Užgavėnės Gilučiuose

Užgavėnės Gilučiuose
Užgavėnės – linksmiausia ir turbūt labiausiai mėgiama kalendorinė šventė. Čia daug erdvės saviraiškai, pokštams, gerai nuotaikai.

Šia švente džiaugiasi tiek vaikai, tiek suaugusieji.
Gilutiškiams išradingumo netrūko. Gausus persirengėlių būrys vaikštinėjo kaimo gatvėmis, linksmindamas gyventojus. Moteriškės, spalvingos, išradingai apsirengusios, ubagavo, čigonės (mergaitės) būrė, daktarė gydė, žirgeliai ir meškutės trepsėjo, giltinė šienavo iš peties… Vyrai, gąsdindami baisiomis kaukėmis, būgnus mušė, griežė keisčiausiais instrumentais. Visi smagiai dainavo, šūkaliojo ir žiemą varė kuo toliau, kad negrįžtų ir kuo greičiau baigtųsi. Keliaudami per pusnynus iš kiemo į kiemą rogėse Morę vežiojo. Smagu buvo, kai „gaspadoriai“ džiaugsmingai sutiko ir vaišių nepagailėjo. Apvažiavę kaimą ir susirinkę prie seniūnijos, visi vaišinosi kepamais blynais, lašiniais, žaidė įvairius žaidimus, pokštavo. Po Lašininio ir Kanapinio dvikovos dar niekas neskubėjo namo. Nors jau temo, bet ir jaunas, ir senas dar maloniai šildėsi prie rusenančio laužo, džiaugėsi gera nuotaika.

V. Vičkačkienė
Kultūrinių renginių organizatorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų