AB „Lietuvos energija” pertvarkos metus baigė sėkmingai

2010 metais  AB „Lietuvos energija“ įmonių grupės konsoliduotos pajamos sudarė 1277 mln. litų.  AB „Lietuvos energija“ įmonių grupė per praėjusius metus uždirbo 124 mln. litų grynojo pelno, AB „Lietuvos energija“ –  46 mln. litų grynojo pelno.

Jūratė Kavaliauskaitė AB „Lietuvos energija” komunikacijos vadovė

Bendrovės AB „Lietuvos energija“ finansų ir administravimo direktorės Jovitos Siniauskienės teigimu, 2010 metai buvo reikšmingi ir sėkmingi AB „Lietuvos energija“ įmonių grupei. Įmonės dirbo efektyviai ir pasiekė joms keltus tikslus. Gerus rezultatus lėmė pastaraisiais metais įgyvendintos pertvarkos energetikos sektoriuje, orientuotos į bendrovių efektyvumo didinimą. Finansiniams rezultatams teigiamos įtakos turėjo ir  padidėjusios elektros energijos gamybos apimtys bendrovės valdomose elektrinėse.

2010 m. pradžioje, sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę (IAE), AB „Lietuvos energija“ valdoma AB Lietuvos elektrinė pagamino 1,9 TWh elektros energijos – dvigubai daugiau nei užpernai. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė pagamino 0,75 TWh, t.y. beveik 18 proc. daugiau nei 2009 m., Kauno hidroelektrinė – 0,446 TWh elektros energijos – 28 proc. daugiau nei 2009 m. Visų AB „Lietuvos energija“ valdomų elektrinių gamyba 2010 metais sudarė 30 proc. šalies poreikio.

2010 m. investicijoms, energetikos objektų atnaujinimui bei naujų statybai bendrovė skyrė 72,7 mln. litų. Didžiąją bendrovės investicijų dalį sudarė investicijos, susijusios su perdavimo sistemos operatoriaus veikla. 2010 m. bendrovės investicijos į perdavimo tinklo transformatorių, pastočių statybą ir rekonstrukcijas sudarė 41 proc. bendrovės investicijų. Investicijos į elektros perdavimo linijų atnaujinimą bei ryšio linijų rekonstrukcijas ir statybą sudarė 27 proc.  AB „Lietuvos energija“ 2010 m. investavo į elektrines, tęsė Kauno hidroelektrinės rekonstrukcijos projektą. Kruonio hidroakumuliacinės ir Kauno hidroelektrinės investicijos per 2010 m. sudarė 15,4 mln. litų.

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. AB Lietuvos elektrinė tapo AB „Lietuvos energija“ dukterine įmone. Per šį laikotarpį iki metų pabaigos AB Lietuvos elektrinė investavo 254,7 mln. litų. Didžioji dalis investicijų buvo skirta kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybai. 2011 metais investicijoms bendrovės grupė numato skirti apie 260 mln. litų. Reikšmingą investicijų dalį –  86 proc. bendrų investicijų – sudaro AB Lietuvos elektrinės investicijos.

Siekiant efektyviau ir skaidriau valdyti AB „Lietuvos energija“ veiklos procesus, mažinti sąnaudas, buvo pertvarkytos Kauno hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės bei AB Lietuvos elektrinės organizacinės struktūros.  AB „Lietuvos energija“ perėmė dukterinės bendrovės ir filialų korporatyvines funkcijas – finansų, pirkimų, teisės, administravimo ir personalo.

2010 m. įvyko ryškių pokyčių AB „Lietuvos energija“ struktūroje. Įgyvendinant Europos Sąjungos III-ojo elektros energetikos sektoriaus reguliavimo paketo nuostatas, šalies elektros energetikos sektorius buvo padalintas  į energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir sektoriaus įmonių aptarnavimo blokus. Vienas svarbiausių gamybos bloko, kurio pagrindą sudaro AB ,,Lietuvos energija“ uždavinių – sutelkus gamybos pajėgumus, prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo.

2010 m. gruodžio 1 d. nuo bendrovės atskirta perdavimo sistemos operatoriaus veikla  ir perdavimo sistemos turtas. Nuo AB „Lietuvos energija“ elektros energijos gamybos ir prekybos veiklų taip pat atskirtos su elektros energijos gamyba ir tiekimu nesusijusios veiklos, perduodant jas UAB „Data Logistics Center“, UAB „NT Valdos“ ir UAB „Technologijų ir inovacijų centras“.

Nuo 2010 m. pradžios pradėjus veikti Lietuvos elektros biržai, AB „Lietuvos energija“ tapo aktyvia jos dalyve. Praėjusiais metais AB „Lietuvos energija“  per elektros biržą pardavė 5,062 TWh elektros energijos vidaus rinkai (visuomeniniams tiekėjams ir kitiems nepriklausomiems tiekėjams), importavo 1,172 TWh elektros energijos iš Baltarusijos, Estijos ir Latvijos bei eksportavo 0,186 TWh elektros energijos į Suomiją, Estiją ir Latviją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69