Apstu duonos ir žaidimų

Apstu duonos  ir žaidimų

Gegužės mėnesio paskutinį savaitgalį savivaldybėje, kaip kokioje senovės Romoje, apstu buvo duonos ir žaidimų.

Pažadai ir darbai
Savaitgalis pradėtas buvo ketvirtadienio popietę Elektrėnų bib­liotekoje, kur Lietuvos bendruo­menės organizacija „Žinau, ką renku“ organizavo diskusiją apie 2019 metų rinkiminius mero pažadus ir jų vykdymą. Į diskusiją elek­trėniškių atėjo negausiai – tik keletas vietinių politikų, bet renginys buvo transliuojamas „Facebook“ paskyroje, kur įrašą peržiūrėjo per 1400 lankytojų. Diskusijoje dalyvavo Elek­trėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Liberalų sąjūdžio frakcija, jo pavaduoto­jas Raimon­das Ivaškevičius, Valstiečių ir konservatorių frakcija, savivaldybės tarybos opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė, Visuomeninio komiteto „Nepartinė savivalda“ frakcija, ir tarybos opozicijos narys Romas Sugintas, Visuomeninio komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ atstovas. Diskusiją vedęs LRT žurnalistas Edvardas Kubilius pokalbį pradėjo apie rinkimų rezultatus, apie laimėjimą 14 balsų persvara ir apie tai, kad dėl Elektrėnų rezultatų Vyriausioji rinkimų komisija nuo kitų rinkimų balsus perskaičiuos, jei oponentų rezultatus skirs iki 50 balsų. Pataisa priimta todėl, kad dėl 14 balsų persvaros VRK balsų perskaičiuoti nesutiko. Diskusija pradėta buvo apie rinkimų emocijas ir bendradarbiavimą tarp valdančiųjų ir opozicijos tarybos narių, o kalbos užsitęsė dėl mero pažadų Vievyje sutvarkyti privatų pirties pastatą, o Elektrėnuose – senojo restorano ir valčių prieplaukos „Poseidonas“ pastatus bei Mažiklės pusiasalio paplūdimį. Nors privačių reikalų meras negalėtų tvarkyti, bet savivaldybės vadovai privalo bendrauti su verslininkais ir paraginti prižiūrėti savo turtą. Meras tei­sinosi, o teisintis jam padėjo ir administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, kad „Poseidonas“ nugriautas ir vaizdo negadina, o senojo „Perkūnkiemio“ ir Vievio pirties savininkai esą vis dar žada pastatus sutvarkyti. Meras turėjo progos pasigirti pradėta baseino renovacija ir galėjo paaiškinti, kaip sumaniai savivaldybė remontui pritraukė lėšų. Kadangi Elektrėnų baseinas pagal matmenis tinka vandensvydžiui, tai Vandensvydžio federacija surado galimybę į baseiną investuoti apie 1,5 mln. eurų. Žinoma, kaip garantija, kad lėšos investuotos tinkamai, Vandensvydžio federacija tapo ir naujos viešo­sios įstaigos „Elektrėnų baseinas“ dalininke. Savo darbą mero parei­gas penktą kadenciją Elektrėnų savivaldybėje einantis K. Vaitukaitis, įvertindamas pandemijos sąlygas, sakėsi vertinantis gerai. Diskutavo susitikime meras su renginio vedėju ir opozicijai atstovaujančiais nariais ir apie pusiasalio paplūdimį. Valdantieji sakė tikintys, kad su žemės savininkais susitars taip, kad maudykla ir privažiavimas prie jos liks toks, koks buvęs. Daug klausimų iš salės uždavė Seimo narės Silvos Lengvinienės padėjėjas Edvardas Baleišis. Įdomus klausimas visiems keturiems diskusijoje dalyvavusiems tarybos nariams buvo apie kandidatavimą į merus. Nė vienas iš jų sakėsi dar neapsisprendęs arba laukiantis, kaip nuspręs partija. Primename, kad kol kas viešai apie kandidatavimą į merus 2023 m. savivaldos rinkimuose yra paskelbęs Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Rimantas Baravykas, bet jis nėra tarybos narys ir į diskusiją pakviestas nebuvo.

This slideshow requires JavaScript.

Paskutinis skambutis
Penktadienis pradėtas buvo pas­­­kutinio skambučio šventėmis gim­­nazijose ir vaikų darželių priešmokyklinėse grupėse. Darželinukai atsisveikino su savo pirmąja ugdymo įstaiga, pasidžiaugė pirmaisiais diplomais ir po vasaros atostogų jau susitiks su naujais pedagogais ir draugais, bet svarbiausia, nebereikės miegoti pietų miego. Lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė išleistuvėse grasino vaikams niekur jų neišleisianti. Vis dėlto, įsitikinusi, kad vaikai priešmokyklinėje grupėje viską taip gerai išmoko, tokie dideli užaugo, kad sakė ramia širdimi išleidžianti į mokyklą, bet paskutinę naktį priešmokyklinukus pasiliko nors darželyje nakvoti.
O gimnazistams šventė kitokia. Per 230 savivaldybės abiturientų, nuaidėjus paskutiniam skambučiui, daug laiko švęsti neturėjo. Birželio 1 d. jų laukė pirmas išbandymas – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.
Vievio gimnazijos jauno­­sios žurnalistės – Gabija Šimkutė ir Viktorija Nanartavičiūtė – apie paskutinį skambutį Vievio gimnazijoje rašo: „Abiturientai, lydimi penktokų, įžengė į šventiškai papuoštą gimnazijos aktų salę. Renginį pradėjo mūsų gimnazijos penktokai. Jie sekė gėlėtą pasaką apie abiturientų praeitį bei padainavo dainą „Vaikai po lelijom“. Taip pat dainavo berniukų ansamblis ir solistai Kotryna ir Matas Čižai – skambėjo daina „Gražiausi žodžiai“. Šventėje skambėjo nuoširdžios padėkos mokytojams, klasių auklėtojoms, tėveliams. Muzikinį kūrinį – dainą „Pavasaris tėviškėje“ – abiturientams dovanojo solistas Liutauras Paškevičius. Šventės vedėjai Lėja Apanavičiūtė ir Pijus Aukštakojis paragino tikėti, kad gamtoje ir žmogaus viduje yra amžinasis žydėjimas, beje, šventės tema „Žydėjimas“.
Kalbėjo direktorius G. Dobilaitis, kuris džiaugėsi, kad po dvejų metų pertraukos į gimnaziją grįžo tradicijos, džiaugėsi gerais abiturientų pasiekimais olimpiadose, konkursuose, linkėjo sėkmingai išlaikyti egzaminus. Direktorius ir pavaduo­toja ugdymui V. Karmazienė įteikė dovanas olimpiadų bei konkursų nugalėtojams, kurie nedalyvavo Žvaigždučių šventėje. Abiturientus sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas. Tėvelių vardu kalbėjo Saulius Girčys. Abiturientų vardu kalbėjo Kotryna Dubakaitė ir Ieva Barauskaitė. Į auklėtinius kreipėsi Violeta Debesienė.“
Semeliškių gimnazijos moky­tojas Povilas Liperskis rašo: „Ge­gužės 26-ąją dieną Semeliškių III gimnazinės klasės mokiniai pakvietė visus į III laidos abiturientų tradicinę Paskutinio skambučio šventę. Skambant paskutiniam gimnazijos varpeliui į simboliškomis šachmatų figūromis papuoštą aktų salę abiturientus ir jų auklėtoją Nijolę Ustilienę atvedė mažieji pirmokėliai (vadovė V. Vitkauskaitė). Pastarieji abiturientams dovanojo nuotaikingą šokį „Du gaideliai“. Šventėje dalyvavo ne tik Semeliškių gimnazijos mokytojai, mokiniai, tėveliai, bet ir Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovai: Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Griškienė, Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė. Visi šventėje dalyvavę svečiai tarė sveikinimo žodį linkėdami ieškoti savo gyvenimo kelio, nepasimesti esant sunkumams ir visada rasti teisingą sprendimą bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje. Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė palinkėjo abiturientams kuo geresnių rezultatų laikant valstybinius egzaminus.
Renginio organizatoriai pirmą kartą išrinko Paskutinio skambučio šventės karalių ir karalienę. Vigailė Malakauskaitė ir Arnas Liudvinavičius sušoko atsisveikinimo valsą. Dvyliktokai, padėkoję mokytojams už dalykų ir gyvenimiškas pamokas, nuoširdų bendravimą, rūpestį, pagalbą, apdovanojo juos gėlių žiedais. Šventiškai ir šiek tiek ilgesingai nuskambėjo dvyliktokų ir renginio organizatorių bendrai atliekama atsisveikinimo daina“.
Tą patį penktadienį Vievio meno mokykloje vyko festivalis „Džiazuo­jančios gitaros.“

Širdžių pasivaikščiojimai
Šeštadienį savivaldybė aidėjo nuo pat ryto. Elektrėnuose triukšmavo Moterų ralis. Nuotaikingas pramoginis–orientacinis automobilių spor­to renginys „Moterų ralis“ pro Elektrėnus tik prasuko, o elek­trėniškiai iš to naudos turėjo tiek, kad savaitgalį Sabališkių gatvėje bu­vo išjungtas šviesoforas.
Gegužės 26 dieną Vievyje skambėjo gražiausios chorų dai­­nos, Ledo rūmuose sukosi sportinių šo­kių tradicinis konkursas, Elektrėnų laisva­laikio centre vyko dziudo turnyras „Vaikų pasaulis“, o Abromiškių svirne vyko lyriškasis „Poezijos pavasaris“.
Kadangi keičiasi laikai, keičiasi ir „Poezijos pavasario“ renginiai. Anksčiau būdavo „Ąžuolyno“ mokyklos literatūriniame kiemelyje žmonėms susėsti neužtekdavo suolelių, o šių metų gegužės 26 d. Abromiškių svirno salėje vykusioje 43-iojoje Elektrėnų poezijos pavasario šventėje, poezijos mėgėjų buvo vos keletas. „Poezijos pavasaryje“, kaip talismanas, nuolatos dalyvauja ir nuotraukose istorijai renginį įamžina fotomenininkas Vytautas Suslavičius. Pasak fotomenininko, nuotraukos taip pat yra poezija, tik anapus žodžių.
Renginio organizatorės ir ve­­dė­­jos – Literatūros ir meno mu­­zie­­­jaus direktorė, muziejaus įkū­rėjo Vytauto Mizero anū­kė Jurgi­ta Chmieliauskienė ir Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, poetė ir pedagogė-lituanistė Vilija Dobro­volskienė – šventės literatūriniu sim­boliu pasirinko Justino Marcinke­vičiaus eiles „Šiandieną širdį pa­­si­­­vaikščioti išleisiu“… Ir vaikščiojo poetų Vlado Braziūno, Inesos Juzejos Janonės, Saros Poison, latvio Peters Dragūns bei Vilijos Dobrovolskienės širdžių paleisti žodžiai po žiūrovų širdis. Tą žodžių pasivaikščiojimą lydėjo Rūtos ir Vidos dueto atliekami romansai. O poetų Henriko Radausko ir Justino Marcinkevičiaus eilėms pasivaikščioti leido aktorė Dalia Jankauskaitė. P. Dragūns eiles į lietuvių kalbą išvertė ir poezijos pavasaryje perskaitė V. Braziūnas, o pats latvių poetas, pasirodo, yra dar ir muzikos kūrėjas bei atlikėjas, todėl šventę paįvairino atlikdamas dainą, sukurtą pagal jo žodžius ir muziką.
Poeziją keitė ir šio laikmečio proza. V. Braziūnas į renginį vėlavo todėl, kad važiuodamas nuo Maišiagalos nesusekė aplinkkelių, „prikurtų“ dėl geležinkelio pervažos ir viaduko uždarymo, todėl Elektrėnus pasiekė tik per Žaslius. Visiems šventės svečiams išradingosios renginių orga­nizatorės įteikė maistinių smidrų puokštes.

Epilogas
Na, o sekmadienį jau įprastoje vietoje prie Ledo rūmų vėl triukšmavo trečiasis Elektrėnų slalomas! Kaip savo „Facebook“ paskyroje rašė tarybos narys Dovydas Bliujus, šį kartą be jau įprastų „Subaru Wrx“ ir „Mitsubishi EVO“, bet turėjo išskirtinių dalyvių.
Taip lietingas savaitgalis buvo tiesiog pripumpuotas renginių, kuriuos savivaldybės žmonės turėjo galimybę rinktis pagal savo emocijų poreikius. Kaip redakcijai sakė viena skaitytoja, tokia renginių gausybė jai siejasi su Romos imperijos žlugimu:
„Duonos ir žaidimų“ – šaukė Ro­­mos minia, reikalaudama iš sa­vo valdovų nemokamo maisto ir ne­mokamų pasilinksminimų dėl to, kad žmonės remtų valdovus. Asmenys, senovės Romoje siekiantys valdžios, į tokius reikalavimus atsi­žvelgdavo: jie dalijo pinigus ir maistą, kviesdavo žmones į cirkus, žiūrėti gladiatorių kovų ir kitų kruvinų reginių. Artėjant savivaldos rinkimams, renginių tikrai apstu visoje šalyje, tik va, su duona – blogiau. Nuo liepos 1 d. visas paslaugas ir produktus vėl planuojama pabranginti apie 30 proc.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69