Amatų mokykla prie švento Kazimiero šono

Amatų mokykla prie švento Kazimiero šono

Išmokti amato – tarsi paveldas lietuviškumo, kai geriausi ūkininkai savo vaikus pirmiausia siųsdavo išmokti amato, o išmokęs amato,  žmogus pats gyvenimo aukštumų siekia.

Julija KIRKILIENĖ

Taip per Mokytojo dienos minėjimą, atidengiant šv. Kazimiero skulptūrą,  kalbėjo Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Silvija Lengvinienė. Pastatyti Šv. Kazimiero – jaunuolių ir amatų globėjo – skulptūrą prie Profesinio mokymo centro pastatyti buvo sena buvusio Elektrėnų parapijos vikaro Mariaus Talučio idėja, įgyvendinta po mokymo įstaigos rekonstrukcijos ir įgavus gimnazijos statusą.

Spalvotą Alberto Lunskio skulptūrą, su užrašu „Šventas Kazimierai, melskis už mus“, pašventino Elektrėnų parapijos vikaras Laurynas Visockas, dalyvaujant idėjos autoriui, buvusiam Elektrėnų, o dabar Širvintų parapijos vikarui Mariui Talučiui. Prieš pašventinimą, merginoms belaikant apie skulptūrą ąžuolo lapų vainiką, giesmę šv. Kazimierui atliko Viktoras Patronaitis, kanklėmis pritariant Onai Patronaitienei. „Šventas Kazimierai, suteik mums malonę, amatų mokyklą glausk prie savo šono“, – skambėjo giesmės žodžiai. Kartu su kunigais prie Profesinio mokymo centro pastato meldėsi moksleiviai ir mokytojai, klausėsi išmintingų buvusio centro tikybos mokytojo Mariaus žodžių apie tris pamatines vertybes – tikėjimą, šeimą ir darbą.

Elektrėnų profesinio mokymo centre mokosi apie 800 moksleivių, maždaug pusė jų – iš Elektrėnų savivaldybės. Deja, nė vienas savivaldybės vadovas nesurado minutės laiko dalyvauti gražioje šventėje. Gal todėl, kad Profesinio mokymo centras priklauso ne savivaldybei, bet tiesiogiai Švietimo ir mokslo ministerijai, gal dėl kitų priežasčių savivaldybės vadovai prarado progą pabendrauti su amato ir gimnazisto išsilavinimo siekiančiu jaunimu. O jaunimas čia mokosi neblogas. Pridarę rudeninių puokščių jie sveikino mokytojus, deklamavo savos kūrybos ir kitų poetų eiles dėkodami mokytojams ne tik už žinias, bet ir už pastangas vaikus ugdyti dvasiškai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų