Vietos veiklos grupėje – intensyvus darbas

Vietos veiklos grupėje – intensyvus darbas

Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 vietos veiklos grupė, kuri įgyvendina vietos plėtros strategijas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. VVG tikslas – efektyviai panaudoti ES skiriamą paramą, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (toliau – Elektrėnų VVG) 2010-2011 m. paskelbė du kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, viso gauta 31 paraiška.

Elektrėnų VVG informacija

Įgyvendinami projektai

2011 m. liepos-rugpjūčio mėn. Elektrėnų VVG kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau – NMA) ir su vietos projektų pareiškėjais pasirašė dešimt vietos projektų vykdymo sutarčių.

I kvietimo metu iš viso buvo pateikta 14 paraiškų už daugiau nei 2 mln. paramos sumą, iš kurių viena pripažinta netinkama, vertinant administracinę atitiktį, vienam projektui neskirtas finansavimas dėl lėšų trūkumo priemonei, pagal kurią šis buvo teikiamas, viena paraiška buvo nefinansuota, nes atšaukta, pareiškėjui įvertinus tą aplinkybę, kad iki pirmo mokėjimo prašymo negalės pateikti reikiamų dokumentų. Viena paraiška grąžinta pervertinti, nesant pakankamai informacijos apie projekto paraiškoje numatytų išlaidų būtinumą.

Paramos sutartys pasirašytos su Elektrėnų savivaldybės administracija projektams „Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Pastrėvio kaime“, „Tradicinių amatų centro steigimas Vievyje“ įgyvendinti; su Abromiškių bendruomene – „Rekreacinės zonos kūrimas Abromiškių kaime“; su Vievio vaikų lopšeliu-darželiu „Eglutė“ – „Vaikų žaidimų aikštelių įrangos ir infrastruktūros atnaujinimas“; su Kietaviškių bendruomene – „Pastato (unikalus Nr. 4991-0002-2025) rekonstrukcija ir pritaikymas Kietaviškių bendruomenės reikmėms“; „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Kareivonių parke“; su Pastrėvio bendruomene – „Pastrėvio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimas ir sutvarkymas“; su Žebertonių bendruomene – „Bendruomenės namų rekonstrukcija“; „Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas“; su pramogų ir sporto klubu „Vievio žiedas“ – „Paplūdimio įrengimas prie Vievio ežero“.

Jau prasidėjo vietos projektų įgyvendinimas: atlikti viešieji pirkimai, pateikti pirmieji mokėjimų prašymai, vykdomi savanoriški, įvairūs statybos, aikštelių įrengimo darbai, tik Vievio paplūdimio įrengimas  prasidės pavasarį. NMA specialistai atliko daugelio įgyvendinamų projektų patikras vietoje ir esminių pažeidimų nerado.

Vietos projektų paraiškos

Šiuo metu su Nacionaline mokėjimo agentūra dar derinamos nepriklausomų vertintojų  projektų ataskaitos  dėl II kvietimo projektų finansavimo 1,3 mln. paramos sumai.

Patvirtinus NMA lėšas, bus investuojama į kaimo vietovėse esančių pastatų,  viešųjų erdvių, sporto aikštynų sutvarkymą,  istorinę, kultūrinę reikšmę turinčių objektų išsaugojimą, geriamojo vandens sistemų ir nuotekų sistemų atnaujinimą. Paramos kreipėsi Abromiškių, Beižionių, Kietaviškių, Žebertonių, Panerijos bendruomenės, Pakalniškių bendruomenė „Jorė“, Elektrėnų savivaldybės administracija, Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.

Elektrėnų VVG vasarį planuoja skelbti dar vieną kvietimą  teikti vietos projektų paraiškas. Paramos  gali kreiptis kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, Elektrėnų savivaldybė ir jos įmonės.

Svarbiausia, kad projekto idėja atitiktų bendruomenės poreikius ir strategijos prioritetuose apibrėžtas veiklos sritis.

Strategijoje yra patvirtinti du prioritetai. I prioritetas – „Bendruomeniškumo ugdymas kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant kultūros paveldą“. Prioriteto tikslas – sukurti materialines sąlygas bendruomeninės veiklos efektyviam organizavimui: rekonstruoti, atnaujinti pastatus, didinant kaimo gyvenamosios vietovės patrauklumą, sudarant sąlygas bendruomeniškumo ugdymui, išsaugoti istorinę, etninę, kultūros, architektūrinę ir kitokią kultūrinę vertę turinčius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus. II prioriteto – „Viešosios infrastruktūros ir gyventojų saugumo užtikrinimas“ tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse: sutvarkyti viešąsias erdves, išsaugoti kultūrinio kraštovaizdžio komponentus, sutvarkyti privažiavimus, atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas, sutvarkyti sporto aikštynus, įrengti ir sutvarkyti vaikų žaidimo aikšteles, užtikrinti gyventojų saugumą.

Projektai turi būti viešojo pobūdžio (ne pelno), tenkinantys viešuosius poreikius ir teikiantys visuomeninę naudą.

Pagalba pareiškėjams

Projektams, vykdomiems iš Europos Sąjungos lėšų, yra privaloma griežta atskaitomybė, skaidrios viešųjų pirkimų procedūros,  tam reikalingos teisinės, finansinės, vadybinės  žinios. Elektrėnų vietos veiklos grupė projektų pareiškėjams rengia informacinius renginius, vykdo mokymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymuose aiškinama, kaip parengti paraiškas, administruoti vietos projektus, vykdyti viešuosius pirkimus, rengti mokėjimo prašymus, ataskaitas.

VVG administracija nuolat konsultuoja, pataria projektų vykdytojams, informacija apie vietos projektus taip pat pateikiama interneto svetainėje: www.elektrenuvvg.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69