Alfonsas Kelmelis: kiekvienas savo pasaulėlyje kurkime sąžiningą aplinką

Alfonsas Kelmelis: kiekvienas savo pasaulėlyje kurkime sąžiningą aplinką

Julija Kirkilienė
Virginija Jacinavičiūtė

Vasario 16-osios paminėjimas Elektrėnuose tampa nauja tradicija: šventos Mišios aukojamos Vievio šv. Onos bažnyčioje, skaičiuo­jančioje 205-uosius metus. Vievyje, įsimintiną istorijoje vietą užimančiame mieste, kapinėse, pastatytas kryžius prie Nepriklausomybės kovų karių kapaviečių. Tad Valstybės atkūrimo dieną praminga švęsti pradėti Vievyje.

Malda už Tėvynę
Ryte į bažnyčią rinkosi visų seniūnijų atstovai su savo vėliavomis, Vievio meno ir kitų mokyklų auk­lėtiniai, savivaldybės politikai ir daug šventiškai nusiteikusių žmonių, ne tik iš Vievio, bet iš visos savivaldybės. Klebono Alfonso Kelmelio, aukojusio iškilmingas šventas Mišias, pamokslas buvo tikra valstybingumo pamoka, susieta su tikėjimu, istorija ir žmonių elgesiu. Ir tam sekmadieniui skirtas Evangelijos skaitinys buvo tarsi skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai: „Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną“. Klebonas pabrėžė, kad moralės dėsniai, užrašyti Dešimtyje įsakymų, yra nekintantys, o norint pasiekti šalies gerovę, pirmiausia visiems reikėtų būti sąžiningiems tiek dideliuose, tiek smulkiuose reikaluose. „Kiekvienas savo pasaulėlyje kurkime sąžiningą aplinką“,- ragino klebonas kiekvieną jį girdintįjį.
Šventės dalyviai už Tėvynę meldėsi šv. Mišių metu ir po iškilmingo koncerto. Bažnyčioje buvo eksponuojama Vievio meno mokyklos moksleivių darbų paroda.

Prasminga meninė dalis
Po šv. Mišių bažnyčioje vyko iškilminga meninė dalis, kuriai prasmingą scenarijų kūrė Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė ir renginių organizatorė Agnė Kur­čiauskienė.

Skambant fanfaroms, prieš Alto­rių išrikiuotos valstybinė ir seniūnijų vėliavos. Lietuvos himną atliko dvy­likametė solistė Augustė Sajietaitė ir visi tądien gausiai bažnyčioje susirinkę dalyviai. Eiles apie Tėvynę ir Nepriklausomybės Aktą skaitė Vievio kultūros centro dramos studijos „Vievio teatras“ dalyviai Žilvinas Prokuda, Antanas Anskaitis, Mindaugas Buja ir Ignas Kukta bei renginio vedėja Agnė Kurčiauskienė. Liaudos Vaitkūnaitės kūrinį „Ąžuolas Lietuvai“ atliko Vievio meno mokyklos moksleiviai ir pedagogai. Lietuvai skirtas dainas dainavo Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“, solistas Dainius Viešūnas. Sveikinimo kalbą sakęs Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas dar kartą žmonėms priminė, kad Vasario 16-oji yra Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Valstybingumą Lietuva buvo praradusi, kai visos Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiu­sios lietuvių žemės atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje.

Nepamiršti savanoriai
Po iškilmingo renginio bažnyčio­je, gatvėmis nusitiesė didžiulė eisena į Vievio miesto kapines. Už Valstybės, savivaldybės ir seniūnijų vėliavų išsirikiavo Vievio meno mokyklos mokslei­viai su Vyčio vėliavomis. Pernai Vievio meno mokykla dalyvavo respublikiniame projekte „Mūsų Vytis“. Atrinkti buvo 28 Meno mokyklos piešiniai, at­spausti ant audinio ir pasiūtos vėliavos, pritvirtintos ant 2,5 m kotų.
„1918 m. vasario 16-osios Aktas nebūtų galėjęs virsti kūnu – valstybe – jei nebūtų buvę savanorių, kurie tapo Lietuvos kariuomenės pamatu. Būtent jų atsidavimas ir kova padėjo pagrindus mūsų valstybei,“- deklamavo skaitovas Ignas. Ant savanorių kapų, prie kurių budėjo tautiniais drabužiais apsirengusios Vievio pradinės mokyklos moksleivės, buvo uždegtos žvakelės. Elektrėnų savivaldybės mero pavaduo­tojas Raimondas Ivaškevičius ir Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas padėjo gėles, skirtas žuvusių už Tėvynę atminimui. Lietuvos šaulių sąjungos Garbės kuopa iššovė 3 salves: Tėvynei Lietuvai, žuvusiems už Tėvynę ir Lietuvos piliečiams.
Vėjas šventinės nuotaikos nesu­trukdė. Kapinėse skambėjo sveikinimo žodžiai, skambios eilės ir dainos.
Už indėlį organizuojant šventę Vievio kultūros centras dėkojo Vievio bažnyčios klebonui Alfonsui Kelmeliui, vargonininkui Linui Paškevičiui už nuolatinį bendradarbiavimą, Giedrei Tartėnienei už bažnyčios papuošimą, Vievio seniūnijai, Elektrėnų komunaliniam ūkiui, Elektrėnų policijos komisariatui, Vievio gimnazijos, Vievio meno mokyklos bendruomenėms ir visiems žmonėms, gausiai susirinkusiems švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Elektrėnuose
Iš Vievio šventė persikėlė į Elektrėnų kultūros centrą. Čia Elektrėnų LDK Algirdo 1001 šaulių kuopos nariai iškilmingai įnešė Lietuvos valstybės vėliavą. Renginio vedėja Ramunė Matonienė pakvietė visus sugiedoti šalies himną, kurį vedė Elektrėnų meno mokyklos mokinė Augustė Daniūnaitė. Sveikinimo žodį tarė administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius. Jis Lietuvos valstybę pavadino stebuklu, kuriame skirtingais laikotarpiais gyvena skirtingi žmonės. Tradiciškai koncertavo Elektrėnų kultūros centrui priklausantys kolektyvai. Kadangi kolektyvų kiekvienais metais mažėja, tai ir koncertas neužtruko, ir salėje vietų niekam nepritrūko. Koncertą paįvairinti į Elektrėnus atskubėjo Vievio pradinės mo­kyklos kolektyvo „Boružėlės“ šokėjos ir Vievio kultūros centro choras „Con moto“. Įspūdingus tautinius šokius susirinkusiems parodė tautinių šokių kolektyvas „Vijūnas“, šoko ir dainavo senjorų dainų ir šokių kolektyvas „Dar ne sutema“. Modernų šokį, kuris tradiciniame konkurse „Šokio virpesiai“ laimėjo pirmąją vietą, sušoko kolektyvas „A studija“, dainavo popchoro „Saulės spinduliai“ solistės Gabrielė Vilkelytė, Kotryna Arciševskaitė ir Arvilė Paliokaitė, Moterų vokalinis ansamblis „Eldija“, Gilučių moterų etnografinis ansamblis „Obelėlė“, Pagyvenusių žmonių mišrus choras „Sidabrinė gija, Elektrėnų meno mokyklos pučiamų­jų instrumentų orkestras bei naujai susibūręs styginių instrumentų ansamblis, ansamblis „Runga“ bei liaudiškos muzikos kapela „Och“.
Renginio pabaigoje visų kolek­tyvų vadovams už kolektyvų paruošimą šventei įteikti rožių žiedai.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69