kirkilienė

Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo „Versmės“ gimnazijos ir „Ąžuolyno“ progimnazijos direktoriai ir streikuojančių mokytojų aktyvas. Jie išsakė priežastis, kodėl streikuoja, bet savivaldybės taryba pedagogams atlyginimų pakelti negali. Užtat taryba pritarė padidinti atlyginimus administracijos direktoriui Virgilijui Pruskui ir jo pavaduotojui Jonui Grybauskui. Šiuos ir kitus 23 sprendimo projektus taryba svarstė ir visiems pritarė lapkričio 28 dieną.

Ko reikia pedagogams

Abiejų mokyklų streikuojančių pedagogų ir profsąjungų vardu kalbėjo „Versmės“ gimnazijos mokytoja ekspertė Augutė Liutkevičienė
Abiejų mokyklų streikuojančių pedagogų ir profsąjungų vardu kalbėjo „Versmės“ gimnazijos mokytoja ekspertė Augutė Liutkevičienė

Abiejų mokyklų streikuojančių pedagogų ir profsąjungų vardu kalbėjo „Versmės“ gimnazijos mokytoja ekspertė, 2016 m. pripažinta geriausia Lietuvos mokytoja ir gavusi premiją Augutė Liutkevičienė. Pasak mokytojos, pedagogai nežino, kas yra etatas, nes skirtingose mokyklose etatui duodamas skirtingas pamokų skaičius. Bet svarbiausia – pagal naują apmokėjimo sistemą nuvertėjo pamoka. Vienos pamokos įkainis prilygsta budėtojo valandos įkainiui, todėl mokytojai verčiau budėtų mokyklose, o ne pamokas vestų. Pedagogė sako, kad profsąjungos reikalauja etatui skirti 18 tiesioginio kontakto valandų ir 18 valandų pasiruošimui pamokoms bei kitokiai veiklai per savaitę. Netinkamai apskaičiuojamas ir moksleivių ruošimas olimpiadai bei pamokų dėstymas abiturientams: kadangi atlyginimai skaičiuojami už metų pamokų skaičių, o abiturientų mokslo metai yra trumpesni. Pedagogai gal geriau pageidautų atsisakyti dėstyti abiturientams, o rinktųsi žemesnes klases. Tarybos nariai kalbėjusiai mokytojai uždavinėjo keistus klausimus: gal savivaldybė galėtų atlyginimams iš biudžeto skirti lėšų ir klausė, kiek reikėtų pinigų. Pinigų A. Liutkevičienė neskaičiuoja, nes ji ne buhalterė, tik, jos nuomone, tą atlyginimų pertvarką norima padaryti su buvusiomis lėšomis, jas kitaip perskirstant, o pedagogų atlyginimai, pasak jos, dar nėra sugrąžinti į prieš krizinį lygį, nors valstybės tarnautojai sau atlyginimus vis pasididina. A. Liutkevičienė savo kalbą baigė žodžiais, kad pedagogai valstybę kurti nori bendru darbu su valstybės vadovais, bet jie negali suprasti, kodėl pedagogų apmokėjimo sistemoje turi būti beveik 2 tūkst. įvairių taisyklių.

Pinigai ir planai
„Versmės“ direktorius Egidijus Kontrimas tarybos narius informavo, kad pagal Darbo kodeksą streikuo­jantiems mokytojams už streiko laikotarpį atlyginimai mokami nebus, jei nebus pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir nebus atskiro ministrės įsakymo už streiko laiką atlyginimus išmokėti. Atlyginimus išmokėti būtų galima ir savivaldybės tarybos sprendimu, nes taryba yra mokyklų steigėja, o pinigai iš mokyklų biudžetų niekur nedingsta. Abiejų mokyklų direktoriai sakė, kad vaikai mokykloje yra užimti, streikuojantys mokytojai užduotis paskiria moksleiviams atlikti savarankiškai. „Versmės“ gimnazijoje streikuoja 38 pedagogai, „Ąžuolyno“ progimnazijoje – 11. Meras Kęstutis Vaitukaitis priminė, kad mokyklose tvarka ir taisyklės yra ministerijos, savivaldybės taryba ne ką gali padėti, bet gerai, kad tarybos nariai dabar žino padėtį iš pirmų lūpų. Į tarybos narių klausimą, kaip moksleiviai pasivys praleistą kursą, E. Kontrimas atsakė, kad turi keletą planų, vienas iš jų – pailginti mokslo metus.

Kiti atlyginimai
Klausimai dėl savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pa­vaduo­tojo ir savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio pakeitimo daug diskusijų nesukėlė. Kaip teigė klausimą pristačiusi Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rūta Ber­no­tienė, įsigaliojus Valstybės tarnybos įstatymo pakei­timo nuostatams, trims tarnautojams reikia pakeis­ti algos koeficien­to dydžius. Tie tarnautojai – tai savi­valdybės kont­rolierė Danguolė Kliu­cevičie­nė, administracijos direktorius Virgilijus Pruskas ir jo pavaduo­tojas Jonas Grybauskas. Meras informavo, kad Elektrėnų savivaldybė yra įsprausta į koeficientų nuo 14,5 iki 17,5 rėmus. Kadangi administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra politinio pasitikėjimo tarnautojai, tai meras jiems pasiūlė padidinti atlyginimų koeficientus: direktoriui nuo 13,8 iki 16,5, pavaduotojui nuo 12,18 iki 14,5. Kadangi kontrolierė nėra politinio pasitikėjimo tarnautoja ir jai niekas atlyginimo padidinti nesiūlė, tai atlyginimas jai liko nepakitęs. Šių metų III ketvirtį kontrolierei buvo išmokėtas 1412, direktoriui – 2009, jo pavaduotojui – 1645 eurų mėnesinis vidutinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių.

Saugo žmonių interesus
Taryba pritarė neriboti prekybos alkoholiu kavinėje „Kukras“ (prekybos centro „Maxima“ pastate). Birželio mėnesį taryba, Elektrėnų policijos komisariato pasiūlymu, svarstė klausimą dėl prekybos alkoholiu apribojimo minėtoje kavinėje ir paskyrė laiką iki lapkričio posėdžio kavinei įsivesti tvarką, kad nebūtų pažeidinėjama viešoji tvarka. Per tą laiką policija negavo pranešimų apie viešosios tvarkos pažeidimus kavinėje ir jos prieigose, todėl taryba prekybos neapribojo. Taryba pritarė Peliūnų kaime pavadinti gatves Pusiasalio ir Žemuogių vardais, taip pat patvirtino Elektrėnų savivaldybės sanitarijos ir higienos taisykles, pagal kurias bus baudžiami gyventojai, šiukšlinantys per savo gyvenamojo ploto langus ar balkonus ir patalpose nesilaikantys higienos reikalavimų. Tokiu sprendimu taryba siekia mažinti žmogaus veiklos neigiamą poveikį sveikatai, nustatyti atsakomybę už aplinkos taršą, užkirsti kelią infekcinio užkrato susiformavimui ir užkrečiamųjų ligų protrūkiams, apsaugoti tvarkingai gy­venančių žmonių interesus. EKŪ reikalingus namo priežiūros darbus atliks pagal tarybos nustatytus tarifus ir už atliktą darbą gyventojams pateiks sąskaitą. Posėdžio pabaigoje į tarybos nario Rimanto Edvardo Sabučio paklausimą apie Kazokiškių sąvartyną atsakė tarybos narys Henrikas Petrauskas, šiuo metu dirbantis šio padalinio vadovu. Sąvartyne statomi du rezervuarai skystam filtratui saugoti. Planuojama filtratą išvalyti iki tokio lygio, kad vandenį būtų galima išleisti į aplinką. O kol kas, kol vyksta ginčai dėl atliekų deginimo gamyklų, į Kazokiškių sąvartyną kiekvieną parą atvežama per tūkstantis tonų nerūšiuotų atliekų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69