Žinių vieta Pastrėvyje

Žinių vieta Pastrėvyje

Pastrėvio seniūnijoje, turinčioje apie 700 gyventojų, vienintelis kultūros ir informacijos centras yra Pastrėvio mokyklos pastatas, kuriame glaudžiasi ir Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius, ir seniūnija, ir biblioteka, ir medicinos punktas, veikia aktyvi bendruomenė. Pastrėviečiai kartu organizuoja įvairius renginius, ruošia šventes, parodas.

Kultūros židinys

Pastrėvio bibliotekininkė Danutė Kananavičienė džiaugiasi, kad yra mokykla – tikras kaimo kultūros židinys, kuriame dirba kūrybingi, vienas kitam padedantys, kupini idėjų, mylintys savo kraštą žmonės. „Neįsivaizduoju savo darbo be aktyvaus ir geranoriško Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyriaus pedagogų ir mokinių kolektyvo. Tai nuolatiniai bibliotekos veiklos dalyviai ir pagalbininkai“, – sako bibliotekininkė. Dar kartą ji pasidžiaugia, kad mokykla veikia ir iki darbo pabaigos joje klega vaikučių balsai. Skyriaus vedėja D. Stasiūnienė nuolat pritaria bibliotekoje organizuojamai veiklai, mokytojos Dalė Rakauskienė, Jurgita Stasiūnaitė, Viktorija Juknevičienė, Rasa Rakauskienė su savo auklėtinių darbeliais, piešiniais – nuolatiniai parodėlių dalyviai.

Kasryt darbas bibliotekoje prasideda pabendravimu su koridoriuje esančių įstaigų darbuotojais: seniūnu Arūnu Kanapecku ir seniūnijoje dirbančiais specialistais, ilgamete medicinos kabineto darbuotoja Sigute Kazakevičiene, nuolat džiaugsmingai nusiteikusia pašto viršininke Sonata Verbickiene ir kt. Bibliotekos veikloje nuolat jaučiama Pastrėvio bendruomenės pirmininkės Viktorijos Juknevičienės parama. „Kai yra palaikymas, jaučiamas kitų geranoriškumas, tada yra ir noras kažką daryti, – sako bibliotekininkė. Bibliotekoje visada laukiamas kiekvienas: ir nuolatiniai skaitytojai, ir kartą per metus naujų knygų beieškantys lankytojai, vasarojantys atostogautojai iš įvairių miestų, „internautai“ (taip Danutė vadina jaunuolius, ateinančius panaršyti internete) ir norintys pavartyti gražiai į segtuvus įrištus Pastrėvio istorijos puslapius.

Kitokia biblioteka

D. Kananavičienė yra kilusi iš Laičių kaimo, ten baigė pradinę mokyklą. „Pačius gražiausius padėkos žodžius noriu tarti savo pirmajai mokytojai Stasei Ustilienei, kuri išmokė ne tik rašyti ir skaityti, bet ir kalbėti lietuviškai, nes namuose buvo kalbama lenkiškai“, – sako bibliotekininkė. Aštuonias klases ji baigė Daugirdiškėse, buvusi šios mokyklos direktorė – Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ narė Vladislava Kursevičienė – dabar yra dažna viešnia Pastrėvio bibliotekoje organizuojamuose renginiuose. Danutė Vilniuje baigė ikimokyklinio ugdymo pedagogės studijas, dirbo Vievio vaikų darželyje, vėliau paraginta ir parekomenduota vedėjos Rimgailos Jundienės buvo paskirta Pastrėvio vaikų darželio vedėja. „Buvau visai jaunutė ir labai bijojau šių pareigų, bet vedėja mane padrąsino ir sakė, kad sugebėsiu, o jei nepatiks prižadėjo visada priimti atgal…“ – pasakoja D. Kananavičienė. Nuo 1993 metų ji dirba Pastrėvio bibliotekos vedėja. Per tuos kelis dešimtmečius daug kas pasikeitė: biblioteka tapo erdvesnė, modernesnė. Veikli moteris greitai prisitaikė prie pokyčių ir naujovių. Jos iniciatyva kartu su Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės ir anuomet Pastrėvio mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės pagalba šalia bibliotekos įkurta skaitykla. Susitvarkė ji ir su skaitytojų srautu įvedus internetą, kai juo naudotis suplūdo visi jaunieji kaimo gyventojai – norinčiųjų buvo tiek, kad reikėjo iš anksto registruoti į sąrašą pagal eilę. „Kai į kaimą atėjo tokia naujovė, po pamokų buvo grūstis, nes mažai kas turėjo kompiuterius namuose. Dabar jau nedaug internautų, nes beveik visi turi namuose prieigą prie interneto, išmaniuosius telefonus. Bet vaikai noriai bibliotekoje lankosi ir dabar: ateina pažaisti, pabendrauti, praleisti laisvalaikį po pamokų ar kai lauke blogas oras“, – pasakoja bibliotekininkė.

Ir vaikams, ir suaugusiems

Danutei daug džiaugsmo darbe teikia bendravimas su nuoširdžiais ir paprastais kaimo žmonėmis, mažaisiais bibliotekos lankytojais, kurie visada pasidžiaugia ir pasidalina savo laimėjimais, augintiniais, pirmaisiais pririnktais grybais ir uogomis. Pedagoginį išsilavinimą turinčiai moteriai lengva ir labai malonu bendrauti su vaikais ir jaunimu, patinka organizuoti jiems įvairią veiklą. Bibliotekoje vyksta pamokos, kurių metu naudojamos informacinės technologijos, viktorinos, popietės, rytmetėliai. Gražiais žodžiais D. Kananavičienė mini nuolatinį bibliotekos lankytoją Deivydą Pranckūną, kuris buvo tikrasis nuoširdus bibliotekos savanoris. Bibliotekoje saugomas ir jo eilėraščių rankraštis. Gražias ir nuoširdžias eiles D. Pranckūnas skyrė bibliotekininkei ir bibliotekos 60-ies metų jubiliejui: „Aš skaitysiu šias knygas,/ Aukso luito vertas./ Apsilankysiu visada,/ Nes čia – puiki žinių vieta./ Ir knygos valdovė geros širdies,/ Man gero kelio palinkės…“. . Bibliotekos lentynoje lankytojus visada džiugina stovintys „Mumiai“, skirti Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginiams, nulipdyti keramikos užsiėmimuose su mokytoja Rasa Rakauskiene – nuoširdžia ir visuomet atvira naujoms idėjoms. Negali atsidžiaugti bibliotekininkė ir etnografinio ansamblio „Vuolasta“ moterų draugyste ir aktyvia jų veikla. Ansamblio vadovės Laimos Tidikienės surinkta kraštotyros medžiaga taip pat saugoma bibliotekoje. D. Kananavičienė prisimena, kad „Vuolastos“ moterys visada bibliotekoje repetuodavo, o jai atėjus dirbti – klausė, ar gali ir toliau čia rinktis, ir taip tapo nuolatinėmis renginių dalyvėmis. Moterys aktyviai dalyvauja seniūnijos, mokyklos, bendruomenės, bibliotekos ir savivaldybės renginiuose. Šiemet jos dalyvavo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos renginyje, skirtame Europos dienai. Danutė pasidžiaugė buvusios kultūrinių renginių organizatorės Aldonos Kazakevičienės labai vertingu kraštotyros darbu – filmuota medžiaga, kurioje įamžintos Pastrėvio etnografinio ansamblio „Vuolasta“ dainos. Rugsėjį planuojama švęsti kolektyvo 30 metų jubiliejaus šventę. Įdomūs bibliotekos renginiai, kuriuose dalyvavo ir savo kūrybą pristatė Elektrėnų savivaldybės literatai Ona-Rasutė Šakienė, Onutė Kulbokienė, Ona Gražina Maleravičienė, Vladislava Kursevičienė, Kęstutis Rėklys, Genovaitė Žigutienė, Onutė Mozūraitienė, Nijolė Ustilienė ir kiti rašytojai.

Trečioji karta

Darbas bibliotekoje nuolat skatina tobulėti, lavintis, domėtis naujovėmis, todėl bibliotekininkė savo kvalifikaciją kelia mokymuose, kursuose, konferencijose, bendraudama su kolegėmis ir dalindamasi gerąja darbo patirtimi. „Man dirbant bibliotekoje joje lankosi jau trečioji skaitytojų karta“, – džiaugiasi D. Kananavičienė. Ji prisimena, kai pradėjo dirbti, biblioteka buvo mažose patalpose, bet fondas buvo labai didelis, dalis knygų buvo laikomos antrame mokyklos aukšte-sandėliuke. Tvarkant bibliotekos fondą moteris labai nenoriai nurašinėja knygas, ilgai svarsto, kurias palikti… Yra tokių knygų, kurios nurašomos ir atminčiai atidedamos, o vėliau parodomos jauniems skaitytojams ir primenama, kad jas skaitė jų tėveliai arba net ir seneliai… Tačiau skaitytojai labiau nori naujų knygų, nuolat laukia jų. Vyresnio amžiaus skaitytojų ypač padaugėja žiemą, kai sumažėja lauko darbų. Besimokantis jaunimas ima programinius kūrinius, nors skaito ir laisvalaikiu. Labai skaitomi laikraščiai ir žurnalai, kurių bibliotekoje yra didelis pasirinkimas.

Kiekvienais metais D. Kananavičienė organizuoja knygų rinkimo akcijas: balandžio mėnesį per Nacionalinę bibliotekos savaitę ir kalėdinę akciją. Šiemet pastrėviškiai bibliotekai padovanojo apie 30 knygų. Bibliotekininkė didžiuojasi, kad 2012 metais bibliotekoje lankėsi Alma Adamkienė ir padovanojo vertingų enciklopedinių-informacinių knygų, kurios labai mėgstamos skaitytojų.

Pastrėvio bibliotekos lankytojams ir skaitytojams D. Kananavičienė linki kuo dažniau apsilankyti bibliotekoje organizuojamose veiklose, pasiskolinti knygų, laikraščių ir žurnalų, praleisti laisvalaikį:„Skaitykime, kad taptume dvasingesni ir galėtume vertinti save ir mus supantį pasaulį. Atraskime sau įdomias knygas ir pajauskime skaitymo džiaugsmą“.

Už aktyvią visuomeninę veiklą ir pasiektus rezultatus Danutės darbas ir veikla įvertinta padėkomis ir garbės raštais:

•        2001 m. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėka už gerą darbą ir kūrybingą bendradarbiavimą su bendruomene

•        2001 m. Elektrėnų savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus padėka Danutei Kananavičienei, laimėjusiai I vietą paskelbtame Elektrėnų SVB literatūros parodų konkurse už parodos „Tu lineli, žydražiedi“ gražų parengimą, informatyvumą ir pristatymą.

•        2002 m. Pastrėvio pagrindinės mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės padėka „Už aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje“.

•        2002 m. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėka „Už pateiktą spalvingą, originalų darbą Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos kraštotyros darbų parodoje-konkurse „Elektrėnų krašto istorija ir dabartis“

•        2003 m. Elektrėnų savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus padėka už puikią bibliotekinę veiklą.

•        2003 m. Pastrėvio pagrindinės mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės padėka „Už pagalbą ugdant mokyklos mokinius“ ir „Už gerą ir nuoširdų darbą“.

•        2004 m. Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėką „Už komandos paruošimą Elektrėnų savivaldybės mokyklų moksleivių žalingų įpročių prevencijos renginiui „Tinklas“.

•        2006 m. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėka už pasiektus rezultatus, dalyvaujant apžiūroje-konkurse „Patraukli, šiuolaikinė biblioteka jau realybė“ ir laimėjus II vietą.

•        2006 m. Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėka „Už gerą darbą, pasiektus rezultatus ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“.

•        2007 m. Pastrėvio pagrindinės mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės padėka už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime ir gerą darbą ugdant jaunąją skaitytojų kartą“.

•        2008 m. Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės ir Pastrėvio bendruomenės pirmininkės Viktorijos Juknevičienės padėka už pagalbą organizuojant Pastrėvio mokyklos jubiliejaus šventę.

•        2010 m. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėka už aktyvų dalyvavimą projekto „Tolerantiškos visuomenės kūrimas per žinias, gebėjimų ir bendravimo kultūros ugdymą“ amatų ir kulinarinio paveldo mugėje.

•        2009, 2010, 2012 m. NORDEN Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje padėka už kūrybinį bendradarbiavimą, įgyvendinant Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektus už indėlį, prisidedant prie Šiaurės šalių literatūros populiarinimo Lietuvoje.

•        2011 m. Projekto „Bibliotekos pažangai“ padėkos raštas už mokinių paruošimą respublikinei pradinių klasių mokinių konferencijai „Aš augu su knyga“.

•        2011 m. Pastrėvio seniūnijos seniūno Arūno Kanapecko ir Pastrėvio bendruomenės pirmininkės Viktorijos Juknevičienės padėka už Pastrėvio seniūnijos kultūrinio gyvenimo puoselėjimą ir už pagalbą organizuojant renginius.

•        Projekto „Nedelsk“ vadovės Agnės Zuokienės išduotas sertifikatas Pastrėvio bibliotekai ir suteiktas draugiškos „NEDELSK“ bibliotekos vardas.

•        2012 m. Pastrėvio pagrindinės mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės padėka už puikų bibliotekos darbo organizavimą.

•        2012 m. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės padėka už nepriekaištingą darbą bei renginių organizavimą Pastrėvio bibliotekoje.

•              2012 m. Pastrėvio pagrindinės mokyklos direktorės Dangutės Stasiūnienės padėka už ilgametį, nuoširdų ir gerą darbą, Pastrėvio pagrindinės mokyklos mokinių ir kaimo bendruomenės kultūrinio gyvenimo skatinimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69