Tobulinimosi ir pokyčių link

Tobulinimosi ir pokyčių link
Mokslo ir technologijų plėtra nuolat skatina keistis ir kelia naujus reikalavimus mokykloms ir mokytojams: tobulėti, reflektuoti, nagrinėti, plėtoti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Mokykla turi tapti nuolat besimokančia organizacija.

2006-2008 metais buvo vykdomas bandomasis projektas „Besimokančių mokyklų tinklai” (BMT). Jame dalyvavo 42 mokyklos iš visos Lietuvos, tarp jų – tik dvi pradinės. Elektrėnų pradinės mokyklos komandą sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Markevičiūtė, mokytojos Rita Bliujienė ir Enrika Narakienė. Vėliau prie jų prisijungė mokytoja Lina Čugunovienė. Komandos nariai mokėsi problemų identifikavimo bei jų sprendimo būdų suradimo, dalyvavo seminaruose, kuriuos vedė lektoriai iš įvairių šalių. Įžymus britų pedagogas Geoff Petty vedė seminarą „Šiuolaikinis mokymas”. Visos mokyklos, dalyvaujančios projekte, buvo susiskirsčiusios į septynias grupes. Mūsų mokyklos komanda su dar penkiomis komandomis dalyvavo grupėje, kurioje buvo nagrinėjamas mokymo(si) proceso tobulinimas bendraujant ir bendradarbiaujant interesų grupėms. Mokyklos komanda savo darbo patirtį pristatė praktinėje konferencijoje, kuri vyko Prienų rajono Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, Vilniuje BMT organizuotoje IDĖJŲ mugėje.
Įgytą patirtį mokyklos komanda perteikė ir visiems mokyklos mokytojams. Vyko seminarai, konsultacijos, buvo identifikuojamos problemos, ieškoma jų sprendimo būdų. Vyko nuolatinis mokymasis, kolegialus problemų sprendimas, gerosios patirties sklaida.
Išskirtinis šio projekto ypatumas, kad BMT mokyklų veiklą vertino tyrėjų grupė, sudaryta iš edukologijos srities specialistų: mokslininkų, psichologų ir praktikų, turinčių tyrimo kompetencijų.
Vykdant bandomąjį projektą buvo sukurtas darbo sąsiuvinis, kompaktinis diskas, išleista knyga „Septynios besimokančių mokyklų istorijos”, sukurta internetinė svetainė.
Įgyta patirtis dalyvaujant bandomajame projekte paskatino eiti toliau. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai paskelbus 2009-2011 metų projektą „Besimokančių mokyklų tinklai” vėl pateikėme paraišką. Ir vėl patekome tarp 35 mokyklų, panorusių dalyvauti projekte. Šio projekto pagrindiniai tikslai yra sukurti sąlygas BMT mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas bei gerinti ugdymo(si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Vykdant projektą visos Lietuvos mokyklos kviečiamos dalyvauti ir jungtis į bendradarbiaujančius tinklus, kuriuos formuoti bus mokoma praktiniuose užsiėmimuose. Jų metu suteikiama pedagoginių, psichologinių žinių mokinių ugdymo klausimais, nagrinėjami mokyklų bendruomenių gebėjimai spręsti ugdymo kaitos problemas ir gerinti ugdymo(si) kokybę. Susiformavo nauja komanda. Ją sudaro mokyklos direktorė Elvyra Bandzevičienė, pavaduotoja neformaliam ugdymui Angelė Pačėsienė, mokytojos Lina Čugunovienė, Ingrida Mačionytė ir Snieguolė Norvilienė. Džiugu, kad į mokyklos komandą labai noriai įsijungė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Stanislovaitienė ir Švietimo paslaugų centro specialistė-metodininkė Ala Pupininkienė. Komandos nariai jau dalyvavo įžanginiame seminare ir mokslų daktarės iš Kanados Lindos E. Lee seminare „Besimokančių mokyklų tinklų bendradarbiavimo stebėsena”.
Mokykla, siekianti tapti nuolat besimokančia, atveria galimybes sėkmingai tobulinti ugdymo procesą, didinti mokinių mokymosi motyvaciją, sudaro galimybes vaikui prasmingai veikti ir aktyviai mokytis.
Kviečiame mokyklų komandas, besidominčias BMT veikla, jungtis į tinkliuką savivaldybėje ir mokytis perprasti ir spręsti iškylančias aktualiausias problemas, ieškoti tinkamiausių sprendimo būdų bei metodų, įgyvendinti naujas idėjas keičiant ir atnaujinant ugdymo procesą.
Visą medžiagą apie BMT bandomąjį projektą ir numatomus projektus BMT1, BMT2 galite rasti svetainėje www.bmt.smm.lt

Elvyra Bandzevičienė
Mokyklos direktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69