Vieni darbai sunkūs fiziškai, kiti – emociškai

Vieni darbai sunkūs fiziškai, kiti – emociškai

Sniežana Juckevič,
VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Jolanta Valentukonienė – žmogus, kuris gali iš labai arti stebėti ir prisiliesti prie jautrios­ srities – ­globos. Ši moteris yra „GIMK“ programos specialistė, konsul­tuojanti ir teikianti pagalbą žmonėms, kurie nori globoti ar įsivaikinti vaikus. Jolanta sutiko išsamiau papasakoti apie šios programos esmę ir savo darbo užkulisius.

Kokia yra globėjų ir globojamų vaikų statistika Elektrėnuose?
Elektrėnų savivaldybėje šiuo metu yra 52 globojami vaikai, 42 globėjai ir 3 budintys globotojai. Budintys globotojai tai tie, kurie priima vaikus bet kuriuo paros metu, laikinai juos globoja, kai šeimą ištinka krizė, vaikai vežami pas juos, kad būtų prižiūrimi ir gautų visą reikiamą pagalbą. Na, o tuo metu vaiko šeima turi laiko išspręsti savo problemas.

Šį kartą Jolantos Valentukonienės konsultacijos buvo skirtos mažiesiems
Šį kartą Jolantos Valentukonienės konsultacijos buvo skirtos mažiesiems

Kokios išmokos priklauso globėjams?
Budintys globotojai dirba pagal individualios veiklos pažymą, yra kaip darbuotojai-specialistai. Jie gauna atlyginimą ir visus pri­klausomus vaiko pinigus bei priedus. Nuolatiniai globėjai gauna globos išmoką ir vaiko pinigus. Lietuvoje yra labai mažai savivaldybių, kurios moka papildomą priedą globėjams. O štai Elektrėnuose visi svetimus vaikus globojantys asmenys gauna papildomą 300 Eur priedą. Mano požiūriu, tai yra labai didelis pliusas.

Ar galite papasakoti išsamiau apie savo darbo pobūdį?
Elektrėnų globos centre mes esame trys „GIMK“ programos specialistės ir dar viena globos koordinatorė. Mes turime prižiūrėti globėjų darbą. Esmė ta, jog mes esame ne kontroliuojanti institucija, o teikianti pagalbą. Mes esame net pagal sąrašą susiskirstę, kam kokia šeima priklauso. Kartais vykstame į jų namus, atliekame globos kokybės vertinimą su tokiu klausimynu, pasikalbame, kaip jiems sekasi. Globos kokybės vertinimą mes atliekame kartą per metus, bet su globėjais kontaktuojame bent kartą per mė­nesį, įprastai skambiname, tačiau jei­gu matome, kad reikalinga pagalba, tai nuvykstame ir į namus. Taip pat kviečiamės juos pas save į įstaigą. Jeigu išryškėja kažkokios problemos, tada mes juos konsultuo­jame, siūlome įvairią pagalbą. Jeigu matome, kad problema yra gana rimta, mes sudarome pagalbos planą visai globėjų šeimai ir kalbamės.

Kokį išsilavinimą reikia turėti norint tapti „GIMK“ specialistu?
„GIMK“ specialistai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą vienoje iš trijų sričių – tai gali būti psichologijos, pedagogikos ar socialinių mokslų aukštasis išsilavinimas, taip pat reikia baigti „GIMK“ mokymus, kad jau vėliau galėtume juos vesti globėjams.

Lidija ir Rimas Dainiai yra nuolatiniai globėjai, šiuo metu jų namuose auga 7 vaikai. L. ir R. Dainiai dar globoja neįgalią savo sesę su dviem vaikais. Globėjai sako: jei žmogus yra kupinas meilės ir tikėjimo, tai jam viskas sekasi ir nėra sunku dirbti nei su vaikais, nei su neįgaliais žmonėmis. Šeimoje augantys vaikai yra jų vaikai ir dažniausiai juos vadina mama ir tėčiu
Lidija ir Rimas Dainiai yra nuolatiniai globėjai, šiuo metu jų namuose auga 7 vaikai. L. ir R. Dainiai dar globoja neįgalią savo sesę su dviem vaikais. Globėjai sako: jei žmogus yra kupinas meilės ir tikėjimo, tai jam viskas sekasi ir nėra sunku dirbti nei su vaikais, nei su neįgaliais žmonėmis. Šeimoje augantys vaikai yra jų vaikai ir dažniausiai juos vadina mama ir tėčiu

Kaip vyksta „GIMK“ programos mokymai?
Visi, kurie nori tapti globėjais, turi ateiti į „GIMK“ programos mokymus, kurie yra nemokami. Šie mokymai vyksta 1 kartą per savaitę, iš viso yra 7 susitikimai. Mokymai yra keturių dalių: pagrindiniai, artimųjų mokymai, kurie vedami giminaičius globojantiems asmenims, tęstiniai mokymai, dar yra specializuoti mokymai. Budintys globotojai turi būtinai būti išklausę pagrindinius ir specializuotus mokymus, o tie, kurie nori tapti nuolatiniais globėjais arba įsivaikinti vaikus, privalo baigti tik pagrindinius mokymus. Mokymų programos principas yra analizuoti savo patirtį. Mokymų metu žmonės gauna ne tik teorinių žinių, tačiau sprendžia ir analizuo­ja daug praktinių užduočių. Viena iš analizuojamų temų – netektys. Jei­gu žmogus, atėjęs į mokymus, yra patyręs netektį ir dar jos visiškai neišgyvenęs, nesusitaikęs su tuo faktu, jis tikrai negalės tapti globėju. Toks žmogus, kuris dar nėra susitaikęs su netektimi, nuolatos patiria nei­giamas emocijas, kurios gali išaugti ir į depresiją. Toks žmogus paprasčiausiai negalės pagelbėti vaikui, nes vaikas, kuris yra atėjęs į globą, turi krūvą netekčių, jis netenka savo tėvų, namų, mokyklos ar darželio, savo draugų, aplinkos… Visko.

Kaip į Jūsų teikiamas kon­sultacijas bei mokymus reaguoja globėjai?
Iš pradžių globėjai į mūsų darbą ir paslaugas žiūrėjo labai atsargiai, dauguma labai bijojo, jog mes esame tie, kurie gali nubausti, atimti vaikus, bet šiuo metu, kai yra kur kas daugiau viešinama ir kalbama apie mūsų veiklą, globėjai į mus žiūri palankiau. Žinoma, pirmas susitikimas visada būna labai atsargus, vėliau bendravimas tampa daug šiltesnis, įgauname žmonių pasitikėjimo. Taip pat yra rengiami savipagalbos susitikimai globėjams. Mes pakviečiame globėjus pasikalbėti, jie patys dalijasi savo patirtimi bei patarimais vieni su kitais, o mes tik moderuo­jame tai. Manau, jog labai svarbu kurti tokia bendruomenę, nes tokiu būdu jie gali susipažinti vieni su kitais, galbūt užmegzti draugystę.

Ar dažnai pasitaiko atvejų, kuomet žmonės mokymų metu supranta, kad jie negebės globoti vaiko?
Tikrai būna atvejų, kuomet žmonės, baigę mokymus, supranta, jog jie nėra pasiruošę globoti vaikus. Jie sužino, kokias savybes turi išsiugdyti žmogus, kad galėtų globoti vaiką, ir tuomet pradeda dvejoti. Dažnai žmonės galvoja, jog jie turi namus, pinigų, yra užauginę savo vaiką, dėl to tikrai gali tapti globėjais. Tačiau, kai jie iš­klauso porą mokymų, jie pradeda suvokti, kad tai yra visai skirtingi dalykai. Tu gali užauginti nors ir 10 savo vaikų, bet tai dar nereiškia, jog tu galėsi tinkamai užauginti globojamą vaiką.

Ko išmoksta ir ką sužino žmonės, atėję į šiuos mokymus?
Mokymų metu žmonės labai daug sužino apie vaikų raidą, daug kalbama apie prieraišumą, kontakto užmezgimą su vaiku. Sužino, kaip padėti vaikui emociškai, taip pat kalbama, kaip padėti išlaikyti vai­kui ryšį su biologiniais tėvais.

Budinčiai globotojai Virginijai Ražanienei (sėdi kairėje) per trejetą darbo metų globoti teko keturis vaikučius. Du iš jų sugrąžinti į šeimą, du dar pakeliui... Valstybės dienos minėjimo ir Globėjams skirtą dieną globėjai savo patirtimi dalinosi specialioje palapinėje – gyvojoje bibliotekoje
Budinčiai globotojai Virginijai Ražanienei (sėdi kairėje) per trejetą darbo metų globoti teko keturis vaikučius.
Du iš jų sugrąžinti į šeimą, du dar pakeliui… Valstybės dienos minėjimo ir Globėjams skirtą dieną globėjai savo patirtimi dalinosi specialioje palapinėje – gyvojoje bibliotekoje

Minėjote, kad globojami vaikai yra skatinami palaikyti ryšį su biologiniais tėvais, ar visais atvejais tai yra privaloma?
Jeigu vaikas nėra įvaikintas, o tik globojamas, pagal įstatymą globėjai turi sudaryti sąlygas vaikui palaikyti kontaktą bei bendravimą su biologiniais tėvais. Čia, iš tikrųjų, labai svarbus aspektas, nes dažnai globėjai yra linkę smerkti tėvus, tad mokymų metu yra labai daug dirbama dėl to. Kad jie suprastų biologinius tėvus, yra nagrinėjamos šeimos istorijos, jų problemos, tam tikrų poelgių priežastys. Jeigu globėjas globojamam vaikui leidžia suprasti, jog jo biologiniai tėvai yra blogi, netikę žmonės, tai vaiko savivertė lieka labai žema ir jis tuomet yra linkęs manyti, kad ir jis toks blogas kaip ir jo tėvai. Dėl to labai svarbu būsimiems globėjams paaiškinti tai. Žinoma, būna atvejų, kuomet patys vaikai nenori bendrauti su biologiniais tėvais arba biologiniai tėvai nenori palaikyti ryšio su savo vaiku. Tokiais atvejais globėjai negali jau nieko pakeisti ir tuo labiau versti juos bendrauti.

Kokių sunkumų kyla dirbant tokį darbą?
Man patinka šis darbas, nes turiu galimybę padėti žmonėms, bet jis yra labai sunkus emociškai. Pati pradžia būna labai sunki, globėjai žiūri į teikiamą pagalbą atsargiai, tuo­met reikia su jais bandyti užmegzti santykį, kad jie galėtų mumis pasitikėti. Kartais būna sunku suburti globėjus, dažnai nesusirenka dalis žmonių, nes jie dar galimai nesupranta ir nemato naudos iš to. Dar vienas aspektas – jeigu globėjų šeimoje yra tam tikra problema, tai nereiškia, jog aš grįžusi namo pamiršiu visus darbinius reikalus ir problemas. Tikrai ne, dėl to galbūt šis darbas yra sunkus. Man tikrai rūpi tie žmonės, aš pergyvenu dėl jų, kartais būna ir naktimis sunku užmigti. Kitas trūkumas – ši sistema yra ganėtinai nauja, tad yra spragų ir nesklandumų. Darbo pasidalijimas, pareigų pasiskirstymas kartais susidubliuoja, kartais atliekame tuos pačius dalykus, kuriuos iš esmės atlieka Vaikų teisių tarnyba.

Kokių skaudžiausių aki­mirkų prisimenate iš savo darbo aplinkos?
Būna labai skaudžios situacijos, kai budintys globotojai laikinai augina ir prižiūri vaikus, dažnai net ne po vieną, per tą laikotarpį jie be galo prisiriša prie jų, o tada atei­na laikas atsisveikinti. Nors mokymuose jie sužino ir supranta tai, jog jie tik laikinai priims vaikus į globą, bet praktikoje nėra taip lengva. Kai laikini globėjai turi atsisveikinti su vaikais, tuo metu tikrai mes visi verkiame, labai jautri ir skaudi akimirka. Tada juos aplanko mintys, jog galbūt jie galėjo paimti tą vaiką į nuolatinę globą, bet juk kiekvieno vaiko negali priimti pas save į nuolatinę globą, o tada atsiranda kaltės ir savigraužos jausmas. Globos centrai teikia stiprią psichologinę pagalbą globėjams, ypač tais momentais, kai vaikai tik atvyksta į jų šeimą, ir tada, kai jau išvyksta ir tenka atsisveikinti. Jie, žinoma, nuolatos gauna psichologo pagalbą, bet tais momentais jų paslaugos būna sustiprintos, nes globėjai tikrai patiria labai didelį stresą. Vaikai dažniausiai reaguoja į tokius dalykus ramiau nei budintys globėjai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69