100 Vievio pradinės mokyklos metų

100 Vievio pradinės mokyklos metų

Virginija Jacinavičiūtė

Kone visus metus lietuviai buvo nusiteikę šventiškai. Įvairiais darbais, projektais, kūriniais bei kitomis formomis buvo švenčiamas Lietuvos šimtmetis. O Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla gyveno dvigubos šventės nuotaika, rugsėjį bendruomenė šventė ir savo mokyklos šimtmetį, o ypatingas sukaktis įvairiais darbais ženklino visus metus.

Išskirtinė

Mokyklos fojė mokiniai kasdien mato mokyklos steigėjo Jurgio Milančiaus portretą, žemiau –stiklinė sienelė, už kurios suberti akmenėliai. Šie akmenėliai vaikams buvo išdalinti rugsėjo pirmąją kaip simbolis to, kad jie yra gyvieji istorijos akmenėliai. Akmenėlius vaikai nuspalvino ir užrašė ant jų savo vardus
Mokyklos fojė mokiniai kasdien mato mokyklos steigėjo Jurgio Milančiaus portretą, žemiau –stiklinė sienelė, už kurios suberti akmenėliai. Šie akmenėliai vaikams buvo išdalinti rugsėjo pirmąją kaip simbolis to, kad jie yra gyvieji istorijos akmenėliai. Akmenėlius vaikai nuspalvino ir užrašė ant jų savo vardus

Prieš kelias savaites paskambinau Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorei, teiraudamasi informacijos, o bebaigdama pokalbį paklausiau, kas dar nau­jo mokyklos gyvenime. Direktorė Alma Reklaitienė pateikė kelis įdomius faktus iš mokyklos gyvenimo. „Šito nežinojau“, – pratariau. „Jūs dar daug ko apie mus nežinote“, – linksmai ištarė direktorė. Ši frazė paskatino mane labiau pasidomėti mokyklos gyvenimu, tad kitos savaitės pra­džio­je, vakarop pravėriau šimtametės mokyklos duris. Seniai bebuvau šioje mokykloje, net nežinau, į kurią pusę eiti. Budėtoja palydi mane iki direktorės kabineto. „Tikrai nebūčiau sugalvojusi čia eiti“, – pasakau atidarydama siauras duris. Mane sutinka mokyklos direktorė ir pakviečia įsitaisyti kėdėje.
Panašiame kabinete dar neteko būti, atrodo, kad čia nauji dalykai gerai dera su senuoju mokyklos palikimu. Direktorė paaiškina, kad kabinete paliktos autentiškos slankiojančios durys, kurios kitaip nei dauguma slenka viršuje pritvirtintais bėgiais, atkreipia mano dėmesį į lubų ir sienų kampus, kurie susijungia ne stačiu kampu, o yra užapvalinti. „Tai architektūros paveldas“, – paaiškina direktorė ir priduria, kad Lietuvoje tokio stiliaus mokyklų yra vos kelios. Pagalvoju ir garsiai spėju, kad domėjimąsi architektūra direktorė bus paveldėjusi iš savo tėčio architekto Petro Petkevičiaus.
Toliau pokalbį tęsiame apie mokyklą ir pamažu ateina atsakymas, kuo Vievio pradinė mokykla yra išskirtinė. Pirma tuo, kad mokykla turi dar tris skyrius: Lazdėnuose, Pakalniškėse bei kitoje seniūnijoje – Kazokiškėse. Šiuose skyriuose ugdomos mišrios – ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupės bei jungtinė mokyklinio amžiaus vaikų klasė. Turint taip plačiai pabirusių įstaigų tenka dėmesingai planuo­ti paslaugas, kad visiems vaikams būtų užtikrintos logopedo, socialinio darbuotojo, psichologo, sveikatos specialisto paslaugos. Vievio pradinę mokyklą lanko vaikai iš atokių kaimelių, todėl mokykla rūpinasi vaikų pavėžėjimu. Mokiniai į mokyk­lą vežami dviem autobusais, o kad visi į mokyklą spėtų, pamokos prasideda 8:15. Direktorė juokauja, kad labai svarbus mokyklos partneris – automobilis „Peugeot Partner“. Juo į mokyklos skyrius kasdien tris kartus gabenamas karštas maistas vaikams. Iš visų savivaldybės mokyklų Vievio pradinė skiriasi tuo, kad ji veikia beveik taip, kaip visos dienos mokykla. 40 priešmokyklinukų iš 60 Vievio mokykloje tėvelių laukia iki 6 val. vakaro, mokykloje vaikai valgo net vakarienę, miega pietų miego reikalavimus atitinkančiose lovelėse.
Klausau direktorės ir galvoju, kaip stipriai pasikeitė Lietuvos mokyklos per šimtmetį. Anksčiau vaikai dešimtį kilometrų iki mokyklos pėdindavo, jei mokytis norėdavo, o šiais laikais mokykla užtikrina visus vaiko poreikius: atveža į mokyklą, pasirūpina užimtumu, kai negali tėvai, teikia platų spektrą paslaugų.

Truputis istorijos
O kokios gi Vievio pradinės mokyklos ištakos? Mokyklos tinklalapyje rašoma, kad XVII a. pradžioje kunigaikštis Oginskis Vievyje, savo dvare, pastatęs cerkvę ir vienuolyną, iš Vilniaus perkeltiems vienuoliams „liepė“ laikyti spaustuvę ir mokyklą. 1633 m. Oginskio našlė Faina vienuolynui užrašė 1000 zlotų mokyk­lai įrengti. Tie metai laikytini mo­kyklos Vievyje pradžia.
Pirmoji Vievio miesto mokykla dokumentuose minima 1864–1865 metais. Tai buvo vieno komplekto „narodnoje učilišče“, skirta visam valsčiui, visai parapijai. Pirmais mokslo metais mokėsi tik 23 mokiniai-berniukai. Iki 1915 metų buvo dėstoma tik rusų kalba.
Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, 1918 metais įkuriama lietuviška 4 klasių pradinė mokykla. Pirmasis lietuviškos mokyklos vedėjas buvo knygnešys, išprusęs politikas, Vievio šviesuolis Jurgis Milančius.

Šventinės naujienos

Šimtmečio proga mokyklos kieme atidengtas paminklinis akmuo. Akmenį atidengia mokyklos direktorė Alma Reklaitienė ir Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas
Šimtmečio proga mokyklos kieme atidengtas paminklinis akmuo. Akmenį atidengia mokyklos direktorė Alma Reklaitienė ir Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas

Šventės turi atnešti džiaugsmo, o Vievio pradinukams ir mokyklos bendruomenei šie mokslo metai buvo ypatingai džiugūs. Švęsdama šimtmetį Vievio pradinės mokyklos bendruomenė pakeitė savo pavadinimą į Vievio Jurgio Milančiaus pradinę mokyklą. Į naujus mokslo metus vaikai žengė atnaujintais, granitu padengtais laiptais, kurie gavo Šimtmečio laiptų vardą. Atliekant darbus suskaičiuota, kad laiptai turi 12 pakopų, kurie simbolizuo-ja mokinio kelionę nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Rugsėjį pažymint šimtmetį mokyklos kieme buvo atidengtas paminklinis akmuo, ant kurio užrašyta „Ačiū, Lietuvai! Vievio lietuviškai pradinei mokyklai – 100“. Pažymėti svarbius mokyklos įvykius ir datas mokykla stengėsi jau anks­čiau. 2001 metais reorganizavus Vievio vidurinę mokyklą į Vievio gimnaziją ir pradinę mokyklą mokyklos kieme iškilo atmintinas akmuo mokyklos steigėjui, knygnešiui Jurgiui Milančiui, o švenčiant 90-ąjį jubiliejų buvo pastatytas stogastulpis „Lietuviškai mokyklai 90“. Direktorė Alma Reklaitienė džiaugiasi, kad atmintinais objektais mokyklos bendruomenė prisideda prie miesto istoriškumo.
Dar viena gera ir ilgai laukta naujiena mokykloje – valgykla, pradėjusi veikti spalį. Šioje mokykloje valgo ne tik pradinukai, bet ir Vievio meno mokyklos bendruomenė. Dalis vaikų mokykloje pavalgo kelis kartus, o tuo itin patenkinti tėveliai. Valgyklos vedėja Inga Isajevienė pasakoja, kad vaikai mokykloje randa, ką pavalgyti. Valgiaraštis sudaromas taip, kad vaikai galėtų pasirinkti ir nepraleistų dienos alkani. Mokyklos valgykla šviesi ir jauki, didelėmis raidėmis ant lentos parašytas valgiaraštis leidžia iš anksto pasirinkti, ką nori valgyti, tad eilė juda greičiau.
Šiais mokslo metais išsipildė kone visos mokyklos bendruomenės svajonės, už kurių išsipildymą bendruomenė dėkinga merui ir kitiems savivaldybės darbuotojams. Rodos, nieko netrūksta kokybiškam ir draugiškam mokyklos gyvenimui.

Apie viską pagalvota

Pertraukas mokykloje vaikai leidžia turiningai ir aktyviai
Pertraukas mokykloje vaikai leidžia turiningai ir aktyviai

Direktorė pasakoja, kad ir anks-čiau mokykla daug dėmesio skyrė lietuvybės ir tautiškumo temai, o naujas vardas įpareigoja dar daugiau dėmesio skirti šioms kryptims. Mokykloje jau seniai susiformavo tradicija švęsti Knygnešio dieną, o dabar planuojama organizuoti dar daugiau renginių, ketinama į veiklą įtraukti ne tik savo, bet ir kitų savivaldybių mokinius. Unikalus dalykas mokykloje yra vadinamasis knygnešio žaidimas, kuriame vaikai gali įsijausti į knygnešių vaidmenį. Šiame žaidime vaikai ieško knygų, turi praeiti žandarų postus, ieškoti užuominų, atlikti užduotis. Į šį maršrutą visada įtraukiamas ąžuolas, kurį pasodino pats Jurgis Milančius. Šis istorinis ąžuolas auga prie įvažiavimo į Vievio meno mokyklą. Šio ąžuo­lo giles vaikai surinko ir pasodino į vazonėlius. Dabartiniai mokyklos ketvirtokai planuoja iš išaugusių medelių pasodinti ąžuolų alėją.
Su mokyklos direktore apėjome kone visą mokyklą, visur mačiau rūpinimosi ženklus. Mokyklos fojė keliose vietose pastatyti žaidimų stalai, kad vaikai galėtų atpalaiduo-ti mintis, kitur įrengta jauki vietelė skaitymui, trečioje vietoje po didelės gėlės lapais įrengtas gultas, čia vaikai pailsi, kitur ant sienos kabo didelis žemėlapis, kuriame vaikai, braukdami pirštu, keliauja po visą pasaulį. Šio­je mokykloje prie kiekvienos klasės durų pažymėta ne tik klasė, bet yra ir klasės nuotrauka. Direktorė vėl ­juokauja, kad mamos visada žino, kur yra vaiko klasė, o tėčiams surasti vaikus būna sunkiau.

Ateities mokykla
Mokykla primena didžiulį skruzdėlyną, kur kiekvienas žino savo paskirtį, kur nuolat verda gyvenimas. Tikrame skruzdėlyne gyvenimas vyksta tuo pačiu ciklu, o mokykloje viskas kitaip – čia vaikai nuolat auga ir tobulėja. O kartu su vaikais auga ir mokytojas. Direktorė sako, kad technologijų amžius turi savo iššūkius, o mokytojai tampa ne tik mokytojais, bet darosi panašūs į mokslinius mokinių bendradarbius. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra patvirtinusi programą, pagal kurią nuo 2020 metų visi pradinukai turės mokytis informacinių technologijų ir programavimo. Vievio pradinė mokykla prisijungė prie bandomojo ministerijos projekto ir savo mokykloje kuria ir išbando informatikos mokomąjį-ugdomąjį turinį. Vievyje vaikai mokosi programavimo pradmenų. Mokytojos kuria edukacines užduotis su Blue-bot robotukais. Sukurtas užduotis vaikai galės naudoti ugdymosi procese, o čia įgyta patirtis bus perduota ir kitoms mokykloms.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69