Vėl susirinko ten, kur geri draugai

Vėl susirinko ten, kur geri draugai

„Versmės“ gimnazijoje

„Versmės“ gimnazijos absolventai
„Versmės“ gimnazijos abiturientai

„Versmės“ gimnazijos kiemelyje trisdešimt trečiuosius gimnazijos veiklos metus pradėjo 382 gimnazistai ir sumažėjęs pulkelis pedagogų. Direktorius Egidijus Kontrimas, sveikindamas mokyklos bendruomenę, nepamiršo ir tuo metu stogą remontavusių statybininkų. Šiais metais „Versmės“ gimnazijoje mokysis 97 absolventai, 92 trečiokai, 97 antrokai ir 96 pirmokai.
Rugsėjo džiaugsmu su gimnazijos bendruomene dalinosi Seimo narė Laimutė Matkevičienė. Ji priminė, kad šie mokslo metai istoriniai ne tik dėl Lietuvos valstybės 100-mečio, bet ir dėl daugybės naujovių bei iššūkių. Šie metai – pirmieji mokslo metai, kai mokytojo specialybė paskelbta prestižine, bet, sakė Seimo narė, „Versmės“ gimnazijos pedagogai tai suprato anksčiau ir jų kolektyve nuo seno dirba garbingai profesijai garbingai atstovaujantys mokytojai. L. Matkevičienė kreipėsi į tėvelius prašydama jų aktyviai ir turiningai prisijungti prie mokyklos bendruomenės ir savo atžaloms priminti ne tik apie moks­leivio teises, bet ir pareigas. Po Sei­mo narės kalbos direktorius į priekį kvietė gimnazijos pirmūnus, kuriems buvo įteikti mokyklos paruošti suvenyrai. Pirmūnai kartu su mokyklos aktyvistai antrą mokslo metų dieną – rugsėjo 4-ąją – buvo pa­kviesti į kelionę – Valstybės pažinimo centrą prie Prezidentūros.
Gimnazistus taip pat sveikino savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas.

Red. inf.

Elektrėnų pradinėje mokykloje

Elektrėnų pradinėje mokyk­loje rugsėjis į klases sukvietė 454 auklėtinius, tarp kurių 113 pirmokų. 12 mokinių ir 11 ikimokyklinukų bus ugdomi­ Gilučių skyriuje. Šiemet Elek­trėnų pradinėje prisidėjo dar viena pirmokų klasė, todėl mokyk­loje dirbti pradėjo nauja moky­toja – Danguolė Barusevičienė. Pedagogų skaičius liko nepakitęs – į užtarnautą poilsį išėjo 44 metus pedagoge dirbusi ir 20 metų vaikus Gilučiuose ugdžiusi Aldona Svioklienė.

Šventinį rytą Elektrėnų pra­dinės mokyklos bendruomenė tradiciškai rinkosi mokyklos kieme, iš kurio visi galėjo įvertinti pokyčius mokykloje – pastato fasadas bebaigiamas apšiltinti ir nudažyti, o kieme vis kyla nau­ja sporto salė, kurią planuojama pabaigti jau gruodžio mėnesį.
Pasveikinti mokyklos bend­ruomenės atvyko ir dovanų atvežė meras Kęstutis Vaitukaitis, seniūnas Antanas Šalkauskas, komisaras Andžej Grudinskij. Komisaras vaikams ir tėveliams priminė, kad kelyje reikia būti atsargiems ir atidiems. O direktorė Virginija Stanislovaitienė linkėjo tolerancijos, supratimo ir geros nuotaikos.

Profesinio mokymo centre

Elektrėnų profesinio mokymo centro bendruomenė į vidinį kiemelį rinkosi po vidurdienio. Pasveikinti ir gerų mokslo metų palinkėti atvyko meras K. Vaitukaitis, laikytis kultūros kelyje draugiškai paprašė komisaras A. Grudinskij, o Centro direktorė sveikinimo kalbą pradėjo stovėdama būrelyje kartu su mokiniais, taip parodydama ir garsiai pasakydama, kad būtent mokiniai yra kiekvienos mokyklos esmė, o bend­ravimas ir bendradarbiavimas su jais yra maloniausia darbo ugdymo įstaigoje dalis. Šiemet Centre pradės mokytis 438 pirmakursiai, tačiau šventėje mokinių nebuvo tiek daug, kiek kitose mokyklose – dauguma jų pirmąją mokslo metų dieną dirbo.

Meras K. Vaitukaitis padėką įteikė Gerdai Venskutei, iš valstybinio anglų kalbos egzamino surinkusiai 100 balų. Padėka taip pat įteikta ir stropios mokinės mokytojai Erikai Ragickienei. Susirinkusiems koncertavo balsingoji vokalistė Eisvina Lapovaitė, o po koncerto pirmakursiai susipažino su dalykų vadovais.
EPMC šiemet populiariausios profesijos: logisto ekspeditoriaus, kompiuterinės įrangos derintojo, finansinių paslaugų teikėjo bei suvirintojo.
Nuo 2018 m. įvestos 3 naujos mokymo programos – žiniatinklio programuotojo, suvirintojo bei renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos.

Elektrėnų meno mokykloje

Paskutinės mokslo metų pradžią šventė meno mokyklos, kuriose kasdien gyvenimas verda nuo pietų iki vėlyvo vakaro.
Skambant fanfaroms į salę buvo įneštos Lietuvos ir Elektrėnų meno mokyklos vėliavos, o renginį vedusi mokytoja Rima Gritienė pakvietė visus sugiedoti himną. Šventinę dieną koncertavo mokiniai, kurie net ir vasarą stropiai dirbo ir puikiai pasirodė konkursuose. Vakarė Viktoravičiūtė sugrojo kūrinį, kurį birželio mėnesį atliko XII tarptautiniame konkurse-festivalyje „Rimini fest 2018“, kuris vyko Italijoje, Rimini mieste. Šiame konkurse jaunosios pianistės – Vakarė kartu su Auguste Bulyginaite ir Augustė Grinevičiūte – tapo laureatėmis. Akordeonistas Marius Bauras atliko V. Petkevičiaus kūrinį „Samba“, kurį visą vasarą tobulino, kad paliktų įspūdį Martynui Levickiui didžiajame akordeonistų maratone „100 kūrinių Lietuvai“, kuris vyko rugsėjo 2-ąją. Taip pat smuiku su mokytoja R. Gritiene griežė Vakarė Černiauskaitė. Vakarė liepos mėnesį su mokytoja dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu“ Druskininkuose bei smuikininkų meistriškumo stovykloje Trakuo­se. Taip pat saksofonu grojo Kristupas Linkus, kitąmet žadėjęs dalyvauti tarptautinėje pučiamųjų instrumentų stovykloje.

Direktorius Evaldas Petkevičius visiems susirinkusiems perskaitė prezidentės ir mero sveikinimus mokslo metų pradžios proga. Pasveikinti mokyklos bendruomenės atvyko buvęs EMM mokinys, administracijos direktorius Virgilijus Pruskas bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė.

Virginija Jacinavičiūtė

Kietaviškių pagrindinėje mokykloje

Mokslo metų pradžios šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kietaviškių bažnyčioje, vėliau tęsėsi salėje. Šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dž. Dagys, vyr. specialistė L. Viktoravičienė, Kietaviškių seniūnė D. Cibulskienė, Kietaviškių parapijos klebonas A. Tarasevičius, UAB „Bauwerk Boen“ atstovas J. Balandis, gausus būrys mokinių ir jų tėvelių. Kaip ir kasmet, UAB „Bauwerk Boen“ kiekvienam mokyklos vaikui padovanojo mokyklinių priemonių rinkinį.

Naujuosius mokslo metus pradeda 131 ugdytinis: 16 ikimo­kyklinio ugdymo grupės vaikų, 13 priešmokyklinukų, 44 pradinių klasių mokiniai, 58 5-10 klasių mokiniai. Mokyklos bendruomenei buvo pristatyti pedagogai, dirbsiantys 2018-2019 m. m. Džiaugiamės, jog mokytojų pakanka, pagal patvirtintus etatus yra visi specialistai.

Ramunė Matonienė

Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje

Vievyje mokslo metus gražiai pradėjo pradinė mokykla, kuriai suteiktas knygnešio, politiko, Vievio šviesuolio Jurgio Milančiaus vardas. Mokykla paminėjo lietuviškos pradinės mokyklos įkūrimo šimtmetį, ta proga atidengtas paminklinis akmuo, ant kurio parašyta „Ačiū, Lietuvai! Vievio lietuviškai pradinei mokyklai 100“.

Vievio klebonas pašventino naują Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos vėliavą. Viskuo džiaugėsi gausiai susirinkusi pradinės mokyklos bendruomenė, o ypač pirmokėliai. Maloniai nustebino į šventę atvykęs pirmasis lietuviškos mokyklos vedėjas Jurgis Milan­čius (aktorius Darius Miniotas), kuris priminė lietuviškos knygos svarbą ir palinkėjo milančiukams sėkmės.
Visus susirinkusius pradžiugino Vytautas ir Martynas, kurie pirmiausia pakvietė pirmokus pasimokyti groti Afrikos džemebe (djembe) būgnais, kurių pavadinimas lietuviškai reiškia „būkime kartu“. Paskui groti kvietė antrokus, trečiokus, ketvirtokus. Tai lyg pirmoji muzikos pamoka mokykloje visiems pradinukams. Afrikos būgnų garsai, ko gero, buvo girdimi visame miestelyje, nes mokiniai noriai mušė būgnus ir savaip skelbė naujų mokslo metų pradžią.

Albina Sidaravičienė

Vievio gimnazijoje

Rugsėjo trečioji, dešimta valanda ryto. Dar pusvalandis, kai bus paskelbta 2018/2019 m. m. pradžia, bet gimnazijos koridoriuose, kieme jau šurmuliuoja mokiniai. Per vasarą bėgioję, pramogavę, stovyklavę, dirbę, skaitę knygas, o gal ir prie kompiuterių prasėdėję, vieni kitų pasiilgę skuba dalintis įspūdžiais, naujienomis, gera šventine nuotaika.

Himnas skamba Vievio gimnazijoje
Himnas skamba Vievio gimnazijoje

Nuskambėjęs skambutis kviečia rikiuotis švęsti Mokslo ir žinių šventę. Ji pradedama šiltu šventės vedėjų Livetos Kazlauskaitės ir Ronaldo Mikilevičiaus pasisveikinimu. Vedėjai prie didelio būrio susirinkusiųjų kviečia prisijungti abiturientus ir penktokus. Mažiausi bendruomenės nariai nedrąsiai žengia pirmuosius žingsnius gimnazijoje. Juos vedusių dvyliktokų veiduose gali pastebėti ne tik šypsenas, bet ir jaudulį – jiems šie mokslo metai paskutiniai. Geriausi abiturientai Gytis Babaitis, Laurynas Denisenko, Ieva Gliaudelytė, Tomas Granickis, Lukas Jančiauskas, Ugnė Tartėnaitė, Elena Varkulevičiūtė įneša Lietuvos Respublikos ir Vievio gimnazijos vėliavas.
Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, sveikinimo žodį taria gimnazijos direktorius G. Dobilaitis. Jis pasveikina visą gimnazijos bendruomenę su švente, visiems mokiniams linki žinoti ne tik savo tei­ses, bet ir pareigas: lankyti pamokas, stropiai mokytis, gerbti mokytojus, klasės draugus. Su mokslo metų pradžia visus sveikina Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas. Vievio klebonas Alfonsas Kelmelis visus skatina didžiuotis savo gimnazija, Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas linki sėkmės.
Gimnazijoje kasmet vyksta Metų mokinio konkursas, kurio metu išrenkama po vieną geriausią mokinį iš penktų, šeštų, septintų, aštuntų, devintų, dešimtų, vienuoliktų ir dvyliktų klasių. Geriausią mokinį komisija renka atsižvelgdama į jo mokymosi vidurkį, dalyvavimą olimpiadose, įvairiuose konkursuose, varžybose, popamokinėje veikloje ir savivaldoje, vertina lankomumą ir elgesį gimnazijoje. Šiemet Metų abituriente išrinkta Kotryna Jankūnaitė, kuriai apdovanojimas buvo įteiktas Brandos atestatų teikimo šventėje. Padėkos ir dovanos įteikiamos šiems geriausiems mokiniams: Vyteniui Strignatavičiui, Gustei Tumasonytei, Viliui Karsokui, Medai Jovaišaitei, Kornelijai Čiburaitei, Audriui Sabaičiui, Lukui Jančiauskui.
Sveikinimus lydi šokiai ir Melitos Degulytės atliekama daina. Į sceną pakviesti abiturientai Julija Mazurovaitė ir Mindaugas Urvakis jauniesiems savo draugams linki vertinti kiekvieną akimirką, o mokytojams padovanoja rudeninių gėlių puokštę. Šventės vedėjai linki stiprybės, darnos, kūrybos ir dvasios palaimos prasidėjusiais mokslo metais.
Mokslo ir žinių dienos šventė baigiasi, mokiniai renkasi į pirmąją pamoką. Jai pasibaigus, ilgai gimnazijoje aidi juokas, blyksi fotoaparatai, mokytojų rankose žydi rudeninės gėlės. Kiekvienas apgalvojame savo norus ir siekius, sudėliojame žingsnelius ir pradedame kelionę. Tegul ji būna sėkminga!

Rita Bimbirienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69