Tremtinių diena Elektrėnuose: vis mažiau susirenkančių prie paminklo ir vis daugiau iškylančių kauburėlių

Tremtinių diena Elektrėnuose: vis mažiau susirenkančių prie paminklo ir vis daugiau iškylančių kauburėlių

Julija Kirkilienė

Aštuoniasdešimt pirmųjų trem­ties metinių minėjimo Elek­trė­nuose liūtis nesutrukdė. Pasak tremtinio Romo Saidžio, tremtyje ne tokius blogus orus pergyveno, tad lietuviško lietučio išsigando tik neištvermingieji.
Tradiciškai Sabališkių kapinėse prie paminklo tremtiniams ir politiniams kaliniams susirinko Elek­trėnuose gyvenančių tremtinių bū­relis, renginio organizatoriai ir savivaldybės vadovai. Susirinkusiųjų būrelis vis retėja, bet daugėja ka­paviečių, į kurias atgula sunkų žemišką gyvenimą perėję žmonės.
Chorai „Sidabrinė gija“ ir „Obe­lėlė“ atliko tremtinių dainas. Renginį vedusi kultūrinių renginių organizatorė Greta Garmašaitė trum­­pai priminė tremties istori­ją ir tai, kad iš per 130 tūkst. į Sibirą išvežtų tremtinių ir politinių kalinių, kas penktas mirė pakelyje ar tremtyje, neišlaikęs speigo, bado ar kankinimų.
Meras Kęstutis Vaitukaitis kal­bėjo, kad žmogaus protui gal ir nesuvokiama žmonių vieni kitų kan­kinimų prasmė, kad ir po 80 metų istorija kartojasi dabar Ukrainoje, bei moralizavo, kad kiekvienam žmogui prasminga gyventi sąžiningai ir teisingai. Bet žmogus pripranta prie gyvenimo aplinkybių: tada apsiprato su trėmimais, dabar – su karu Ukrainoje.
Tremtinių vardu kalbėjęs R. Saidys priminė apie sovietinių paminklų naikinimą ir Elektrėnuose vis dar likusią gatvę, pavadinta Pergalės gatve, bei įvažiavimą į Elektrėnus puošiančią sovietinę skulptūrą, pasak kalbėtojo, simbolizuojančią 15 Sovietų Sąjungos šalių.
R. Saidys turi sąrašus savi­valdybėje registruotų tremtinių ir politinių kalinių. 2000 metais sąraše įrašyti buvo 526 politiniai kaliniai ir tremtiniai, kiek tremtinių liko dabar – apskaita nevedama. R. Saidys tik žino, kad politinis kalinys likęs vienas – Mindaugas Barščiavičius, šiemet skaičiuojantis 91-uosius metus.
Iš kapinių Gedulo ir vilties dienos minėjimas perkeltas buvo į bažnyčią. Iškilmingas šv. Mišias aukojo klebonas, mons. Jonas Sabaliauskas ir naujasis vikaras Gintas Petkevičius, gimęs tremtinių šeimoje. Birželio 14 d. pamaldų skaitinyje Evangelijoje pagal Matą sakoma: „O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk lei­džia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (Mt 5,44 -5,45).  Kun. Gintas susirinkusiems vaizdžiai aiškino evangelijos prasmę, kurią sunku suprasti, bet malda yra vienintelis tikras ginklas kovoje su blogiu. Tai jam asmeniškai parodęs senelis.
O pamaldos baigėsi smagiu ne­tikėtumu: birželio 13 d. tremtinė Angelė Morkūnienė švenčia savo gimtadienį. Šiemet jai sukako 77. Ta proga tremtinę ir bažnyčios choristę sveikino savivaldybės vadovai, kunigai, o bažnyčios giedotojai ir pamaldų dalyviai jai atliko „Ilgiausių metų“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69