Teigiamos emocijos stiprina ir gydo

Teigiamos emocijos stiprina ir gydo

Julija Kirkilienė

Mokslu įrodyta, kad teigiamos emocijos žmogų stiprina ir gydo… Tuo vadovaudamasi sveikatos draugijos „Mes esame“ pirmininkė Ona Kulbokienė į organizacijos dvidešimtmetį sukvietė būrį onkologinės ligos paliestų žmonių, kurie, klausydami informacinių kalbų ir žiūrėdami atlikėjų pasirodymus, teigiamų emocijų pasisėmė su kaupu.

Sveikatos politika
Rugsėjo 22 dieną Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salė vos talpino svečius iš savivaldybės ir visos Lietuvos. Tarp garbingų svečių bene garbingiausias buvo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) patarėjas sveikatos politikos klausimais Gediminas Žižys. Gediminas apie ligas ir jų gydymą, sveikatą bei jos saugojimą, medicinos ir farmacijos politiką ir šiuose sektoriuose vešinčias problemas bei jų priežastis žino, ko gero, daugiau už bet kurį mediką ar sveikatos politiką formuojantį parlamentarą. POLA atstovas G. Žižys sako esantis vienas iš 43 tūkst. onkologinėmis ligomis sergančių žmonių, kuriems POLA padeda ligą lengviau pergyventi. Jis pats su onkologine liga gyvena per 20 metų ir sako per tą laiką sužinojęs viską tiek apie visų vyriausybių netikusias sveikatos politikas, tiek apie sunkiai gydomą ligą, kuri pagal žmonių mirtingumo statistiką rikiuojasi trečioje vietoje. Blogai mūsų valstybėje yra tai, kad sveikatos srityje tarp politikų nėra nacionalinio susitarimo. Bet gerai yra tai, kad įkurta tokia organizacija POLA, bendradarbiaujanti su daugybe Lietuvoje veikiančių įmonių, įstaigų, ku­rios onkologiniams ligoniams teikia įvairias lengvatas. Pavyz­džiui, farmacininkai duoda nuolaidas vaistams, transporto įmonės lengvatas važiavimui, renginių organizatoriai nuolaidas bilietams į kultūrinius renginius ir pan.

Veikla Elektrėnuose
Draugijos „Mes esame“ pirmi­ninkė O. Kulbokienė trumpai ap­žvelgė draugijos veiklą. Or­ga­ni­zaciją prieš 20 metų įkūrė aktyvi elek­trėniškė Nijolė Vlasenkienė. Prieš septynerius metus pirmininke iš­rinkta O. Kulbokienė. Šiuo metu Elektrėnų draugiją lanko 44 nariai. Liūdna, kad per dažnai vyksta narių kaita: vieni išeina negrįžtamai, nauji ateina sužinoję apie nelauktą savo ar artimo žmogaus ligą. Draugijos veikla šiuo metu yra aktyvi. Pirmininkė rašo projektus ir iš savivaldybės gauna lėšų kelionėms, renginiams, kurių sergantiesiems labai reikia. Juk tei­giamos emocijos ir nuoširdus juokas – tai gražiausios dovanos, kurias gyvenimas gali įteikti sergantiesiems.
Draugija aktyviai bendradarbiauja su asociacija POLA, Lietuvos krūtų ligų asociacija, bendradarbiauja su kitų rajonų onkologinių ligų draugijomis. Pirmininkė daug renginių organizuoja draugijos viduje. Draugijos nariai dalyvauja menų terapijos užsiėmimuose, edukacinėse programose, šventiniuose vakaruo­se, į kuriuos pakviečiami įdomūs žmonės – literatai, psichologai, grožio specialistai ir kt. Labai draugijos nariai mėgsta išvykas, kurių pirmininkė pagal galimybes stengiasi organizuoti kuo daugiau. Per metus suorganizuojamos 3–4 ekskursijos į gražiausias Lietuvos vietoves. Pirmininkė dėkojo aktyviausiems draugijos nariams, o draugijos nariai savo pirmininkei skyrė pačius nuo­širdžiausius padėkos žodžius.

Sveikinimai ir palinkėjimai
Draugiją su jubiliejumi sveikino savivaldybės vadovai, Visuomenės sveikatos biuro atstovai, Seimo narės Silvos Lengvinienės patarėjas Edvardas Baleišis, labdaros organizacija „Ištiesk gerumo ranką“, Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga, onkologinių ligonių draugijos iš Šiaulių, Birštono, Kauno ir kt.
Visas gražias šventės dalyvių kalbas keitė būrys atlikėjų, atvažiavusių iš įvairių Lietuvos kampelių. Kul­tūrinę dalį pradėjo elektrėniškė etnokultūrologė Ona Patronaitienė, pritardama kanklėmis atlikusi žinomas liaudies dainas.
Atlikėjai mielai pritarė žiūrovai salėje. Vėliau koncertavo Tarp­tautinės literatų, rašytojų ir me­nininkų gildijos „Vingis“ narės, profesiona­lios atlikėjos Birutė Gau­čienė ir Inga Gučienė, atlikusios savo kūrybos romansus. Geros nuotaikos dozę įnešė „Antokė ir Zosė“ iš Kaišiadorių, kapela iš Kauno „Smilga“, Kaugonių krašto ansamblis, Elektrėnų krašto bočių ansamblis „Dubija“…
Renginys dainomis ir sveikinimais nebuvo užbaigtas. Beveik 4 valandas gerų emocijų sėmęsi šventės dalyviai dar ilgai bendravo prie kavos ir arbatos, dalijosi asmeninėmis patirtimis, patarimais.

 

Nuotraukoje: Draugiją „Mes esame“ su 20 metų jubiliejumi sveikina (iš kairės): Edvardas Baleišis, Violeta Šimkūnienė, Gražina Lukaševičienė, Ona Kulbokienė (pirmininkė), Gediminas Žižys, Eglė Butkutė-Usenko, Dovydas Bliujus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų