Apie Elektrėnų žiburių pagerbimo šventę

Apie Elektrėnų žiburių pagerbimo šventę

Julija Kirkilienė

2000 metais įkūrus Elektrėnų savivaldybę, jau kitais metais bu­vo pradėtas organizuoti metinis renginys savivaldybės žmonėms, ge­rais darbais garsinantiems savi­val­dy­bę, pagerbti. Renginys pa­va­dintas Elektrėnų savivaldybės konkursu „Elektrėnų žiburys“.

Seimo nario Jono Liesio dovanas nominantams įteikė jo padėjėjas Gintaras Jančiauskas
Seimo nario Jono Liesio dovanas nominantams įteikė jo padėjėjas Gintaras Jančiauskas

Per tuos metus jau pagerbti keli šimtai elektrėniškių, bet kiekvienais metais, žmonių siūlymu, surandami vis nauji žiburėliai. Į renginį kiekvienais metais susirenka žmonių tiek, kad Kultūros centro salė ir po renovacijos visų sutalpinti negali, todėl šį renginį tikrai būtų galima pavadinti masiškiausiu renginiu. Organizatoriai jau suka galvas, kur šį renginį būtų galima perkelti. Ko gero, reikėtų pagalvoti, pavyzdžiui, apie ledo areną. Bet tai mintys kitiems metams, o šiais metais renginys, vykęs sausio 17 dieną, vėl buvo pripildytas emocijų – padėkų, pagyrimų, dovanų…ir nusiskundimų dėl per daug rezervuotų vietų.
Nominacijos suteikiamos asmenims, spartinantiems savivaldybės socialinę, kultūrinę, patriotinę, švietėjišką, ekonominę, sportinę veiklą, aktyviai dalyvaujantiems ben­druomenės gyvenime, skatinantiems naujas iniciatyvas, žemės ūkio modernizavimą ir kaimo plėtrą, įtrau­kiantiems jaunimą, neįgaliuosius į aktyvią kultūrinę, sportinę veiklą, savo darbais ir pasiekimais garsinantiems Elektrėnų savivaldybę. Susirinkusiuosius pa­sveikino meras Kęstutis Vaitukaitis. Jis atsiprašė susirinkusiųjų, kad daugeliui neužteko sėdimų vietų, padėkojo visiems už prasmingus darbus ir Elektrėnų savivaldybės garsinimą. Nominantų pasveikinti atvyko Lietuvos Res­publikos Seimo nariai Laimutė Matkevičienė, Bronius Bradauskas ir Jono Liesio padėjėjas, tarybos narys Gintaras Jančiauskas.
Specialiai šiai progai pa­strėvietės Rasos Rakauskienės ­sukurtomis statulėlėmis apdovanota 12 konkurso nugalėtojų:

Gintaras Dobilaitis
Gintaras Dobilaitis

UŽ NUOPELNUS ŠVIETIMO SRITYJE apdovanotas Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis.
Dėl Vievio gimnazijos direktoriaus atsakingo požiūrio į ugdymo kokybę gimnazijos nacionalinio mokinių pasiekimų patikrini­mo ­rezultatai (visi rodikliai) yra aukš­tesni arba tolygūs šalies vidurkiui. 2019 metais gimnazijoje aštuo­ni kandidatai iš kelių mokomųjų dalykų pasiekė aukštesnįjį — 100 balų – pasiekimų lygį.

Olgą Batavičienę sveikina (iš dešinės) Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė, Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Edita Paberalienė ir bendruomenės „Strėva“ pirmininkas Antanas Bielskis. Liudmilos Felčinskajos nuotr.
Olgą Batavičienę sveikina (iš dešinės) Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė, Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Edita Paberalienė ir bendruomenės „Strėva“ pirmininkas Antanas Bielskis. Liudmilos Felčinskajos nuotr.

 

 

 

 

 

 

UŽ NUOPELNUS SVEIKA­TOS­ SRITYJE apdovanoti Se­meliškių medikai Anton ir Olga Batavičiai.
Semeliškių šeimos gydytojo kabinete medikai dirba per 30 metų. Jie atsakingai rūpinasi savo miestelio ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančių gyventojų sveikata. Tai profesionalūs medikai, pacientų vertinami ir mylimi už nuoširdų ir sąžiningą darbą. Šie žmonės, gydydami savo pacientus, asmeninio laiko neskaičiuoja.

UŽ NUOPELNUS GARSI­NANT ELEKTRĖNŲ SAVIVALDY­BĘ apdovanoti pedagogai

Gaiva Židonytė ir Aurimas Me­dzikauskas
Gaiva Židonytė ir
Aurimas Me­dzikauskas

Gaiva Židonytė ir Aurimas Me­dzikauskas.
Abu nominantai dirba Elektrė­nų kultūros centre, vadovauja vaikų popchorui „Saulės spinduliai“, kurį lanko daugiau kaip 50 įvairaus amžiaus vaikų. 2019 metai kolektyvas atšventė 20-ties metų jubiliejų. Kolektyvas dalyvavo daugelyje kon­kursų: tarptautiniuose, respublikiniuose vaikų ir jaunimo festivaliuose, kuriuose dažnai tampa prizininkais. Vadovai yra pareigingi, darbštūs, siekiantys pačių geriausių rezultatų ir savo koncertine veikla garsina Elektrėnų savivaldybę.

UŽ NUOPELNUS SOCIALI­NĖJE SRITYJE apdovanota Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Elektrėnų skyriaus sekretorė, profsąjungos „Solidarumas“ lyderė, Elektrėnų se­namiesčio seniūnaitė, grupės „Saugi kaimynystė“ pirmininkė Birutė Grybauskienė.

Birutei Grybauskienei nominaciją įteikė savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė
Birutei Grybauskienei nominaciją įteikė savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė

Kiekvienais metais su Elektrėnų skyriaus savanoriais organizuoja paramos ir labdaros Kalėdų, Velykų akcijas. Surinkti produktai dalijami socialiai remtinų, daugiavaikių šeimų vaikams, neįgaliesiems, socialinę atskirtį patyrusiems žmonėms. Jau tradicija tapo dalyvavimas Vilniaus vaikų darželio-lopšelio inici­juotoje akcijoje „Vaikas vaikui“ .

Liudmila Felčinskaja
Liudmila Felčinskaja

KULTŪROS ŠVIESULIO no­minacija atiteko Elektrėnų savivaldybės istorinių įvykių, įvairių renginių metraštinin­kei ir archyvarei, fotografei Liudmilai Felčinskajai.
Savivaldybėje nebūna nė vieno didesnio renginio, kurio fotografė neįamžintų fotografijose, nepaliktų jų istorijai. Šimtmečio dainų šventėje įamžinusi fotografijose Elektrėnų sav. meno mėgėjų kolektyvų dalyvius, įrašė žymų pėdsaką į mūsų savivaldybės istoriją. Surengta bibliotekoje fotografijų paroda, kurios­ metu autorė pasakė: „Pažiūrėkite, kiek iš žemėlapio dingo valstybių, o Lietuva tebėra ir bus, vien todėl, kad yra tokie žmonės, kurie puoselėja mūsų kultūrą, folklorą, kultūros paveldą“. Fotografė kviečiama fotografuoti didelius renginius ir į kitas savivaldybes, o bene kiekvienas elektrėniškis savo šeimos albumuose saugo fotografės įamžintas gyvenimo akimirkas.

Vidą Vičkačkienę sveikina sūnūs, vyras ir Gilučių seniūnė. Liudmilos Felčinskajos nuotr.
Vidą Vičkačkienę sveikina sūnūs, vyras ir Gilučių seniūnė. Liudmilos Felčinskajos nuotr.

METŲ INICIATYVA pagerbta buvo Gilučių ben­druomenės pirmininkė, Gilučių kultūros renginių organizatorė Vida Vičkačkienė. Gilučių bendruomenė per 2019 metus įgyvendino keturis projektus, finansuojamus Europos Sąjungos,Valstybės ir savivaldybės lėšomis. Šiuo metu organizacija vienija apie 20 narių šeimas. Bendruomenės pirmininkei nestinga idėjų, kurios orientuotos į vietos gyventojų poreikius ir tradicijų išsaugojimą. Įkūrus bendruomenę Gilučių kaime, kaip tvirto bendruomeniškumo simbolis pasodintas lietuviškas ąžuolas, gautas iš įgyvendinamos socialinės iniciatyvos „Milijonas ąžuolų Lietuvai“.

Artūras Golovač
Artūras Golovač

UŽ NUOPELNUS SPORTUI apdovanotas 2018 metais geriausias kanojininkas tarp jaunučių Lietuvoje Artūras Golovač. 2019 metais jis tapo absoliutus nugalėtojas Lietuvoje plaukdamas dviviete kanoja. Artūras savo pasiekimo rezultatais užtikrino dalyvavimą 2020 metais Europos ir pasaulio jaunių čempionatuose.

Nominaciją UŽ PILIETIŠKU­MĄ pelnė „Ąžuolyno“ pro­gimnazijos anglų kalbos mo­kytoja-metodininkė Vaida­ Barš­­­­čevičienė. Mokytoja įgyven­dina įvairius projektus. Vienas paskutiniųjų — sėkmingas projektas HITS.

Vaida Barščevičienė
Vaida Barščevičienė

Pedagogės pradėtas ir su partneriais vykdomas projektas sulaukė didelės sėkmės tiek tarp mokinių, tiek ir tarp NATO karių. HITS projektas tai puikus pavyz­dys, kaip iš pažiūros skirtingos grupės gali būti sutelktos bendroms veikloms, per kurias skatinamas pilietiškumas, pasididžiavimas savo šalimi, domėjimasis savo krašto istorija.

UŽ NUOPELNUS VAIKO GEROVEI apdovanotas Tomas Maleckis, UAB Elektrėnų komunalinis ūkis IT sistemų administratorius, tiekėjas.

Nominaciją Tomui Maleckiui ir jo dukterėčiai Ingridai įteikė administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė
Nominaciją Tomui Maleckiui ir jo dukterėčiai Ingridai įteikė administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė

2017 metais Tomas neteko sesers, kuri augino trylikametę dukrą. Po pusės metų mergaitė liko visiška našlaitė, nes neteko ir tėčio. Tomas dėjo visas pastangas, kad galėtų globoti dukterėčią. 2018 metais sėkmingai baigė globos ir įvaikinimo kursus. Tomas daro viską, kad jo globotinė jaustųsi gerai, skiria daug dėmesio mergaitės ugdymui, išleidžia į pažintines keliones į užsienį. Šiais metais ji aplankė Lenkiją, Čekiją Latviją.

UŽ SĖKMINGĄ VERSLĄ ap­dovanota mažoji bendrija „Brazių ūkis“.

Asta ir Darius Braziai
Asta ir Darius Braziai

Asta ir Darius Braziai 2018 metais Vievyje įkūrė mėsos ir jos gaminių „Geros mėsos“ krautuvėlę ir sėkmingai tęsia verslą. Visi produktai yra gaminami iš lietuviškos jautienos ir kiaulienos. Pats Darius darbuojasi čia pat šalia krautuvėlės įkurtame mėsos ceche. Pirkėjas gali matyti, kaip mėsos produktai yra gaminami. Šeimos ūkis turi planų ir artimiausiu metu žada plėstis.

METŲ RĖMĖJOS nominacija apdovanota individualios įmonės „Gėlės“ savininkė Danguolė Dzimidavičienė.

Danguolę Dzimidavičienę sveikina vyras, dukros ir anūkėlė. Nuotrauka Liudmilos Felčinskajos
Danguolę Dzimidavičienę sveikina vyras, dukros ir anūkėlė. Nuotrauka Liudmilos Felčinskajos

Įmonę verslininkė Elektrėnuose įkūrė 2002 metais. Vėliau atidarė dar vieną gėlių parduotuvės skyrių. Šiuo metu įmonėje dirba 10 darbuotojų. Verslininkė yra nuolatinė Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, sportinių šokių klubo „Žiburėliai“, Literatūros ir meno muziejaus, bendrijų, seniūnijų organizuojamų renginių rėmėja. Įmonė paramą skyrė Elektrėnų meno mokyklos klasės remontui.

Nominacija SEKTINAS PAVYZ­­DYS atiteko aktyviai­ savanorei, šaulei, daug lai­ko skiriančiai įvairioms pilie­tinėms inicia­tyvoms Rasai Povilaitienei.

Rasai Povilaitienei statulėlę įteikia Tarybos ir mero sekretoriato vedėja Vaida Davidavičienė
Rasai Povilaitienei statulėlę įteikia Tarybos ir mero sekretoriato
vedėja Vaida Davidavičienė

Ji yra ir benamių gyvūnų prieglaudos VšĮ „Keturkojis draugas“ savanorė. Per 2019 metus Rasa prižiūrėjo, augino, gydė ir nuolatinius namus surado daugiau nei 40 gyvūnų. Įvertinę Rasos šaulišką veiklą ir indėlį Lietuvos šaulių sąjungoje bei Elektrėnų LDK Algirdo 1001-oje kuopoje, šauliai Rasą Povilaitienę 2019 metais kovo 11-ąją dieną paskyrė kuopos būrio vado pavaduotoja.
Nominantai, gavę apdovanojimus, negailėjo padėkos žodžių kiekvienam, juos suradusiam ir pasiūliusiam apdovanojimui, bet apie savo pasiekimus kalbėjo kukliai. Pavyzdžiui, Olga Batavičienė kalbėjo, kad dirbti sąžiningai yra ­pareiga, Liudmila Felčinskaja vardijo pavardes tų, kas turėtų būti apdovanoti vietoj jos, Vaida Barščevičie­nė dėkojo savo mokiniams, iš kurių ji mokosi, Rasa Povilaitienė ragino visus mylėti gyvūnus, nes jie žmogui atneša laimę.
Nominantus sveikinę Seimo nariai nepamiršo paminėti, kad tokie žmonės, kaip elektrėniškiai, yra vėliavnešiai gerovės Lietuvos kūrime.

Renginyje koncertavo atlikėjai Kastytis Kerbedis, Jurijus Veklenko, Tadas Juodsnukis, grupės „Electric ladies“, „4 Roses“, elektrėniškė Arvilė Paliokaitė ir sportinių šokių klubo „Reveransas“ šokėjai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69