Žolinių šventė Žebertonyse

Žolinių šventė Žebertonyse

Rugpjūčio mėnesio viduryje minima labai svarbi ir valstybinė, ir bažnytinė katalikų šventė. Jos liaudiškos tradicijos ateina iš tolimos praeities.  Kitados toji data įprasmindavo tam tikrą valstietiškos gyvensenos etapą – vasaros darbymečio pabaigtuves. Tai Žolinė, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena, rugpjūčio 15-oji.

Rugpjūčio 10 d. į Žebertonių biblioteką susirinko gausus būrys dalyvių. Renginys „Žolinių puokštė“ buvo skirtas Šv. Mergelės Marijos pagerbimui, dalyviai prie koplyt­stulpio padėjo savo atsineštas žolynų, gėlių puokštes. Toji puokštelė yra ypatinga: įdėta visų auginamų javų po keletą varpų pramaišiui su gražiausio­mis pievų ir darželių gėlėmis.

Į svečius atvyko muzikinė grupė „Smilga“ su visu parengtu repertua­ru. Nuoširdus bendravimas, žinomos liaudies dainos visus užbūrė ir įtraukė kartu dainuoti. Skambėjo ir daina apie Elektrėnus, tai autoriaus Kęstučio Rėklio eilės. Atvyko mūsų krašto poetė Onutė Kulbokienė – taurios sielos žmogus, Vilnijos krašto nepriklausomų literatų „Vingis“  vadovė. Daugelis posmų buvo skirti Lietuvai. Mielai šventėje sutiko dalyvauti kraštietė Viltautė Krupickaitė, kuri trumpai pristatė ką tik išleistą savo pirmąjį poezijos rinkinį „Žiedlapiai kyla aukštyn“. Dėkoju Pastrėvio bibliotekos skaitytojai Angelei Gliaudelienei, kuri padovanojo Žebertonių bibliotekai lavinančių žaidimų vaikams.

Dėkoju visiems dalyviams už atsineštą gerą nuotaiką, dainorėliams ačiū už gražias dainas, Onutei ir Viltautei dėkoju už nuoširdžias eiles.

Elektrėnų SVB Žebertonių filialo vyresn. bibliotekininkė Irena Kubilinskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų