Vievis keičiasi

Vievis keičiasi

Pagal Vietos savivaldos įsta­tymo 32 str. 2 p. 17 p. p. seniūnas pateikė ataskaitą apie seniūnijos veiklą administracijos direktoriui ir se­niū­naičių sueigai.
Sausio 24 d. sueigoje dalyvavo­ Vievio seniūnijos seniūnaičiai: Pily­piškių kaimo – Romualdas­ Nenartavičius, Vievininkų kaimo­ – Virginija Šlajienė, Vievio miesto II seniūnaitijos – Natalija Ko­lo­dzinskienė, Vievio miesto I – Janina Garčinskienė, Pakalniškių kaimo – Regina Sakalauskienė, Panerių kai­mo – Alia Katalynienė, Vievio seniūnijos seniūnas Zenonas Pukėnas, Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Arvydas Pukalskas.
Seniūnas padėkojo seniū­nai­­čia­ms­ už aktyvią visuomeninę veiklą, paramą ir pastangas, realizuo­jant įvai­rius­ projektus, dalyvavimą organizuojamuose renginiuose ir šven­tėse, patarimus, kaip spręsti įvairias darbines problemas.

Keičiasi Vievio seniūnijos vaizdas

Z. Pukėnas atkreipė dėmesį į besikeičiantį Vievio seniūnijos vaizdą. 2017 m. startavo įvairūs projektai, kurie žymiai pagerino gyventojų gyvenimo kokybę, pagyvino ir suteikė estetinį vaizdą Vievio miestui. Gyventojai tai pastebėjo, ir, vykdant projektinius darbus, juos aktyviai aptarinėja.

Vilniaus gatvėje pernai pakeistos šaligatvių trinkelės
Vilniaus gatvėje pernai pakeistos šaligatvių trinkelės

Elektrėnų savivaldybės admi­nistracija įgyvendino projektą „Vievio miesto kompleksinė plėtra“, kuris finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis. Atlikus darbus iki pabaigos, bus sutvarkyta viešoji erdvė Semeliškių g. 38 (įrengtas universalus sporto aikštynas, lauko scena su aikštele, vaikų žaidimo aikštelė, šviestuvai); Semeliškių g. 36 rekonstruotas „Mokslo paskirties pastatas“, sutvarkyta aplinka, teritorija, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Nuo L. Giros g. iki L. Giros skersgatvio tvarkoma ežero pakrantė: įrengta pėsčiųjų tako atkarpa, pastatyti modernūs šviestuvai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė ir prieplauka, pastatyti suolai ir šiukšliadėžės. Tvarkoma Vievio miesto centrinė dalis. Baigus darbus, bus įrengti nau­ji takai, praplėstos ir įrengtos naujos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengti modernūs šviestuvai, pastatyti nauji suolai, šiukšliadėžės, gėlinės, vėliavos stovai. Jau gyventojai aptarinėja naujo laikrodžio skvere atsiradimą. Daugeliui tai labai patinka. Ir aišku, tvarkoma kelio atkarpa nuo Vilniaus – Semeliškių g. sankryžos iki Vilniaus – Kauno g. sankryžos, kuri taps modernia ir patrauklia – su spalvotais šaligatviais, moderniais suolais, šviestuvais ir t.t.

Darbo funkcijos

Minėdamas įvairias darbo funk­cijas, seniūnas pažymėjo, kad ataskaitos laikotarpiu įregistruoti 1073 įvairūs raštai, atlikti 385 notariniai veiksmai, iš gyventojų gauta 512 prašymų, parengta ir išduota 1013 įvairių pažymų, daugiau negu pusė iš jų – apie deklaruotą gyvenamąją vietą (784). Išleista 40 seniūno įsakymų įvairiais klausimais. Visus metus ūkininkai informuojami apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programų priemones. Bendras braižytų laukų skaičius – 1655, deklaruotas plotas – 1966,26 ha., užpildyta paraiškų – 232.
Per ataskaitos laikotarpį Vievio seniūnijoje mirė 97 gyventojai, gimė 67 naujagimiai.

Pasidžiaugta vykdomais ir atliktais darbais

Pernai buvo įrengtas gatvių apšvietimas Laz­dėnų k., Vilniaus g. ir Panerių k., Dvaro g. Tai pagerino eismo dalyvių saugumą. Suremontuo­ta Pakalniškių k. kapinių tvora ir iškastas šulinys kapinių lankytojų reikmėms. Sutvarkyta Vievio miesto senoji kapinių gelžbetoninė tvora, suremontuoti varteliai. Seniūnas tikisi, kad jie nebus laužomi, o po apsilankymo Vievio miesto kapinėse – ir tvarkingai bus uždaromi. Iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto sutvarkyti Lietuvos karių kapai Vievio kapinėse, įrengtas vėliavos stovas, ant kurio nuolatos plevėsuoja Lietuvos valstybės vėliava. Toje vietoje tradiciškai vyksta Lietuvos pasieniečio J. Kybarto žūties metinių ir Lietuvos kariuomenės dienos minėjimai. Seniūnas Zenonas Pukėnas informavo sueigos dalyvius apie įgyvendinamą „Kelių priežiūros ir plėtros programos“ projektą. 2017 m. tęsiamas Liepų g. (nuo Liepų g. 28 C iki Liepų g. 40) ir Trakų g. (nuo Trakų g. 36 iki Trakų g. 54) šaligatvių įrengimas. Kapitaliai suremontuota asfalto dangos atkarpa Stoties g. (nuo Stoties g. 61 F iki Stoties g. 65). Aišku, norėtųsi, kad visas miestas būtų iš karto sutvarkytas, t. y. asfaltuotos gatvės, kur dar nėra asfalto dangos, ir įrengti nauji šaligatviai gatvėse, kur jų nėra, ar remontuojami seni šaligatviai. Pasak seniūno, taip pat nereikia pamiršti ir kaimiškųjų vietovių, bet, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos skiriamas lėšas savivaldybėms pagal „Kelių priežiūros ir plėtros programą“, jų aiškiai nepakanka. Patikrinti 34 Vievio seniūnijos teritorijoje esantys nenaudojami, apleisti žemės sklypai, po patikrinimo padėtis gerėja, savininkai pradeda tvarkytis – ne iš karto, bet palaipsniui.

Puoselėjamos tradicijos

Kartu su Elektrėnų savivaldybės meru Kęstučiu Vaitukaičiu seniūnas aplankė ir pasveikino ilgaamžę gyventoją Genoefą Valentinovič, kuriai sukako 103 metai. Seniūnijoje jau tapo tradicija pasveikinti gražiausios sodybos šei­mininkus, mero ir seniūno padėkos įteiktos Kaluževičių šeimai. Seniūnija kasmet organizuoja akciją „Papuoškime erdvę kalėdinėmis dekoracijomis prie Vievio miesto kalėdinės eglutės“, jos dalyviams: Adelei ir Augeniui Kaspučiams, Aidui Sūnelaičiui, Vievio neįgaliųjų draugijai, UAB „Blikas“, Vievio pradinei mokyklai, Vievio kredito unijai „Vievio taupa“, Beižionių globos namams, Lazdėnų bendruomenei „Liepa“, Naujakiemio kaimo bendruomenei įteiktos padėkos ir suvenyrai nuo Seimo nario Jono Liesio ir Vievio seniūnijos seniūno Zenono Pukėno. Taip pat apdovanota gražios, sidabrinės eglės šeimininkė Z. Bliujienė, kuri Vievio seniūnijai jau yra padovanojusi dvi gražias sidabrines eglutes.

Bus tęsiami pradėti darbai

Seniūnas informavo, kad 2018 m. bus tęsiami šaligatvių įrengimo ir remonto darbai, gatvių apšvietimo įrengimas kaimuose ir mieste, kur jų dar nėra. Prieš pradedant naujus darbus, bus aptariamos problemos, kad vėliau nekiltų nesusipratimų. Seniūnijos vadovas pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, įmonėmis, nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis, padėkojo gyventojams, kurie ateina su konkrečiais, išmintingais pasiūlymais, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką.
Seniūnaičiams ir seniūnui žinomos problemos, kurias reikėtų spręsti šiais ir ateinančiais metais, bet, anot Z. Pukėno, viskas remiasi į asignavimus. Kai savivaldybės taryba skirs paramą seniūnijoms, planai bus aptariami ir koreguojami padedant seniūnaičiams ir gyventojams.
Seniūnaičiai teigiamai įvertino 2017 m. seniūnijos ir seniūno veiklą, o seniūnas rekomendavo teikti pasiūlymus dėl seniūnijos veiklos, o kitoje sueigoje, kai reikės aptarti 2018 m. seniūnijos veiklos planą, į juos bus atsižvelgta.

Vievio seniūnijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69