Valstybės gimtadienį švęskime linksmai

Valstybės gimtadienį švęskime linksmai

Prezidentūros iniciatyva Lietuvos valstybės atkūrimo  diena – Vasario 16-oji – bus švenčiama išradingai ir neįprastai. Kol Lietuva ruošiasi švęsti Valstybės gimtadienį, trumpai prisiminkime ne taip dažnai kartojamą istoriją.

1918 metais Maironis taip sveikino Lietuvos apsisprendimą: „Jauna, laisva, pati savęs valdovė/ tautų eilėn įstojo Lietuva…“.

Kaip rašė  Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų Mykolas Romeris, teisiniu požiūriu Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimas nereiškė, kad atstatyta Lietuvos valstybė. Bet tai buvo tautos atstovų svarbus žodis, rodantis tautos siekį – sukurti Lietuvos valstybę. Per 21 nepriklausomos Lietuvos kūrimo metus (1918-1939 m.), Lietuvoje panaikintas neraštingumas, įkurtos 6 aukštosios mokyklos, kurių iki 1918 metų Lietuvoje nebuvo nė vienos, o lietuvių kalba pirmą kartą istorijoje buvo paskelbta valstybine kalba. Nuo 1922 metų  Lietuva gyveno pagal savo Konstituciją.

Sveikiname savo skaitytojus su Lietuvos gimtadieniu, linkime nenusiminti, kad dabartinė Lietuva nėra tokia, apie kokią mūsų karta svajojo prieš 25-erius metus. Lietuva, kaip ir Lietuvos žmogus, turi gerų ir blogų savybių. Bet jei ne Vasario 16-oji ir tada, 1918 m., gyvenę žmonės,  negalėtume šiandien didžiuotis, kad lietuviais esame mes gimę…

Redakcija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų