Vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrai – parama

Vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrai – parama
Nuo šių metų kovo 22 dienos pradedamos rinkti paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos II prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos  infrastruktūrą“.

Paraiškos bus renkamos iki metų pabaigos.
Priemone „Žvejyba vidaus vandenyse“ siekiama suderinti žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais ir sukurti konkurencingą vidaus vandenų žvejybos laivyną; sukurti konkurencingo žvejybos verslo vidaus vandenyse sistemą ir užtikrinti žuvų išteklių apsaugą.
Priemonės veiklos srities „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ uždaviniai – sukurti žvejybos laivų aptarnavimo infrastruktūrą Kuršių mariose ir Kauno mariose; įrengti žuvų iškrovimo ir pirminio žuvininkystės produktų aptarnavimo punktus.
Pagal priemonės minėtą veiklos sritį remiamos investicijos į komercinės žvejybos vidaus vandenyse infrastruktūros objektus. Galimybes gauti paramą plačiau pristato Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos sąjungos paramos skyriaus vedėja Rimantė DAUNYTĖ.
– Kas gali teikti paraiškas ir gauti paramą?
Paramos paraiškas pagal Priemonės veiklos sritį „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką, pakrantę ar jų dalis nuosavybės, nuomos, subnuomos arba panaudos teise.
Į paramą gali pretenduoti pareiškėjai,  investuojantys į objektus, esančius Kuršių mariose, Nemuno žemupyje, kur per metus iškraunama ne mažiau nei 50 tonų žuvų, arba į objektus, esančius Kauno mariose, kuriuose per metus iškraunama ne mažiau nei 5 tonos žuvų.
Paramos taip pat gali siekti verslinės žvejybos objektas, kuriame neatliekami krovos darbai, tiesiogiai susijęs su iškrovimo vieta, t.y. objektas nuo reikalavimus atitinkančios iškrovimo vietos yra nutolęs ne daugiau kaip 1 km spinduliu. Verslo plane numatyta, kad objektu, kuriam prašoma paramos, bus naudojamasi tik verslinės žuvininkystės tikslais.
Pareiškėjas turi įsipareigoti be rašytinio Nacionalinės mokėjimo Agentūros sutikimo nekeisti savo veiklos, kuriai suteikiama parama, pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų. Taip pat pareiškėjas negali parduoti ir kitaip perleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto mažiausiai 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos;
Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano ar verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis.
Skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę.  Paskolos sutartis turi būti pateikta, kai pareiškėjas turi užtikrinti projekto išlaidų/investicijų finansavimą t. y. paramos sutartis pateikiama su tuo mokėjimo prašymu, kuriuo prašoma apmokėti patirtas išlaidas/investicijas panaudojant skolintas lėšas.
– Koks yra paramos dydis ir trukmė?
Kvietimui numatoma skirti paramos suma – 1 mln. Lt, kurias sudaro Europos žuvininkystės fondo lėšos 0,75 mln. Lt, ir bendrojo finansavimo lėšos, numatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete – 0,25 mln. Lt.
Didžiausia galima paramos projektui suma – 1 mln. Lt. Mažiausia galima paramos projektui suma nenustatoma.
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 60 proc. nuo visų tinkamų projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies (40 proc.) bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą užtikrina paramos gavėjas.
– Kokios yra tinkamos finansuoti išlaidos?
Pagal Priemonės veiklos sritį „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ finansuojamos išlaidos, atitinkančios šias išlaidų kategorijas: investicijos į žvejybos vidaus vandenyse įrenginių statybą, įrengimą ir modernizavimą: statyba, rekonstrukcija; įranga, įrenginiai, technika, mechanizmai; naujos statybinės medžiagos. Taip pat finanasuojamos projekto bendrosios išlaidos bei projekto viešinimo išlaidos.
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos: būtinos projektui vykdyti, tiesiogiai susijusios su projekto veikla ir numatytos paramos sutartyje; su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d.; kai investicijomis prisidedama prie Taisyklėse nurodytų tikslų ir vieno ar daugiau uždavinių įgyvendinimo; turtui išperkamąja nuoma įsigyti, kai išperkamąja nuoma įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
– Kiek lėšų skiriama Priemonės veiklos sričiai „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ ir ar aktyviai žvejai ja naudojasi?
Tai yra antras kvietimas teikti paramos paraiškas pagal šią veiklos sritį. Praeito kvietimo teikti paramos paraiškas metu buvo skirta 5 mln. Lt. Paramos paraiškų pateikta nebuvo. Tikimasi, kad nemažai daliai žvejų pasitraukus iš žvejybos verslo, likusieji žvejai labiau susikoncentruos į šios veiklos sąlygų gerinimą ir kurdami konkurencingas žvejybos verslo sąlygas naudosis ES parama.
Daugiau informacijos apie priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos  infrastruktūrą“ ir kitas priemones bei paramos siekimo galimybes galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69