V. Blinkevičiūtė: „Maisto kainas būtina stabdyti“

V. Blinkevičiūtė: „Maisto kainas būtina stabdyti“

Rimantas Kazlauskas

Dar kovo pabaigoje Europos Parlamentas paragino valstybes nares ir Europos Komisiją nedelsiant užtikrinti didesnę maisto produktų gamybą ES, taip pat skirti pagalbą maistu Ukrainai.
„Rusijos karas prieš Ukrainą sudavė skaudų smūgį pasaulio maisto sistemai. Žemdirbiams, taip pat ir Lietuvoje, dėl didelių kainų šiandien sunku apsirū­pin­ti trąšomis ir kuru. Ir Europa, ir Lietuva turi labai nedaug laiko stabdyti maisto kainų augimą. Tai įmanoma padaryti, jei bus atlikti skubūs, ryžtingi veiksmai“, – tei­gia Europos Parlamento narė ­Vilija BLINKEVIČIŪTĖ.

Vilija Blinkevičiūtė: „Ir Europa, ir Lietuva turi labai nedaug laiko stabdyti maisto kainų augimą. Tai įmanoma padaryti, jei bus atlikti skubūs, ryžtingi veiksmai.“

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje ragina nedel­siant sutarti dėl maisto tiekimo ES ir už jos ribų veiks­mų plano. Kas dar siūloma?
Pagrindinė mintis – didinti maisto produktų gamybą pačioje ES, kad būtų užtikrintas Europos gyventojų (taip pat ir Ukrainos) aprūpinimas maistu.
Europos Komisiją paragino­me didinti vietinę maisto produktų gamybą, o žemės ūkio paskirties žemę naudoti tik maisto produktams ir pašarams auginti. Taip pat remti labiausiai nukentėju­sius maisto gamybos ir žemės ūkio sektorius, pasiūlyti priemones ūkininkams sušvelninti ­smarkiai išaugusių trąšų kainų poveikį, pratęsti pandemijos metu įvestas ­lengvatas kaimo plėtros paramai, ­aktyvuoti 479 milijonų eurų krizių valdymo rezervą, o ES valstybėms leisti teikti pagalbą žemės ūkio ­sektoriui.
Veiksmų imtis įpareigoja situa­cija. Pažiūrėkime į maisto kainas Lietuvos parduotuvėse ir išgirskime, ką kalba mūsų šalies maisto pramonės ir žemdirbių atstovai. Jų prognozės labai liūdnos (maisto ­kainos gali didėti 2–3 kartus), jei ­nebus imtasi esminių sprendimų.

Nemažą dalį konkrečių sprendimų vis dėlto turi priimti nacionalinės vyriausybės. Ko­kie tie sprendimai galėtų būti?
Būtina skubos tvarka sukurti­ kreditavimo mechanizmą ūki­nin­kams, kad šie galėtų įpirkti trąšas.­ Bran­­gios trąšos reiškia brangų maistą.
Reikia numatyti ir bendrą būtinosios žemės ūkio bei maisto produktų gamybos paramos tvarką (įskaitant ir lengvatas degalams, elektrai, dujoms), atsisakyti tam tikrų perteklinių ribojimų, mažinančių maisto gamybos pajėgumus. Reiktų didinti Lietuvos nacionalinį maisto saugumo rezervą.

Nepaminėjote pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos maisto produktams.
Tai sprendžia kiekviena ES valstybė – savarankiškai.
Tik trys valstybės Europos Sąjungoje neturi lengvatinio PVM būtiniausiems maisto produktams. Reikia tokią lengvatą įvesti ir Lietuvoje. Juk tokios mokestinės lengvatos puikiausiai veikia. Ir tai rodo kitų šalių pavyzdžiai. Su socialiai ­atsakingais prekybininkais susitarti irgi galima – būtent taip dar iki karo padarė Lenkija. Susitarė, kad verslai tinkamai pasinaudotų lengvata ir tuo lengvatos dydžiu sumažintų prekių kainas savo lentynose. Ir jie savo žodžio laikosi.

Vis dėlto juk nemaža dalimi maisto kainas lemia pabran­gusi energija?
Taip. Jau ir šiandien ES valstybės prisiima didesnę ar mažesnę naš­tą, kad gyventojai, verslas patirtų mažesnį smūgį dėl milžiniškų ­energijos kainų.
Europos Parlamentas pritarė būtinumui atsisakyti energetikos išteklių iš Rusijos ir didinti Europos Sąjungos energetinį nepri­klausomumą.
Todėl daugumai ES valstybių teks neišvengiamai spręsti sudė­tin­gas užduotis, atsisakant Rusijos dujų, naftos, anglių. Mano įsitikinimu, tik tuomet, kai ES taps nepriklausoma nuo Rusijos išteklių, energijos kainos Euro­poje taps stabilesnės, labiau progno­zuojamos, tikėtina, kad su­mažės našta valstybėms, verslui ir gy­ventojams.
Tai neįvyks per vieną dieną, nors ir labai norisi. O valgyti juk norisi kasdien. Todėl būtina daryti viską, kad ir Lietuvoje, ir visoje Europoje šiemet būtų užaugin­tas kuo didesnis derlius, pagaminta daugiau produktų. Tai leistų ­apsaugoti mūsų žmones nuo maisto kainų augimo ir maisto produktų trūkumo.
Lietuvoje nuo senų senovės žemė tapatinama su Motina. Su mūsų visų pradžia. Šis sekmadienis dovanoja mums nuostabią pavasario šventę – Motinos dieną. Ir todėl šiandien kreipiuosi į jus, į vieninteles kiekvienam iš mūsų.

Mielos Mamos,
Tegul ši diena pražysta bega­linės vaikų meilės, pagarbos ir meilės žiedais. Būkite pasveikintos ir prisimintos, būkite išaukštintos ir laimingos, mylimos ir mylinčios, brangiosios Mamos!

 

 

 

 

 

 

 

www.blinkeviciute.eu

Užs. 2041

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69