Apie vardo ir gamtos taršą

Apie vardo ir gamtos taršą

Į neeilinį tarybos posėdį, birželio 10 d., meras Kęstutis Vaitukaitis tarybos narius sukvietė dėl tokio nereikšmingo įvykio: trijų opozicinių partijų pirmininkai – Arvydas Vyšniauskas, Vaidas Ratkevičius ir Algimantas Adomaitis – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) apskundė tarybos narį, EKŪ darbų saugos inžinierių Gediminą Kriščiūną, dėlto, kad šis tarybos posėdžiuose svarstant  klausimus dėl  Elektrėnų komunalinio ūkio audito išvadų, pelno paskirstymo ir pan., nenusišalino nuo balsavimo ir taip, jų nuomone, supainiojo viešuosius ir privačius interesus.

Julija KIRKILIENĖ

Pasak savivaldybės Etikos komisijos pirmininko Vaido Ratkevičiaus, nors G. Kriščiūno balsas lemiamos persvaros tuose balsavimuose neturėjo, naujoji valdančioji dauguma turi žinoti ribas ir nepažeidinėti nei tarybos reglamento, nei įstatymų. Valdančioji dauguma mano, kad opozicija siekia G. Kriščiūnui atkeršyti už A. Vyšniausko apskundimą VTEK, kai jis dalyvavo balsavime sprendžiant klausimą dėl nepasitikėjimo meru, t.y., juo pačiu. Tada VTEK nusprendė, kad A. Vyšniauskas  supainiojo viešuosius ir privačius interesus, bet teismas tokį etikos komisijos sprendimą panaikino.

Sudarė laikinąją komisiją

Šį kartą VTEK neskubėjo G. Kriščiūno pripažinti kaltu, bet įpareigojo savivaldybės tarybą per mėnesį ištirti jo elgesio atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatams. Todėl skubos tvarka ir buvo sušauktas neeilinis posėdis, kurio metu G. Kriščiūno elgesiui tirti buvo sudaryta laikinoji tyrimo  komisija iš 9 narių.

Skaičius toks pasirinktas todėl, kad savivaldybėje dirba 9 partijos, nors vienos turi po 5, kitos – tik po 1 tarybos narį. Toks iš šalies nereikšmingas klausimas į posėdį sukvietė daug svečių, tik neatvyko pats kaltininkas – G. Kriščiūnas. Posėdį ir kaip jame balsuos Laura Andrijauskaitė stebėjo Lietuvos centro partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Kristijonas Kameneckas. Kaip posėdyje elgsis du UAB „Antikora“ darbuotojai  – Nikolaj Melnikov ir Marija Jurščeno – bei teisinkas Daurius Ašaka stebėjo UAB „Antikora“ akcininkas Alvydas Vaitkevičius.

Politikai balsavo keldami rankas, nes keletas tarybos narių neatsinešė elektroninio balsavimo kortelių. Dėl komisijos sudarymo diskusijų beveik nebuvo. Kiekviena partija pasiūlė po savo kandidatą, visi sutiko būti komisijos nariais, tik Pranas Sasnauskas buvo išrinktas už akių, kadangi jis posėdyje nedalyvavo.

Dumblu apteršė vardą

Į neeilinį posėdį susirinkę politikai rado ir daugiau apie ką pasikalbėti. Tarybos narys ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų savivaldybės agentūros vedėjas Virgilijus Pruskas perskaitė ilgą kreipimąsi į tarybos narį Algimantą Adomaitį, kam šis laikraštyje „Elektrėnų kronika“ rašydamas apie laukų tręšimą nuotekų dumblu teršia Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojo, t. y., V. Pruskaus, vardą.

V. Pruskas ilgai vardijo įvairiausius dokumentus, įstatymus ir įsakymus, įtikinėdamas, kad  Semeliškių seniūnijoje, Dambruvkos kaime, dumblu tręšiami laukai buvo nepažeidžiant  įstatymų (apie tai skaitykite „Elektrėnų kronikoje“ Nr. 21, 22 ir 23).

Kalbėdamas V. Pruskas nepraleido progos įkąsti, kad A. Adomaitis per politikavimą prarado gydytojo licenziją ir graudeno tarybos narius „kad žmonės, kurie Lietuvoje dar kažką dirba, stengiasi nederlingose dirvose užauginti kultūras, verčiami jas palikti dirvonuoti ir brandinti piktžolių sėklas, siekiant politikams susikrauti politinį bagažą ar pasirodyti Elektrėnų savivaldybės gyventojams viešoje erdvėje. Kaip buvęs gydytojas, kurio diplomo dar niekas neatėmė, tik per politikavimą praradęs licenciją, A. Adomaitis galėtų geriau įsigilinti į tai, ką rašo, ir neklaidinti gyventojų savaip interpretuodamas teisės aktus“.

A. Adomaičiui priminti buvo ir jo darbai praėjusioje kadencijoje: „Kalbėdamas apie kvapus A. Adomaitis, kaip tarybos narys, turėtų jausti atsakomybę mėtydamasis kaltinimais ne pagal kompetenciją už tai atsakingiems pareigūnams. Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ yra patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro ir už jos vykdymo kontrolę yra atsakinga Sveikatos tarnyba. Tačiau per praėjusią kadenciją būdamas vicemeru, kuravęs Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigų veiklą bei buvęs atsakingas už Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, nepadarė nei vieno žingsnio, nepriėmė nei vieno sprendimo, kad Elektrėnų savivaldybės teritorijoje pradėtų veikti Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos institucija ar bent jos padalinys. Gal taip yra patogu prisidengti opozicijos kauke ir dabar pradėti aiškinti tai, ko pats net nepradėjo ir nenorėjo daryti“.

Valdininkas kalbėjo apie viską, tik pamiršo vieną – žmones, kuriems jis atstovauja ir kaip valdininkas, ir kaip tarybos narys. Tiesa, tie žmonės ir  skundėsi, kažkodėl,  ne jam, atsakingam už aplinkos išsaugojimą, o žiniasklaidai. Ir V. Pruskui dėl to nereikėtų pykti, nes, pagal Darnaus vystimosi strategiją, už aplinkos išsaugojimą atsakingi esame visi vienodai, jis taip pat.

A. Adomaitis, išklausęs ilgą kalbą, apsidžiaugė, kad pataikė „tiesiai į dešimtuką“. Tik jis  atsakymo, ar buvo nustatyta,  kad laukus tręšiant dumblu nebuvo teršiama gamta, jis  laukęs iš mero Kęstučio Vaitukaičio. Atsakymą jis gavo ne apie gamtos, o  valdininko vardo taršą.

G. Kriščiūnas nekaltas

Praėjus keturioms dienoms po neeilinio posėdžio, penki iš devynių  laikinosios komisijos narių rinkosi spręsti ir rašyti tyrimo išvadų, kad VTEK žinotų, ar tarybos narys G. Kriščiūnas supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus.

Į komisijos posėdį buvo pakviesti ir „skundikai – visų trijų opozicinių partijų – Darbo, partijos Tvarka ir teisingumas bei socialdemokratų – pirmininkai. Posėdyje taip pat dalyvavo „kaltinamasis“ G. Kriščiūnas, o  teisėjo ir advokato pareigas ėjo Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

Jis paklausinėjo G. Kriščiūno, ar šis už balsavimą gavo materialios naudos, o pareiškėjų klausė, už ką G. Kriščiūnas galėjo gauti materialios ar nematerialios naudos, ir pareiškė savo nuomonę, kad G. Kriščiūnas „nekaltas“ – nesupainiojo interesų.

Komisijos pirmininku išrinktam mero pavaduotojui Viktorui Valiušiui teko ne kartą raminti besikarščiuojančias abi puses. Virgilijus Pruskas primygtinai pareiškėjų prašė pareikšti savo nuomonę apie G. Kriščiūno administracinius įgaliojimus EKŪ, o pareiškėjai aiškinosi, kad jie tik prašė VTEK išsiaiškinti, ar G. Kriščiūnas nesupainiojo interesų. Pats G. Kriščiūnas  ilgame rašte apie savo nekaltumą A. Adomaitį išvadino melagiu, kaltino V. Ratkevičių, kad ir šis taip pat nenusišalino nuo balsavimo sprendžiant EKŪ klausimus, nors ten dirbanti jo sugyventinė.

V. Valiušis pasinaudojo pirmininko teise ir nutraukė „įdomias“ diskusijas, o išvadų rašyti pasilikti paprašė tik komisijos narius. Išvadose komisija, kurioje iš 5 tarybos narių tik vienas atstovavo opozicines partijas,  žinoma, parašė, kad jie nerado priežasčių, dėl ko reikėjo G. Kriščiūnui nuo balsavimo nusišalinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69