Adomaičio balsas į tarybos sprendimus neina

Adomaičio balsas į tarybos sprendimus neina

Julija KIRKILIENĖ

Vasario mėnesį savivaldybės tarybos posėdyje beveik apie kiekvieną sprendimo projektą skirtingą nuomonę nei valdančioji dauguma turėjo tarybos narys Algimantas Adomatis. Pats netikėdamas, kad bus išgirstas, prieš kalbėdamas net konstatavo, kad jo balsas nepasiekia tarybos narių ausų. Nors ir be A. Adomaičio pritarimo, vasario 26 dienos posėdyje apsvarstyti buvo 27 klausimai, už kuriuos vieningai balsavo valdantieji, o dažnai pritarė net A. Adomaitis. Tarp tų klausimų pats svarbiausias, žinoma, buvo  2014 metų biudžeto tvirtinimas. Svarbūs gyventojams ir kiti tarybos priimti sprendimai:  tarybos veiklos ataskaita, strateginis veiklos planas, privatizavimo fondų lėšų sąmatos, seniūnijų veiklos programų tvirtinimas ir kiti, nes pagal tuos sprendimus šiais metais  bus skirstomi mūsų į biudžetą sunešti pinigai.

Julija KIRKILIENĖ

Vasario mėnesį savivaldybės tarybos posėdyje beveik apie kiekvieną sprendimo projektą skirtingą nuomonę nei valdančioji dauguma turėjo tarybos narys Algimantas Adomatis. Pats netikėdamas, kad bus išgirstas, prieš kalbėdamas net konstatavo, kad jo balsas nepasiekia tarybos narių ausų. Nors ir be A. Adomaičio pritarimo, vasario 26 dienos posėdyje apsvarstyti buvo 27 klausimai, už kuriuos vieningai balsavo valdantieji, o dažnai pritarė net A. Adomaitis. Tarp tų klausimų pats svarbiausias, žinoma, buvo  2014 metų biudžeto tvirtinimas. Svarbūs gyventojams ir kiti tarybos priimti sprendimai:  tarybos veiklos ataskaita, strateginis veiklos planas, privatizavimo fondų lėšų sąmatos, seniūnijų veiklos programų tvirtinimas ir kiti, nes pagal tuos sprendimus šiais metais  bus skirstomi mūsų į biudžetą sunešti pinigai.

Apie biudžetą

Šių metų biudžetą, skirtingai nei kitus 13 biudžetų, tarybai pristatė ne Regina Žemaitienė, o  naujo Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko. Tarybos nariai vedėją gyrė už labai išsamiai paruoštą informaciją, o studijuodami lenteles, kur ir kiek bus išleista pinigų, priekaištų mažai turėjo, nors pripažino, kad visoms skylėms užkaišioti pinigų vistiek neužteks. Buvęs administracijos direktorius ir dabartinio administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko bendrapartietis Henrikas Petrauskas ironizavo, kad bepigu subalansuoti biudžetą su skolintais milijonais. Skolintis savivaldybė planuoja beveik 3 mln. litų, bet sutaupyti planuoja skolų aptarnavimui – vieniems grąžindami, iš kitų skolindamiesi. Šie metai – prieš euro įvedimą – esą labai palankūs skolinimuisi, nes sumažintos palūkanos. Skolinasi savivaldybė ne tik merijos perkėlimui į buvusią pagrindinę (rusų) mokyklą, bet ir investicijoms prie Europos Sąjungos finansuojamų projektų. Planuojamas savivaldybės biudžetas šiais metais – beveik 57 milijonai litų, bet iš jų apie 2 mln. litų trūks atlyginimams. Tuos trūkstamus milijonus, kylant ekonomikai,  savivaldybė planuoja iki metų pabaigos surinkti papildomai. Didžiausia biudžeto dalis – 48 proc. – atitenka švietimui.

Apie kitus pinigus

Taryba vasario posėdyje skirstė jau turimas ir dar planuojamas lėšas, kurios neįtrauktos į biudžetą. Pavyzdžiui, savivaldybėje žemės įsigijusi Olga Klubina augina veislinius žirgus ir planuoja įkurti pavyzdinį žirgyną, bet susidūrė su nenumatytais sunkumais. Jos žemė įforminta kaip komercinės paskirties, o už tokios paskirties žemę nustatyti dideli mokesčiai. Žirgų mylėtoja iš savo jaunų žirgų  pajamų dar nėra gavusi, tad ir mokesčiams pinigų trūksta. Ji prašė savivaldybės tarybos sumažinti mokestį už žemę. Ilgai diskutavę tarybos nariai pritarė mokestį sumažinti 80 proc, t.y. į biudžetą neįplauks apie 1 tūkst. litų planuotų pajamų. Bet kitų būdų paremti žirgų augintojos taryba nesurado, o paremti tokią kilnią veiklą tarybos nariai garbės reikalu vadino.

Taryba tik neapsisprendė, ar nuomos pajamas įskaityti už bendrovės „Antikora“ nuomojamų patalpų remontą. Taryba nusprendė to klausimo nesvarstyti, bet nuvažiuoti į nuomojamas patalpas, įvertinti padėtį, o kitame posėdyje apsispręsti, ar už nuomą pinigai pateks į biudžetą, ar į nuomojamas patalpas. Taryba taip pat pritarė kainoms už socialinėse globos įstaigose išlaikomus  gyventojus.Pavyzdžiui, vieno vaiko išlaikymas Beižionių vaikų globos namuose kainuoja 1900 litų per mėnesį, Elektrėnų vaikų globos namuose – 2023 litų per mėnesį, Elektrėnų socialinės globos namuose nuo 1000 litų iki 2030 litų per mėnesį ir pan.

Taryba ilgokai diskutavo dėl sprendimo projekto „Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams“. Taryba gavo kelių tėvų skundą dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos dailiojo čiuožimo trenerės konflikto su vaikais. Meras sudarė komisiją konfliktui ištirti. Komisija, tirdama tą konfliktą, rado įvairių kitokių darbo ir veiklos pažeidimų, todėl pateikė tarybai pasiūlymą, kad mokykloje auditą atliktų nepriklausomas Auditas. Taryba nusprendė nemėtyti pinigų nepriklausomam Auditui, o tą darbą pavesti savivaldybės Kontrolės tarnybai.

Apie opoziciją

Valdančiąją  daugumą sudaro 20 tarybos narių iš 5 partijų, o opozicijai atstovauja tik 5 nariai iš dviejų partijų. Kalba dažniausiai tik A. Adomaitis, per šį posėdį kartais jam paantrino ir Nikolaj Melnikov.

Tarybos nariams opozicionierius A. Adomaitis nepatinka, todėl vieni atvirai, kiti slapčia iš jo vis pasišaipo. Besišaipantieji, tiesa, pamiršo, kad skirtingomis kadencijomis patys buvo opozicijoje ir iš jų valdantieji taip pat šaipydavosi bei jų nemėgo. Opozicijos dalia yra tekusi ir pačiam merui Kęstučiui Vaitukaičiui, ir administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui, ir mero pavaduotojui Viktorui Valiušiui, kurie taip pat kartais teisingą, kartais neteisingą, bet visada priešingą nuomonę turėjo prieš valdančiųjų priimamus sprendimus. O pats A. Adomaitis ir tada, kai valdančiojoje daugumoje dirbo mero Arvydo Vyšniausko pavaduotoju, vis tiek opozicijoje buvo ir net nepasitikėjimą meru viename tarybos posėdyje inicijavo.

Todėl šiuo metu A. Adomaitis tikrai sėdi savo kėdėje ir nepritaria valdančiajai daugumai, kad Elektrėnų savivaldybės administraciją perkeltų į buvusią rusų mokyklą ir pastato remontui skolintųsi per 2 mln. litų. Nesutiko ir su tuo, kad posėdyje būtų svarstytas klausimas dėl Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo, nes tas sprendimo projektas nebuvo priimtas praėjusiame tarybos posėdyje ir pakartotinai jį svarstyti pagal tarybos veiklos reglamentą būtų galima ne anksčiau nei po 3 mėnesių, nebent tai būtų labai svarbus klausimas. Merui, tarybos narei Laimutei Ablingienei ir kitiems tarybos nariams atrodė, kad tas klausimas yra labai svarbus ir todėl, kad patvirtintame biudžete biurui numatytos išlaidos, ir todėl, kad neturint savo Visuomenės sveikatos biuro ir nenupirkus kitur paslaugų, kurias tas biuras vykdys, savivaldybėje gyventojai liktų be visuomenės sveikatos priežiūros.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69