Ataskaitiniai susirinkimai seniūnijose: Pastrėvio ir Beižionių kasdienybė, kurios gyventojai norėtų geresnės

Ataskaitiniai susirinkimai seniūnijose: Pastrėvio ir Beižionių kasdienybė, kurios gyventojai norėtų geresnės

Julija Kirkilienė

Pastrėvys – vienintelė kaimiš­ka seniūnija, kurioje įkurtas ir sėkmingai veikia vaikų lopšelis. Mamytės iš visos savivaldybės sa­vo 9 kūdikėlius patiki ten dirban­čioms auklėtojoms ir jų padėjėjoms. Vaikų darželyje dienas šiltai lei­džia dar 14 vaikučių. Didžiausia problema Pastrėvio seniūnijoje – gražiai sutvarkytas paplūdimys, kuriame nesutelpa vietiniai, atvykstantys svečiai ir motorizuotas vandens transportas. Sužinoti apie seniūnijos vargus bei džiaugsmus panorę, į seniūno ataskaitinį susirinkimą bei susitikimą su savivaldybės vadovais negausiai susirinkę pastrėviečiai, diskutavo daugiau nei porą valandų.

Apie seniūniją
Seniūnas Arūnas Kanapeckas surinko ir ataskaitoje surašė informaciją, kad seniūnija užima 5680,3 ha plotą, iš kurio: 3325,9 ha užima žemės ūkio naudmenos, miškai – 1439,0 ha, keliai – 120,1 ha, užstatyta teritorija – 97,6 ha, seniūnijoje vandenys užima 254,6 ha, kita žemė (želdiniai, pelkės, pažeista žemė, nenaudojama žemė) – 443,10 ha. Pastrėvio seniūnijoje 2023 m. gruo­džio 31 d. duomenimis, gyvenamąją vietą deklaravo 663 gyventojai: vaikai iki 16 metų – 97, jaunimas 16–25 m. – 52, asmenys nuo 25 iki 65 m. – 394, asmenys 65–85 m. grupėje – 102, vyresni negu 85 m. – 18. Seniūnijos teritorijoje yra 27 kaimai, iš jų keturiuo­se nėra gyventojų. 2023 m. gimė 5 vaikai, mirė 10 gyventojų. Didžiausios seniūnijos gyvenvietės: Pastrėvys – 239 gyventojai ir Musteniai – 169 gyventojai.
Seniūnijai priklauso 8 veikiančios ir 3 neveikiančios kapinės, ku­rių bendras plotas yra 4,64 ha, kul­tūros paminklai: Toleikių senkapis, Toleikių senovės gyvenvietė, Mustenių, Bau­bonių pilkapynas. Seniūnijoje registruoti gamtos paveldo objektai: Pipiriškių piliakalnis (Juodasis kalnas), Belezų kaimo akmuo, Mustenių kaimo akmuo, Pipiriškių akmuo, Toleikių akmuo.
Seniūnijos balanse apskaitomi 65 vnt. vietinės reikšmės kelių, ilgis – 66,77 km, iš jų: gatvių su asfalto danga ilgis – 4,80 km. Gatvių apšvietimo sistemos veikia Pastrėvio ir Mustenių gyvenvietėse ir Pastrėvio skvere. Įrengti 72 šviestuvai. Dauguma seniūnijos gyventojų užsiima žemės ūkio veikla, registruoti 107 ūkininko ūkiai. Didžioji dalis darbingo amžiaus gyventojų dirba įmonėse, esančiose Elektrėnuose, Kietaviškėse ir Vievyje. Pastrėvio kaime veikia gamybinė įmonė UAB „Baltic Composites“ (medžio-plastiko kompozito granulių gamyba, PVC perdirbimas ir granulių gamyba); UAB „Akmenstata“, užsiimanti statybinių medžiagų mažmenine prekyba; UAB „Transvada“, kurios veikla – melioracija, melioracijos griovių šienavimas, žemės darbai, tvenkinių kasimas, pelkių kasimas, miško kelių tiesimas, krūmynų smulkinimas, pastatų griovimas, vikš­rinių ekskavatorių nuoma, šarny­rinių savivarčių (dumperių) nuo­ma. Seniūnijoje, Pipiriškių kaime, sėk­mingai veikia Sostinių golfo klubas.
Seniūnijos teritorija suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Pastrėvio, Mustenių ir Strėvininkų, bet seniūnaičių išrinkti nepasisekė.

Atlikti darbai ir problemos
Seniūnijoje buvo vykdomi kasdieniniai darbai: šalinti avariniai medžiai, menkaverčiai medžiai ir krūmai, valomos užterštos teritorijos, tvarkomi vidaus keliai ir gatvės, kelyje Strėvininkai–Daniliškės suremontavo pralaidą, Mustenių kaime sutvarkė liūčių išplautą įkalnę, lygino gatvėse duobes, remontavo mokyklos pastato lauko duris ir katilinės langus, atnaujino kai kurias apšvietimo sistemas, kapinėse pastatė talpas su vandeniu, prie neveikiančių Belezų ir Mustenių kaimų kapinių pastatė informacinius stendus, prie Toleikių kapinių sutvarkė atliekomis užterštą teritoriją ir įrengė vietą atliekų konteineriams pastatyti ir pan. Vienas geriausių seniūnijoje atliktų darbų – maudykloje, valčių nuleidimo aikštelėje buvo teikiamos biotualetų paslaugos ir įrengti plūdurai maudyklos teritorijai pažymėti. Deja, motorinių transporto priemonių savininkai į plūdurus nė dėmesio nekreipia: vienus sunaikino, kitus apiplaukia ir, kaip kalbėjo susirinkę gyventojai, paplūdimyje žmonėm maudytis yra pavojinga. Įvairias nuo­skaudas pastrėviškiai pamiršta tik smagiuose renginiuose. Renginių per 2023 m. Pastrėvyje organizuota buvo 24 kartus. Vienu svarbiausių įvykių Pastrėvio seniūnijoje galima įvardinti tai, kad Semeliškių gimnazijos padalinyje, Pastrėvyje, vaikų darželyje, įkurtas ir lopšelis. Tarybos narės, pastrėviškės pedagogės Viktorijos Juknevičienės pastangos pasiteisino: norinčių lopšelį lankyti vaikučių yra daugiau, nei įstaiga gali priimti.
Nors daug darbų seniūnijoje atlikta, bet dar daugiau yra spręstinų problemų. Mokyklos gatvėje reikia remontuoti vandentiekio sistemą, praplėsti nuotekų surinkimo tinklus, kad visi Pastrėvio gyventojai galėtų naudotis centralizuotu nuotekų surinkimu į valymo įrenginius, nepakanka finansavimo vietinių kelių ir gatvių priežiūrai, Pastrėvyje būtina atnaujinti šaligatvių dangą, kelyje Toleikiai–Belezai asfaltuotoje dalyje būtina atlikti asfaltinės dangos remontą, nes šiuo metu esanti danga nepritaikyta važiuoti sunkiasvorėms transporto priemonėms, o ūki­ninkams privažiuoti į laukus kito kelio nėra.

Klausimai be atsakymų
Nors į susirinkimą žmonių atėjo negausiai, bet jie buvo aktyvūs ir kėlė vieną po kitos spręstinas problemas. Seniūnijoje gyventojų mažėja, o vienadienių turistų daugėja, kurie pastrėviečiams palieka tik šiukšles. Gal paliktų ir pinigų, bet jų Pastrėvyje, išskyrus parduotuvę, nėra kur išleisti – nėra nei maitinimo įstaigų, nei paslaugų, nei pastrėviečių, norinčių tokiais verslais užsiimti… O vienadieniai turistai Pastrėvyje siautėja nebaudžiami: žmonės juos esą filmuoja, fotografuoja, pranešimus policijai siunčia, bet niekas jų negirdi, pažeidėjų netramdo. Susirinkime dalyvavęs mero pavaduotojas Marius Urvakis įtikinėjo gyventojus, kad atlikta daug motorinių transporto priemonių eismo ribojimo veiksmų ir jei tie ribojimai veiktų, jau šią vasarą maudytis būtų saugiau. Gyventojai daug priekaištų turėjo Elektrėnų komunalinio ūkio darbuo­tojams, po vandentiekio tvarkymo paliekantiems netvarkingą aplinką. EKŪ atstovavo gen. direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Mikalajūnas, kuris į priekaištus atsakinėjo taip, kaip tai mato iš savo pusės. Žmonės savivaldybės vadovams turėjo klau­simų dėl vandens gręžinių įrengimų ir kompensavimų tvarkos, dėl mo­kesčių už šiukšlių išvežimą, dėl daugiabučių renovacijos ir kt.
Į susirinkimą atėjęs aktyvus seniūnijos gyventojas Julius savivaldybės vadovams atnešė net 12 klausimų. Klausimai buvo apie kelių remonto darbus ir priekaištai Trakų r. kelių tarnybai, apie užžėlusį ežerą ir būtinybę jį valyti, apie sūpynių remontą, apie neestetišką siurblinės pastatą ir pan. Į vienus klausimus gyventojui buvo atsakyta, į kitus savivaldybės vadovai atsakyti pažadėjo tada, kai bus įsigilinę.
Elektrėnų priešgaisrinei gelbė­jimo tarnybai Pastrėvyje atstovavo vyriausiasis specialistas Egidijus Ščerbavičius. Jis informavo, kad per praėjusius metus seniūnijoje gesinti teko 4 gaisrus. Ugniagesys taip pat priminė, kad būtina patalpose įsirengti dūmų detektorius, kurie kainuoja tik apie 5 eurus, o įrangoje nusėdus baterijai, būtina ją pakeisti nauja.

This slideshow requires JavaScript.

Beižionyse
Beižionys – mažiausia seniūnija ne tik Elektrėnų savivaldybėje, bet ir visoje Vilniaus apskrityje, kurio­je gyvena tik 249 gyventojai. Į susitikimą toje mažoje seniūnijoje žmonių susirinko daugiausia iš tų 4 seniūnijų, kuriose susirinkimai vyko anksčiau. Klausimų savivaldybės vadovams beižioniškiai irgi turėjo bene daugiausiai.
Tokia ta Beižionių seniūnija
Beižionių seniūnijos teritorija užima 5140 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 2210 ha, miškų – 2269 ha, vandens telkinių – 137 ha. Seniūnijos teritorijoje yra 27 kaimai, du viensėdžiai, iš jų 13 kaimų be gyventojų. Beižionių seniūnijoje gyvenamąją vietą sausio pirmą dieną deklaravo 249 gyventojai: iš jų vyrai – 135, moterys – 114, tarp jų vaikų iki 16 metų – 21, jaunimo nuo 16 iki 25 metų – 22, gyventojų, vyresnių nei 85 metų – 4. Beižionių gyvenvietėje gyvena 146 gyventojai. 2023 m. gimė 2 vaikai, mirė 7 gyventojai.
Seniūnijos teritorijoje yra 4 ka­pinės, iš jų vienos neveikia. Kapinių bendras plotas, kurias seniūnija tvarko, užima 1,40 ha. Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ilgis iš viso yra 42 km. Gatvių apšvietimas įrengtas Beižionių ir Barboriškių gyvenvietėse.
Seniūnija suskirstyta į tris se­niūnaitijas – Beižionių, Barboriškių ir Liaukiškių, išrinktos dvi seniūnaitės – Janeta Ališauskienė ir Stanislava Slomskienė. Beižionių gyvenvietėje veikia Elektrėnų viešosios bibliotekos Beižionių skyrius, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Bei­žionių ugniagesių komanda, Bei­žio­nių kultūros klubas, Beižionių seniūnijos teritoriją aptarnauja mobilus paštininkas. Seniūnijoje veikia asociacija „Beižionių bendruomenė“ ir VšĮ „Beižionių seniūnijos bendraminčiai“, ūkius registravę yra 77 ūkininkai. Beižionys turi lankytinų ir kultūros paveldo objektų: Beižionių šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia, pastatyta 1926 m., Beižionių piliakalnis, vadinamas Birutės kalnu, Balandiškių piliakalnis, vadinamas Pilies kalnu, Eitulionių, Beižionių, Migliniškių pilkapynai, Liaukiškių alkakalnis, vadinamas Koplyčia. Mitais bei padavimais paženklinti gamtos kūriniai: Migliniškių kaimo riedulys, dar vadinamas Nuotakos akmeniu, Pajūrgiškių akmuo, Beižionių akmuo, Būriškių akmuo.

Kokios norėtų seniūnijos?
2023 m. seniūnija gyveno kas­dienį gyvenimą ir atliko reikalingus darbus: valė aplinką, tvarkė kelius ir kapines, keitė šviestuvus. Buvusiose mokyklos patalpose įrengtos patalpos socialinėms paslaugoms teikti, t.y. žmonės, kuriems priklauso nemokamos socialinės paslaugos, naujai įrengtose patalpose turi galimybę nusimaudyti, išsiskalbti drabužius. Bene svarbiausias praėjusių metų darbas – įrengtas paplūdimys prie Vaisiečio ežero. Maudykla yra Se­meliškių seniūnijoje, prie ribos su Beižionių seniūnija, todėl nau­joje maudykloje maudosi abiejų seniūnijų gyventojai, o maudyklą prižiūrėti įsipareigojusios taip pat abi seniūnijos. Beižionių seniūnija paskutinė iš 8 seniūnijų susikūrė savo „Facebook“ paskyrą, kur gyventojai ateityje galės gauti reikiamos informacijos. Beižioniškiai stengėsi gražinti aplinką: įrengė 3 gėlių stovus, išleido fotografijų albumą „Beižionių patriotai“, seniūnijoje bu­vo organizuo­ti 26 renginiai, įs­kaitant edukacijas ir parodas.
Kaip sakoma, visų darbų niekada nepadarysi, todėl ir Beižionyse liko aibė spręstinų problemų: reikia remontuoti kelius, rekonstruoti kelią Beižionys–Žikaronys, Barboriškių gyvenvietėje planuojama įrengti gatvių apšvietimą, taip pat planuojama baigti aptverti Beižionių kapines ir suremontuoti kultūros namų pastatą.
17 punktų spręstinų problemų sąrašą papildė Beižionių bendruo­menės pirmininkas Vilmandas Palčiauskas. Bendruomenė siūlo tęsti reprezentacinių lankytinų poilsio vietų įrengimą, skirti lėšų Beižionių 12-to būrio pastatyto kryžiaus prie­žiūrai, įrengti šaulių 12-tam bū­riui atminti paminklo vizualizaciją, perkelti autobusų sustojimo aikštelę į kitą vietą ir šalia įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę, sutvarkyti kelią į Beižionių kapines, naujojoje maudykloje įrengti lieptą, sutvarkyti Beižionių ūkininkų skverą, pavadintą „Heifer“ skveru, pagerinti futbolo aikštelės veją, prie neapšviesto kelio posūkio įrengti apšvietimo lempą, prieš Kalėdas elektros stulpus papuošti šviečiančiomis dekoracijomis ir pan. V. Palčiauskas siūlė sudaryti seniūnijos strateginį veiklos planą, su kuriuo kiekvienas gyventojas galėtų susipažinti ir teikti pasiūlymus.

Kokią žada seniūniją valdžia
Į susitikimus atvažiuojantiems savivaldybės vadovams beveik visose seniūnijose žodžio specialiai niekas nesuteikė. Patys jie pagal poreikį įsiterpia į seniūnų ar gyventojų kalbas. Ne išimtis buvo ir Beižionyse. Administracijos direktorė J. Go­ličenko informavo, kad Beižio­nyse planuojama pastatyti galingą automobilių įkrovimo įrangą, nes seniūnija labiausiai nutolusi nuo kitų įkrovų aikštelių. Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius Ričardas Leckas pasigyrė, kad Beižionyse suremontuotas senasis vandens gręžinys ir dabar Beižionys turi net du gręžinius, iš kurių tiekiamas nugeležintas vanduo. O naują nuotekų sistemos įrangą planuojama pastatyti ateityje… po metų. Konteinerių žymėjimas specialiomis elektromagnetinėmis žymėmis bei lipdukais su identifikaciniu numeriu Beižionių seniū­nijoje esą atliekamas bene geriausiai tarp visų seniūnijų. Primename, kad konteinerių ženklinimas reikalingas apskaitant konteinerių pakė­limų skaičių. Beižioniškiai prašė rūšiavimo konteinerius įrengti ir prie gyvenamųjų namų, bet direktorius atsakė, kad būtų per brangus tokių konteinerių išvežimas. Viena gyventoja, gyvenanti atokiau nuo gyvenvietės, klausė apie galimybę prisijungti prie bendros nuotekų sistemos. Savivaldybės vadovai žadėjo paskaičiuoti, kiek tai kainuotų ir kokios kompensacijos gyventoja galėtų tikėtis. Beižionyse besikuriantis iš užsienio grįžęs verslininkas Darius Šilinis savivaldybės vadovams turėjo pasiūlymų Beižionių seniūnijos aplinkos gerinimui pasinaudoti Europos Sąjungos programomis ir kar­tu su savivaldybe seniūniją padaryti patrauklią verslui ir gyvenimui. Į Beižionių naujoko pasiūlymus iš pradžių vadovai sureagavo pasyviai, vėliau pakvietė užeiti į savivaldybę ir aptarti galimybes.

Proga apdovanojimams
Susirinkime taip pat buvo pasinaudota proga apdovanojimams. Beižionių seniūnijoje, tėvo, operos solisto Jono Jocio sodyboje, kuriasi jo sūnus, vilnietis garso režisierius ir operatorius Jonas Jocys. Kovo 11-osios šventėje Beižionių seniūnas Mindaugas Makūnas jį nominavo specialiu suvenyru už Beižionių seniūnijos garsinimą. Kadangi naujokas šventėje nedalyvavo, o į susirinkimą atėjo, tai suvenyras jam čia ir buvo įteiktas. Susirinkime paminėti buvo ir seniūniją garsinantys ralio dalyviai, prizininkai Gilvydas Gudeliūnas, Žilvinas Ramanauskas, Vaidas Petrokas.
Bendruomenės pirmininkas Vilmandas Palčiauskas niekaip nesusitaria su seniūnu ir kultūros renginių organizatore organizuoti bendrus renginius, todėl ir Nepriklausomybės atkūrimo šventėje nusipelniusių beižioniškių apdovanoti kartu ne­galėjo. Aktyviems bendruomenės žmonėms specialiai pagamintus suvenyrus – metalines gerves – V. Palčiauskas įteikė susirinkime. Apdovanoti buvo bendruomenės na­riai už prisidėjimą prie gerų darbų se­niūnijoje: Gilvydui Gudeliūnui – už kelių valymą, Romui Ašmenai – už prisidėjimą įrengiant paplūdimį, Rolandui Zagorskiui – už žemės sklypo paplūdimiui pardavimą, Angelei Sinkevičienei – už vaikų priežiūrą kelionėje į Strasbūrą, Laurynui Baltrūnui – Ukrainoje subūrusiam lietuvių legioną ir vadovaujančiam jam, Semeliškių seniūnei Loretai Karalevičienei už bendradarbiavimą įrengiant ir prižiūrint naująją maudyklą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų