Atlaidai Beižionyse: seniūniją saugo Viešpats ir darbštūs žmonės

Atlaidai Beižionyse: seniūniją saugo Viešpats ir darbštūs žmonės

Julija Kirkilienė

Beižionyse tituliniai Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai praėjo tikrai iškilmingai. Kaip skaitydamas parapijos ataskaitą pažymėjo klebonas Gediminas Mieldažis, į atlaidus žmonių susirinko gal 10 kartų daugiau nei eiliniais sekmadieniais į bažnyčią. O parapijiečiai ir Beižionių bendruomenė šventei pasiruošė ypatingai: gražiai papuošta bažnyčia, aikštėje sukurtos ypatingos dekoracijos, fotografijų paroda, apdovanojimai, vaišės, koncertas ir net politikų kalbos maloniai nustebino ir tuos, kurie į savo gimtąją parapiją užsuka ne taip dažnai, ir tuos, kurie čia gyvena.
Iškilmingas šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas, J. E. Jonas Ivanauskas, Vyskupijos kancleris, kun. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas. Prieš pamaldas vys­kupas išėjo pa­sikalbėti su parapijiečiais, papasakojo vyskupijos naujienų. O iškilmingose šv. Mišiose vyskupo pamoksle tikintieji išgirdo prasmingą Švento Rašto aiškinimą apie ryšį su Dievu ir žmogaus laiką be Dievo: jei miesto nesaugo Viešpats, sargyba veltui budi. Arba, jei Viešpats nepadeda statybose, statybininkai veltui triūsia. Ganytojas išreiškė nerimą, kad šių laikų pasaulyje ne tik Dievui vietos nelieka, bet žmonės pamiršta civilizacijos raidą ir istoriją. Vyskupas taip pat prisiminė pirmojo parapijos klebono Stepono Rudžionio gyvenimo laikotarpius ne tik kunigavimo Beižionių ir Gegužinės parapijose, bet ir iki paskyrimo į Beižionis. Kunigas į atkurtą nepriklausomą Lietuvos valstybę grįžo iš Baltarusijos Mogiliovo vyskupijos 1922 metais ir buvo paskirtas į Beižionis, kur įkūrė parapiją ir pastatė bažnyčią.

This slideshow requires JavaScript.

Parapijos klebonas G. Mieldažis perskaitė raportą apie parapijos penkerių metų – po paskutinės ka­noninės vizitacijos 2017 m. – veiklą. Per penkerius metus parapijos bažnyčioje pakrikštyta buvo tik 10 naujagimių, o palaidoti 43 parapijiečiai. Bažnyčioje šventadienių pamaldose lankosi apie 10–20 žmonių. Per penkerius metus pajamų bažnyčia turėjo tik 5073 Eur.
Po iškilmingos procesijos dar ilgokai pasimeldę už mirusius ir gyvus parapijiečius, tikintieji pasklido po išradingai dekoruotą aikštę agapės vaišėms iš beižioniškių užauginto derliaus, kuris pašventintas buvo ir šv. Mišiose per atnašas, ir po pamaldų vaišių palapinėje.
Prieš koncertą renginių orga­nizatorė Audra Gudeliūnienė dau­gybę gražių žodžių išsakė prie šven­tės prisidėjusiems beižioniškiams ir svečiams, kuriems įteikė Padėkos raštus ir jubiliejui išleistą fotoalbu­mą „Šimtas nuotraukų iš šimto Beižionių parapijos metų“. Apdovanoti buvo ir gražiausių seniūnijos sodybų savininkai, ūkininkai.
Padėkų tiek bažnyčioje, tiek aikštėje daug skirta buvo renginių organizatorei A. Gudeliūnienei ir jos šeimai už gražiai papuoštą aikš­tę bei vargonininkei Janetai Ališauskienei už gražiai papuoštą bažnyčią. A. Gudeliūnienė sakė, kad dekoracijoms aikštės papuošimui ji šiaudų skolinosi iš ūkininkų ir rinko po ralio likusius išmėtytus rulonus. Kartu su vyru Juozu rankomis rulonus ritinę į aikštę, ūkininkas Pranas Sinkevičius traktoriumi padėjo juos vieną ant kito užkelti ir taip Beižionyse atsirado milžiniška šeimininkų pora, svečius ir namiškius kviečianti į šventę.
O iki šventės parapijiečiai darbais ir aukomis prisidėjo prie bažnyčios atnaujinimo, puošimo ir dvarininkės, daug prisidėjusios prie parapijos įkūrimo bei bažnyčios statybos, Kornelijos Astrauskienės kapo sutvarkymo. Savivaldybė skyrė lėšų knygos „Šimtas nuotraukų iš šimto Beižionių parapijos metų“ leidybai, kurioje vaizdais sudėta visa parapijos istorija su trumpais, bet informatyviais užrašais. Medžiagą klebonui G. Mieldažiui knygai rinkti padėjo A. Gudeliūnienė, J. Ališauskienė, kiti parapijiečiai. Knygos sudarytojai dėkingi fotografei Liudmilai Felčinskajai už nuotraukų restauravimą. Už sėkmingą šimtmečio šventę ir bažnyčioje per pamaldas, ir agapės šventime, daug padėkų skirta buvo savivaldybės vadovams. Šventėje beižioniškiai antrino vyskupui, kad jų parapija tikrai yra saugoma Viešpaties, kad čia gyvena tokie darbštūs žmonės, mokantys melstis ir taip gražiai švęsti.
Šventę saldumynais parėmė asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, edukacinę programą vaikams dovanojo savivaldybės Paramos šeimai tarnyba, vaikus linksmino animatoriai iš „Pasiklydusių pasakų“, batutą šventei dovanojo Rytis Gudeliūnas ir Viktorija Juknevičienė. Be folkloro ansamblio „Runga“ (vad. Rūta Vaičekonytė-Chveduk) šventėje kon­certavo grupė „Dar“.

Julijos Kirkilienės, Janytės Žebrauskaitės ir Liudmilos Felčinskajos nuotraukos

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69