Viešas paklausimas

2018 m. „Elektrėnų kronikoje“ Nr. 8 skiltyje „Marga savaitė“ rašote: „Sukilo val­dantieji esą „Elektrėnų kronika“ vien kritika užsiima, savivaldybę šmeižia“ ir „Tad jei­gu sužlugdytų „Elektrėnų kroniką“, savivaldybės žmonės net išsikalbėti nebeturėtų erdvės, nebeturėtų kur teisybės ieškoti“. Norime sužinoti, kokie savivaldybės valdančiosios daugumos veiksmai privertė Jus nuogąstauti neva dėl spaudos laisvės varžymo Elektrėnų savivaldybėje ir „Elektrėnų kronikos“ žlugdymo?
Norime priminti Jums, kad savaitraštyje „Elektrėnų kronika“ nuo 2008 m. skelbiama Elektrėnų savivaldybės veiklos informacija (sutartis pratęsta ir 2018 metams), o valdančiosios daugumos partijų skyriai reguliariai perka reklamą Jūsų laikraštyje.

Vaidas Andriejauskas, mero patarėjas

 

Julijos Kirkilienės atsakymas dėl nuogąstavimų

Po Laisvės TV parodytų repor­tažų apie savivaldybėje leidžiamus laikraščius ir jų santykius su politikais, viešojoje erdvėje užvirė diskusija apie laikraščius. Aktyviausiai diskusijoje dalyvavo mero patarėjas Vaidas Andriejauskas ir teisinį išsilavinimą turinti savivaldybės specialistė Živilė Dastikienė. Kadangi, pasak patarėjo, specialistai nėra valdantieji, nors yra mero partijos nariai, belieka savo nuogąstavimus grįsti tik V. Andriejausko žodžiais, nes jis patarinėja merui ir taip gali formuo­ti mero nuo­monę. Todėl jo išsakytą mintį „… Esu mero patarėjas ir dirbu su vietos žiniasklaida, todėl žinau ką kalbu. O „Elektrėnų kroniką“ pavadinti opoziciniu laikraščiu, kuris nuolat kritikuoja vietos valdžią, liežuvis nesiverčia (mano nuomonė)…“ laikau galimu laikraščio šmeižimu ir žlugdymu. Taip galvoti turiu priežasčių, nes V. Andriejauskas nepacitavo nė vienos ištraukos iš laikraščio, kur būtų netei­singa kritika, bet komentaruose aktyviai gyrė „Elektrėnų žinias“. Todėl turiu priežasčių susidaryti nuomonę, kad dirbu nelygiomis konkurencijos sąlygomis. Priminimu, kad savaitraštyje „Elektrėnų kronika“ nuo 2008 m. skelbiama Elektrėnų savivaldybės veiklos informacija (sutartis pratęsta ir 2018 metams), o valdančio­sios daugumos partijų skyriai reguliariai perka reklamą laikraštyje, manau, neduodama man suprasti, kad gaunu užsakymų, todėl negaliu reikšti kritiškos nuomonės. Sutartyje su savivaldybės administracija parašyta, kad laikraštis turi laikytis Visuomenės informavimo įstatymo ir Žurnalistikos etikos kodekso. „Elektrėnų kronika“ tų nuostatų ir laikosi.

Pagarbiai Julija Kirkilienė,
redaktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų