Šuns varymas nuo šieno

Šuns varymas nuo šieno

Spalio paskutinį trečiadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo numatyti svarstyti net trys sprendimo projektai dėl žemės sklypų. Tarybos nariai sprendė, ar leisti, ar neleisti į Elektrėnų infrastruktūrą norintiems investuoti verslininkams nuomoti, panaudos ar kitokiu būdu įsigyti žemių.

Julija KIRKILIENĖ

Įsisenėjusios problemos dėl „Jaunimo kranto“, buvusio restorano „Perkūnkiemis“ ir dėl koncesijos (dėl žemės sklypo tarp Šviesos gatvės ir autostrados) nejuda daugiau nei penkerius metus: verslininkai kaltina savivaldybės vadovus, šie – verslininkus. Vienas klausimas šį posėdį, atrodo, pajudėjo. Taryba pritarė „Jaunimo kranto“ dalininkams UAB „Vesteksa“ ir Gyčiui Daugėlai 49 metams išnuomoti apleistąjį „Poseidono“ pastatą, o šie neatlygintinai savivaldybei dovanoja „Jaunimo kranto“ dalininko teises. Kaip sakė tarybos narys Algimantas Adomaitis, savivaldybė ryžosi nuvaryti šunį nuo šieno.

Valdžios ir pinigų dalybos

Pirmaisiais sprendimo projektais taryba dalijo pinigus ir valdžią. Į savivaldybės biudžetą pinigai surenkami geriau, nei buvo planuota, todėl jų kol kas užtenka visiems. Savivaldybės biudžetą gerokai papildė mokesčių surinkimas dėl išeitinių pašalpų išmokėjimo elektrinės darbuotojams.

Sunkiau nei pinigus tarybos nariai dalijo valdžią. Ilgai diskutavo, abejojo ir ginčijosi, kokią vykdomąją valdžią priskirti administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaidui Bernotui. Sprendimo projektas gimė todėl, kad administracijos direktoriui Henrikui Petrauskui, kaip kalbėjo klausimą pristatęs Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius,  tenka peržiūrėti tūkstančius raštų, šimtus sutarčių, todėl dalį funkcijų perdavus pavaduotojui, direktorius efektyviau atliktų likusius darbus.

Į diskusijas aiškumo įnešė mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, paaiškindamas, kad pavaduotojas ir taip atlieka jam priskirtas funkcijas, bet po jo išanalizuotais  dokumentais pasirašo direktorius.

Priėmus šį sprendimo projektą, administracijos direktorius dar išleis įsakymą, kuriame bus numatyta, po kokiais raštais galės pasirašinėti jo pavaduotojas, kokius kitus darbus jis turės teisę dirbti, o kokių – ne. Opozicija, žinoma, kritikavo tokį valdančiosios daugumos norą padalinti administracijos darbą, ypač tai, kur numatoma, kad abu – ir direktorius, ir jo pavaduotojas – turėtų teisę sudarinėti ar nutraukti darbo sutartis.

Daug valdžios kliuvo jauniesiems mero patarėjams Ingai Kartenienei, tarybos nario Ramūno Kartenio žmonai, ir Vaidui Andriejauskui. I. Kartenienei, mero teikimu, atiteko savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininkės postas, V. Andriejauskui – jos pavaduotojo. Administracinių ginčų komisijos nariais paskirti administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Bernotas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. Ratkevičius ir šio skyriaus specialistė Živilė Ščerbavičiūtė. Tokias komisijas sudaryti savivaldybės įpareigotos panaikinus apskritis, kuriose veikė panašios komisijos.

Žemių dalybos

Trys sprendimo projektai buvo skirti žemės sklypų klausimams. Vienas iš jų – dėl rekomendavimo rengti detalųjį planą UAB „Eurostatybos“ (buvusio restorano „Perkūnkiemis“ savininkams) pageidaujantiems įsigyti sklypus – iš dienotvarkės buvo išbrauktas. UAB „Eurostatybos“ laikinai einantis vadovo pareigas Linas Gudzinskas atsiuntė prašymą klausimo nesvarstyti.

Sprendimas nebuvo priimtas ir dėl koncesijos sutarties nutraukimo. Jau buvo surašytas susitarimas tarp koncesininko UAB „Irlanda“ ir Elektrėnų savivaldybės, nutraukti 2006 metais sudarytą sutartį ir pripažinti, kad koncesininkas per tuos penkerius metus  patyrė 2,5 mln. litų išlaidų, t.y. investavo į tą sklypą.

Bet „Irlanda“ atsiuntė savivaldybės tarybai raštą ir dar posėdyje direktorius Valdas Mickus ilgai kalbėjo apie tai, kad jam nepatiko A. Adomaičio pasisakymas Kontrolės komiteto posėdyje, kad „Irlanda“ galimai neteisėtai vykdė paruošiamuosius infrastruktūros darbus, kadangi žemė dar priklausė valstybei.

Direktorius V. Mickus sakė nematantis galimybės pasirašyti koncesijos sutarties nutraukimo susitarimo ir pažadėjo siekti A. Adomaičio veiklos ir atsakomybės teisinio įvertinimo. A. Adomaitis V. Mickų apkaltino tarybos narių spaudimu priimti „Irlandai“ palankų sprendimo projektą. Tarybos narys Audrius Jurgelevičius atkreipė dėmesį, kad taryba abejoja dėl investuotų lėšų pagrįstumo. Pasak jo, vykdytas auditas neįvertino, kiek galėjo kainuoti atlikti koncesininko darbai. Klausimas buvo atidėtas.

Užtat daugumos pritarimu pajudėjo „Jaunimo kranto“ reikalai. Teisę su šia įstaiga  elgtis savo nuožiūra taryba išmainė į senąjį „Poseidono“ pastatą. Po 49 metų šis pastatas atiteks savivaldybei, o per tą laiką už nuomą savivaldybei nuomininkas kiekvienais metais sumokės po 2013 Lt. Kaip po 50 metų atrodys dabar dar nepastatytas pastatas, nedaugelis tarybos narių bepamatys. Nuomininkams suteikiama teisė griauti esamus, prieš 40 metų statytus pastatus, ir statyti naujus, statiniams priskirtame žemės sklype tvarkyti pakrantę. Pasirašius šią sutartį, Jaunimo kranto dalininkai UAB „Vesteksa“ ir Gytis Daugėla atsiskaitys su kreditoriais ir dalininko teises padovanos savivaldybei, kuri pati galės spręsti, ar panaikinti VšĮ „Jaunimo krantas“, ar tęsti jos veiklą.

Yra gerų naujienų

Tarybos posėdyje tarp priimtų sprendimų yra gerų naujienų gyventojams. Labai skaudančia širdimi, merui išvedžiojant apie politiką, šiluminių punktų priežiūrą  ir nuostolius, kuriuos teks padengti Elektrėnų komunaliniam ūkiui (EKŪ), apie Lietuvos elektrinę, kuri neklausė kainų komisijos ir pakėlė šilumos pardavimo kainą, buvo pritarta mažinti šilumos ir karšto vandens kainą. Kiek sumažės tos kainos, gal gyventojai pastebės, gal ir ne, bet tuos nuostolius, kurie galimai susidarys, padengti vis tiek teks gyventojams. EKŪ be gyventojų aptarnavimo kitokių pajamų neturi.

Apie šilumos kainas Vievio mieste nieko taryba nesprendė, bet į UAB „Gelvita“ valdybos nario vietą paskyrė Virginiją Šumskienę. Ji pakeis Aldoną Kirkliauskienę, kuriai tapus savivaldybės tarybos nare nebegalima būti UAB „Gelvita“ valdybos nare.

Nepritarta buvo sprendimo projektui taikyti nulinį mokesčio tarifą gyventojams, kurie laikinai nesinaudoja patalpomis. Butai daugiabučiuose yra žmonių nuosavybė ir už jų priežiūrą reikia mokėti, ar gyveni ten, ar ne. Kadangi Elektrėnuose šiukšlių išvežimas, laiptinių ir kiemų valymo, laiptinių apšvietimo, liftų  mokesčiai skaičiuojami nuo butų ploto, tai vieniems neskaičiuojant mokesčių, išlaidas padengti tektų kitiems. Geriausiai tokias problemas, pasak mero Kęstučio Vaitukaičio, išspręsti galėtų  daugiabučių namų bendrijos, bet jų Elektrėnuose yra tik dvi.

Šuo – nuo šieno

Posėdis spalio 26 d. vyko keturias valandas, per kurias apsvarstyti buvo 22 klausimai. Svarbiausias iš jų – „Jaunimo kranto“ klausimas. Jeigu tikrai tas šuo bus nuvarytas nuo šieno, t.y. savivaldybė nebetrukdys verslininkams šeimininkauti už ES lėšas sutvarkytoje pakrantėje, Elektrėnuose galime sulaukti gražių pokyčių. Svarbiausia, kad prie tų pakrančių būtų galima kiekvienam prieiti nemokamai. Tokia sąlyga nuomos sutartyje, atrodo,  numatyta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69