2022-ieji – Jaunimo metai asociacijoje „Ištiesk gerumo ranką“

2022-ieji – Jaunimo metai asociacijoje  „Ištiesk gerumo ranką“

Elektrėnų savivaldybėje jau tradicija tapo stokojantiems žmo­nėms laukti savanorių. O savanoriai pas žmones atvyksta ne tik su pagalba, bet ir atnešdami džiaugsmo bei geros nuotaikos. Labdaros organizacija „Ištiesk gerumo ranką“, įkurta Elektrėnuose, ne tik stokojančius, bet visą savivaldybės bendruomenę kaskart nustebina kūrybiškumu ir išradingumu. Iš kur tos kūrybos semiasi labdaringa organizacija, klausėme organizacijos vadovės Birutės Gry­bauskienės.

Koks Jūsų kelias iki asociacijos įkūrimo?

Po septyniolikos metų labdaringos veiklos kitoje organizacijoje, būrys savanorių, pasinaudojęs sukaupta patirtimi, pasitelkęs darbštumą ir kūrybiškumą 2018 m. įkūrė labdaros asociaciją „Ištiesk gerumo ranką“. Laikas bėga nepastebimai greitai, o mes jau turime kuo pasigirti ir pasididžiuoti: geriausiai mūsų veiklą atspindi savanorių nudirbti darbai ir įgyvendinti projektai, žaismingos akcijos. Jau tradicija tapo Kalėdų Senelio ir Snieguolių ar Velykinių Zuikučių kelionė per visą Elektrėnų savivaldybę, lankant atokiausiai gyvenančius vienišus senolius ar neįgalius asmenis. Šios akcijos reikalauja nemažai pasiruošimo, ypač daug laiko tam skiria jaunieji savanoriai, kurie ne tik patys pakuoja dovanas, bet mielai sutinka ir persikūnyti į šventiniu laikotarpiu taip visų laukiamus personažus. Džiugu matyti linksmas jaunuolių ir jų gerumu besidžiaugiančių aplankytų senolių akis. Įvairiausių istorijų tenka išgirsti nuvykus į atokias gyvenamas vietoves, kur kartą per mėnesį apsilanko nebent paštininkas. Sunku skirtis su tiek nuo­širdumo ir gerumo jaučiančiais pašnekovais, tačiau mes pažadame sugrįžti ir savo žodžio laikomės.

This slideshow requires JavaScript.

Kokiu tikslu įkurta asociacija?
Labdaros organizacijos „Ištiesk gerumo ranką“ įkūrimo tikslas – puoselėti bendrystę su įvairių socialinių sluoksnių savivaldybės gyventojais, mažinti socialinę atskirtį tarp mieste ir kaime gyvenančių žmonių, padėti žmonėms, kuriems reikalinga visapusiška pagalba. Kalbant apie asociacijos įkūrimą, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, reikia akcentuoti, kad patys prasmingiausi yra ne vienkartiniai geri darbai, o tie, kurie turi tęstinumą, nes vienkartinės akcijos tai tik darbų imitacija. Tad asociacijos veiklos tikslas yra kasdienis darbas, nes negalima numatyti, kada ir kokios pagalbos kam prireiks. Savanoris visada ir visur turi būti pasiruo­šęs nenumatytoms veikloms.

Ką jaunimas patiria savanoriaudamas?
Jaunimui tai – puikios gyvenimo pamokos, kaip išklausyti, užjausti, pasiūlyti pagalbą. Savanoriai noriai bendrauja su aplankytais ir jų laukiančiais Elektrėnų savivaldybės gyventojais, o į susitikimus bilda su dainomis, muzika, gera nuo­taika. Dėl to buvome pastebėti net ir paties Prezidento Gitano Nausėdos, kuris buvo nustebintas savanorių gebėjimu subtiliai ir kūrybiškai dirbti su įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojais. Žmonės jau žino apie tradicinę akciją „Vaikas vaikui“: tai labai spalvingas ir labai patrauklus renginys, nes jame vyksta stebuklai ir staigmenos, stengiamasi kuo daugiau dėmesio parodyti vaikams. Esame aktyvūs ir matomi ne tik Elektrėnų mieste, bet ir visoje savivaldybėje. Mūsų organizacija yra patraukli jaunimui, norime įtraukti daugiau jaunų žmonių, kurie puoselėtų atjautą ir norėtų teikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Generuojame naujas idėjas ir stengiamės jas įgyvendinti taip, kad organizuo­jamas renginys ar rašomas projektas padėtų ir patiems organizacijos savanoriams išlaisvinti savo mintis. Lankstumas ir laisvė kurti daro organizaciją patrauklią ir skatinančią ieškoti naujų veiklos krypčių. Aktyvius narius skatiname padėkomis. Nestokojame ir tokių idėjų, kurios suvienija mus spontaniškiems tikslams, pavyzdžiui, pasipuošti vienodais marškinėliais su asociacijos atributika ir sugiedoti drauge Lietuvos himną liepos 6 d.

Kaip sekėsi užsitarnauti žmo­­nių pasitikėjimą, kad žmo­nės atvertų savo namų duris?
Tai nėra dienos, mėnesio ar metų laikas. Tai daugiametis bend­ravimas su žmonėmis, brandintas ilgamete patirtimi. Labai daug kas yra tiesiog atsinešta iš savo aplinkos, savo šeimos, žmogus turi būti daug ką išgyvenęs, patyręs. Kai iš aplinkinių ar kolegų išgirsti apie žmones, kuriems reikia pagalbos, iš jaunimo išgirsti, kaip gyvena jų draugai, visada kyla noras padėti. Kai žmonės, ypač jauni, mato, kad savanoriai padeda jų artimiesiems arba klasės draugams, tai ir patiems jiems kyla noras prisijungti prie savanorių ir padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.
Kita vertus, savanoriai yra dė­kingi seniūnijose dirbantiems socialiniams darbuotojams, seniūnams, mokytojams ir darželių darbuotojams, kurių dėka jie susipažįsta su atokių kaimų gyventojais. Juk dabar, kai tokie sudėtingi laikai, negali savanoriai užeiti į bet ku­riuos namus ir siūlyti savo paslaugas. Nepažįstamų gyventojai tiesiog gali neįsileisti. O socialiniai darbuotojai ir visi kiti seniūnijose dirbantys žmonės pažįsta gyventojus ir su jais supažindina savanorius. Kitą kartą gyventojai jau drąsiai atveria savo namų duris atvykusiems.

Ar reikia kūrybiškumo kas­dienėje asociacijos veikloje? Kokie būtų to kūrybiškumo pavyzdžiai?
Kiekvienoje veikloje kūrybiš­kumas yra labai svarbus. Juk ne vien duona žmogus yra sotus. Reikia pokalbių, bendravimo, susitikimų. Asociacijos nariai suvokia, kad vieniši žmonės laukia atvykstančių savanorių. Nuvežti produktų, pasakyti „labas“ ir „viso gero“ tikrai nėra tas bendravimo būdas. Juk reikia kažko ir daugiau. Kai prieš Kalėdas į tolimiausias sodybas nuvyksta Kalėdų Senelis su Snieguolėmis, kai Velykų palyda atšuoliuoja su Velykų Kiškučiais, sušvyti pasitinkančiųjų šypsenos, skruostu nurieda džiaugsmo ašara. Kiek daug nuoširdžių žodžių ištariama tada savanoriams! Kiekvienas aplankytas senolis padainuoja, padeklamuoja eilėraščius, sukalba maldą ir tik tada gauna dovanas. Kai kaimelių trobose apsilanko garsus dainininkas ir kartu sudainuoja populiarią dainą, ilgam sušyla kaimo žmonių širdys. O kai į vienišo senelio namus jo gimtadienio proga užsuka savanoriai su žinomais šalies atlikėjais, žmonėms tai yra tikras stebuklas. Net stebisi, kad atlikėją paliesti gali.

Pasidalinkite paslaptimi, kaip į asociacijos veiklą sugebate pritraukti žinomus šalies atlikėjus
Savanoriams teko dalyvauti keliose televizijos laidose, pavyzdžiui, „Bėdų turguje“, „Yra, kaip yra“, taip pat bendradarbiaujame su žurnalu „Panelė“ ir pan. Ten užmezgame draugystes su prodiuseriais, režisieriais, pasikeičiame kontaktais. Kai pradėjome organizuoti renginius „Vaikas vaikui“, mums labai pravertė tos pažintys. Nauji pažįstami mums padėjo rasti atlikėjus, kurie koncertavo be atlygio. Taip užmezgėme draugystes su Vytautu Šiškausku, Deividu Basčiu, grupe „Žemaitukai“, Radžiu, Anatolijum, Ineta Puzaraite Žvaguliene… Didžiausias pagalbininkas asociacijai tapo prodiuseris, baržos savininkas Remigijus Kinas. Baržoje turėjome daug renginių su savanoriais. Jie visi mielai atsiliepia į mūsų prašymus. Asociacija su Vytautu ne kartą aplankė tolimiausių savivaldybės kampelių gyventojus, kuriems „žvaigždžių“ apsilankymas yra pati stebuklingiausia dovana.

Asociacijos veidas – jauni žmonės. Kas paskatina jaunimą savanoriauti?
Jauni žmonės savo bendraamžių aplinkoje mato daug negatyvių dalykų ir nori padėti. Jie atkrei­pia dėmesį į turtinę atskirtį, žino, kaip gyvena jų klasės draugai, todėl stengiasi nelikti nuošalyje. Jauni žmonės, ateinantys savanoriauti, ir savo namuose dažnai turi ligotų senelių ar vienišų asmenų, mato, kaip rūpinasi tėvai ar giminaičiai senoliais. Tokie jaunuoliai dažnai ateina į asociaciją ir lieka joje savanoriauti. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tikrai ne visi atėję savanoriauti lieka. Juk ne kiekvienas gali ir apkabinti seną svetimą žmogų, prisiglausti prie jo. O tie, kurie lieka asociacijoje, lieka ilgam. Jie nori pažinti patys save, suvokti, ko nori gyvenime. Jaunuoliai išmoksta ir gali organizuoti renginius, akcijas, patys noriai dalyvauja. Jaunimui niekas nežada atlygio, niekas nesiūlo pramogų ar kelionių, jie patys širdimi jaučia, kad turi būti šalia tų, kuriems reikia pagalbos. Patys savanoriai sako, kad puiku ateiti į gerą komandą, kur žmonės moka bend­rauti, yra supratingi ir atjaučiantys, nes gera kartu visiems padėti žmonėms. Jaunimui džiugu matyti, kad ir patiems savanoriams rodomas didelis dėmesys asociacijoje – tai sveikinimai jubiliejų, asmeninių švenčių progomis, dė­mesys savanoriaujantiems abiturientams, senjorams savanoriams ir daug kitų gražių momentų. Jaunimo kūrybiškumą skatina ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kanceliarijos iniciatyva Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Lietuvos galia“. Viena iš Lietuvos Respublikos Prezidento globojamo projekto „Lietuvos galia“ dalyvių – Elektrėnų sav. asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ irgi buvo pastebėta Prezidentūroje. Bendradarbiavimas su Prezidentūra savanoriams buvo puiki galimybė pažinti visos Lietuvos savanorių veiklą, patiems mokytis, semtis idėjų.

Norint įgyvendinti sumanymus, reikia turėti nemažai idėjų. Kur jų semiatės?
Dar vienas kūrybiškumo ugdymo šaltinis – projektai, seminarai, mokymai, susitikimai. Viena šios srities veikla vyksta Elektrėnuose, kita išvažiuojamųjų seminarų metu. Apie keletą tokių renginių, sukėlusių daug teigiamų emocijų, norisi prisiminti. Štai Abromiškių svirne vyko puikūs mokymai, kuriuose dalyvavo ir paskaitą skaitė Aistė Jonauskienė, Dėkingumo akademijos įkūrėja. Tai buvo asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ renginys. Susirinkusiems savanoriams buvo įdomiai papasakota apie savanorystės veiklas, apie savanoriavimą Lietuvoje ir kituo­se kraštuose. Aistė buvo nuvykusi pas Ruandos vaikus ir pasakojo apie susitikimus su be galo neturtingos šalies vaikais, kuriems bet kokia nedidelė dovanėlė kėlė tokias teigiamas emocijas ir dėkingumą. Aistė pasidalijo savo patirtimi savanoriaujant tolimame krašte ir Lietuvoje. Ten žmonės moka dalintis ir vienu megztiniu, ir vienu saldainiu. Mūsų žmonės ne visada būna patenkinti gautais drabužiais ar maistu, nors pasenusių ar suplyšusių tikrai niekas jiems neaukoja. Seminaro dalyviams buvo skirtos kūrybiškos praktinės veiklos, kurios skatino mąstymą, kūrybiškumą.
Kitas renginys-seminaras „Efek­tyvi komanda ir savanorystė“ vyko nuostabiame gamtos kampelyje šalia Rūdiškių aeroklubo „Aerodream-Business and Leisure Resort“. Lektorė Nijolė Kudabienė, žmogiškųjų išteklių ir personalo atrankų bei valdymo ekspertė, yra sukaupusi turiningą 25 metų profesinės veiklos patirtį.

Kaip mokymai ir seminarai padeda kasdienėje veikloje?
Savanoriai kaupia patirtis, kurios jiems praverčia bendraujant su lankomais žmonėmis. Juk atėję į namus mes negalime būti guodėjai, mes esame draugai, kurie kartu sprendžia problemas, ieško išeičių. Kai tik senoliai pradeda dėstyti savo neigiamas patirtis, mes stengiamės atitraukti jų mintis kokiais nors pozityviais dalykais, kartais pasisiūlome kur nors juos nuvežti, kad susitvarkytų savo reikalus, o kartais pasikviečiame į keliones. Štai būrį žmonių pakvietėme važiuoti į Marijampolę, kur aplankėme vyskupo T. Matulionio muziejų, buvome atlaiduo­se. Tokia margaspalvė kelionė su dainomis, pašmaikštavimais ilgam praskaidrino nuotaiką. Mes jau įsitikinome, kad vien tik paskaitos, duomenys, statistika žmonių niekada nesudomins ir neduos jokios praktinės naudos. Tik šilti, dalykiški susitikimai, leidžiantys pajusti draugo petį, kūrybinė veikla buria savanorius į gerą, kūrybiškai dirbančią komandą.

Gal dar liko kažkas, ką norėtumėte pasakyti užbai­giant pokalbį?
Šiuo metu asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ yra akredituota ir priima savanoriauti jaunuolius, kurie stodami į aukštąją mokyklą jau turės sukaupę dalį stojamojo balo.
Džiugu, kad šie, 2022 metai, yra paskelbti Jaunimo metais. Šia proga ir mes norime skirti daugiau dėmesio jaunimo idėjoms įgyvendinti.
Kūrybiškumas, patrauklumas, idė­jų skatinimas ir plėtojimas – tikslai, kurie padeda pritraukti ir išlaikyti savanorius. Esame komanda, kuri nestokoja jaunatviško polėkio, gebame prisitaikyti, mokomės naujų patirčių, dalijamės išgirsta informacija, o kai reikia susitelkiame bend­riems darbams. Dėkojame mūsų draugams ir partneriams – Elektrėnų savivaldybės atstovams, Elektrėnų savivaldybės seniūnijų darbuotojams, „Maisto bankui“, kultūros centrų, bibliotekų ir kitų įstaigų darbuotojams ir, žinoma, mūsų klientams, kurie moka padėkoti nuoširdžiomis šypsenomis.
Sėkmingai įgyvendinti projektai neleidžia pasiduoti, skatina pasitempti ir judėti į priekį. Asociacijos komanda nebijo iššūkių, noriai tobulėja ir ieško galimybių būti nau­dingiems, o socialines paslaugas. teikti išradingai.

 

Kalbino savanorė Vilija Dobrovolskienė
Asociacijos nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69