Ar Jūs norite mane išgirsti?

Kaip suprantu, kad ir kokią informaciją aš bepateikčiau, ką besakyčiau, Jūs vėl rašysite tuos pačius tiesos neatitinkančius teiginius. Aš, meras Kęstutis Vaitukaitis, nesu pasirašęs nė vieno potvarkio ar kito dokumento, kuriame būtų mano pritarimas krematoriumo statybai.  

Ar Jūs nemanote, kad rašydami Kurkliškių ir Pylimų kaimo bendruomenių vardu: „Tarybos nariai taip pat nelabai susiorientavo…“ įžeidžiate tarybos narius? Šį klausimą dėl žemės sklypo, kurio unik. Nr. 4400-2790-9526, panaudos sutarties nutraukimo svarstė Ūkio reikalų komitetas (2015-03-18), kuriame dalyvavo 11 tarybos narių, jie bendru sutarimu pritarė sprendimo projektui. 2015-03-25 tarybos posėdyje 21 tarybos nariui balsavus „už“, 1 „susilaikius“, niekam nebalsavus „prieš“, sprendimas buvo priimtas. Ir komitete, ir tarybos posėdyje pranešėjas Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas A. Butrimavičius informavo apie numatomą veiklą, kaip viena iš galimų veiklų buvo įvardytos ir kremavimo paslaugos, taip pat atsakė į tarybos narių klausimus.

Kurkliškių gyventojams dar kartą primenu, kad straipsnyje nurodomo sklypo paskirtis buvo pakeista 2011 metais detaliuoju planu, tai padaryta ne slapta nuo gyventojų ir tarybos, o vykdant detaliojo planavimo procedūras, t. y. informuojant visuomenę įstatymų nustatyta tvarka ir skelbiant informaciją informaciniame stende, pastatytame 2010-01-11 prie naujai planuojamų kapinių Kurkliškių kaime. Kai pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas prieštarauja savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniams, paskirtis keičiama detaliuoju planu, šiuo atveju tai ir buvo padaryta. Atkreipiame dėmesį į tai, kad iki 2011-04-14 ne detalusis planas ir ne detaliojo plano sprendiniai prieštaravo bendrojo plano sprendiniams, o pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniams. Šis prieštaravimas buvo pašalintas (išspręstas) detaliuoju planu, todėl nėra pagrindo teigti, kad nesilaikant bendrojo plano buvo pakeista žemės sklypo paskirtis.

Straipsnyje nurodomo sklypo paskirtis buvo pakeista ne staiga, o 2011 metais Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-14 įsakymu Nr. 03V-222. Šio sklypo paskirtis buvo pakeista iš rekreacinės ne į komercinę, o į kitos paskirties, bendro naudojimo teritorijos būdo ir kapinių pobūdžio teritoriją (tai patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2015-08-25 nuorašas).

Tad klausimas, ar Jūs norite mane išgirsti, ar Kurkliškių ir Pylimų kaimo bendruomenių vardu šmeiždami ir žemindami mane ir kitus tarybos narius vykdote neaiškius užsakymus ir klaidindami savivaldybės gyventojus siekiate aukštesnių reitingų?

Meras Kęstutis Vaitukaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų