Taupymui landų dar yra

2000 metais įkurtoje Elektrėnų savivaldybėje gyventojų skaičius mažėjo nuo 32 300 iki 23 750 gyventojų 2017 m. pradžioje. O kaip keitėsi savivaldybės darbuotojų, aptarnaujančių gyventojus, skaičius?

Siekiai taupyti

Viešojo sektoriaus veiklos efektyvumas ir teikiamų paslaugų kokybė yra vienas esminių visuomenės lūkesčių. Pastaruoju metu Vyriausybė ir pavienės centrinės viešojo sektoriaus institucijos imasi veiklos efektyvumo didinimo klausimų, jie tampa prioritetiniais darbais siekiant racionalesnio valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Viena vertus, tai išties vilties teikiančios iniciatyvos ir galimai naujos galimybės racionaliau tvarkytis su mokesčių mokėtojų pinigais bei efektyviau vykdyti pavestas funkcijas. Kita vertus, kalbėdami apie viešąjį sektorių, kalbame tik apie centrinės valdžios aparato lėšų taupymą. O vietos savivalda tyliai lieka nuošalyje: niekas labai nesidomi, kaip ir ar racionaliai yra naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos administruojant vietos veiklą, ar pasirinktos savivaldybių administracijos struktūros yra optimalios, ar dirbančių darbuotojų skaičius yra pakankamas, o gal perteklinis (ypač stipriai kintančios šalies ir atskirų savivaldybių demografinės būklės kontekste, t. y. nuolat mažėjant gyventojų skaičiui, „valdininkų“ skaičius savivaldoje praktiškai nesikeičia).

Resursų paieškos

Panagrinėkime, kaip atrodo Elektrėnų savivaldybės administracija bei jos darbuotojų skaičius bendrame viešojo sektoriaus modernizavimo poreikio kontekste, gal pavyks atrasti savivaldybės administracijos struktūros bei veiklos optimizavimo galimybių.

Elektrėnų savivaldybė Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) išleistose „Rekomendacijose dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo savivaldybės administracijoje“, priskiriama tankiau gyvenamų savivaldybių grupei. Tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje vienam savivaldybės administracijos darbuotojui vidutiniškai tenka aptarnauti 186 gyventojus. VRM rekomenduoja, kad ,,savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius būtų artimas savivaldybės ir gyventojų skaičiaus santykio konkrečiai savivaldybių grupei nustatytam vidurkiui ir būtų ne mažesnis nei 10 proc., o sumažėjus savivaldybės gyventojų skaičiui, atitinkamai mažinti ir savivaldybės administracijos darbuotojų skaičių“. Elektrėnų savivaldybėje gyventojų skaičius mažėjo nuo 28 333 gyventojų 2003 m. iki 23 750 gyventojų 2017 m. pradžioje. Elektrėnų savivaldybės administracijoje 2015 m., Valstybės tarnybos departamento duomenimis, buvo užimta 161 pareigybė, 2016 m. – dviem pareigybėm mažiau. Elektrėnų savivaldybės administracijos išlaidos darbo užmokesčiui kartu su socialiniu draudimu 2015 m. sudarė 1.651.3 tūkst. Eur. 2016 m. vienas Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojas aptarnavo 150 gyventojų.

Tarp kitų

VRM rekomenduojama norma yra 186 gyventojai arba 1000 gyventojų tenka 6.73 užimtų savivaldybės administracijos pareigybių. Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, šalies vidurkis yra 7.44 tarnautojų/1 tūkst.gyv, Vilniuje – 1.63 /1 tūkst.gyv., Kaune – 2.4/1 tūkst.gyv. Kauno m. savivaldybėje, viešojoje erdvėje pateikiamais duomenimis, dirba 630 darbuotojų, t.y. vienas darbuotojas aptarnauja 465 gyv. (2017 m. pradžioje Kauno m. sav. gyventojų skaičius siekė 292 677 gyv.). VRM rekomenduojamas didžiųjų savivaldybių administracijos darbuotojų aptarnaujamų gyventojų skaičius yra 457 gyventojai vienam tarnautojui. Reikėtų pastebėti, kad 2015 m. Kauno m. savivaldybėje dirbo 25 proc. mažiau darbuotojų nei rekomenduojamas vidurkis. Negana to, Kauno miesto meras planuoja dar vieną savivaldybės administracijos reorganizaciją, po kurios administracijos darbuotojų skaičius dar mažės.

Landos taupymui

Akivaizdu, kad sparčiai diegiamos technologijos, efektyvesnis dokumentų valdymas (elektroniniai dokumentai), funkcijų peržiūra ir konsolidavimas sudarytų prielaidas efektyvesniam savivaldybės administracijos aparato veikimui bei papildomų resursų generavimui ir Elektrėnų savivaldybės administracijoje. Taigi, jeigu tik mechaniškai laikytumėmės VRM rekomendacijų ir Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojas aptarnautų 186 gyventojus, tuomet savivaldybės administracijai pakaktų 127 užimtų pareigybių, tai reiškia, kad struktūra jau dabar gali trauktis 21 proc. – nuo 159 iki 127 etatų. Sumažinus etatų, 21 proc. sumažėtų ir darbo užmokesčio sąnaudos. Tai yra, darbo užmokesčio fondo lėšų kasmet sutaupoma būtų beveik 400 tūkst. eurų. Sutaupytus resursus galima būtų panaudoti savivaldybės infrastruktūros gerinimui arba kitų gyventojų poreikių tenkinimui.

Dr. Laura ANDRIJAUSKAITĖ

elektroninių dokumentų pasirašymas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69