Tarybos darbas 2013-aisiais: ir vilkas sotus, ir avys sveikos

Tarybos darbas 2013-aisiais: ir vilkas sotus, ir avys sveikos

Ineta Bricaitė

Prieš šiek tiek mažiau nei trejus metus darbą savivaldybėje pradėjo naujai išrinkta savivaldybės taryba. Pagrindinė jos funkcija – spręsti svarbius Elektrėnų savivaldybei klausimus, tačiau laviruoti tarp to, ko nori rinkėjai, ir kas galima įstatymiškai. Tik galimybes dažnai sumažina bendra valstybės politika. Tad tarybos nariui kas kartą reikia pasiekti, kad ir avys sveikos, ir vilkas sotus būtų. Ar tai pavyko 2013-aisiais? Paskutiniojo tarybos posėdžio metu paprašėme skirtingoms partijoms atstovaujančių tarybos narių ir administracijos direktoriaus bei jo pavaduotojo įvertinti praėjusius metus ir pamąstyti apie būsimus. Visiems politikams uždavėme vienodus klausimus:

Kaip vertinate tarybos darbą 2013-aisiais?
Kokių iššūkių tikitės kitais metais? Kokių pagrindinių tikslų sieksite?
Meras Kęstutis Vaitukaitis, Liberalų ir centro sąjunga
Tarybos darbą vertinu gerai. Tarybos nariai pareigingai dalyvavo tarybos posėdžiuose, lankomumas labai geras, aktyviai diskutuota komitetuose.
Iššūkius ir tikslus diktuoja pats gyvenimas, tai mūsų visų veiklos priežastis ir varomoji jėga. Manau, nereikia bijoti keistis ir keisti, nes pats gyvenimas yra iššūkis, kurį reikia priimti.
Mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokrataiIMG 7541
2013 m. Elektrėnų savivaldybės tarybos darbe jokių krizių nebuvo. Tiek pagal pareigas, tiek pagal pašaukimą esu tarybos narys. Todėl tarybos veikla labiausiai ir rūpi. Kiek nerimauju matydamas tam tikras nusiraminimo nuotaikas. Kartais slystama problemos paviršiumi, norėtųsi matyti daugiau pastangų gilinantis į klausimų turinį. Gal per didelė dauguma, todėl vengiama prisiimti asmeninę atsakomybę, gal trūksta oponavimo… Tarybos nariams tiesiog norėčiau palinkėti neužmiršti, kad jie yra atstovaujamoji valdžia, neužmiršti tų, kurie jiems suteikė tokius mandatus, ir tvirčiau laikyti valdžios vadžias savo rankose.
2012-2013 m. savivaldybė įgavo pagreitį. Panašų tempą norėtųsi išlaikyti ir 2014 m. Tikiuosi, kad pajudės iš mirties taško mūsų įsisenėję projektai: Elektrėnų marių šiaurinės pakrantės pritaikymas poilsiui, pramogoms ir sportui, teritorijų palei magistralę Vilnius – Kaunas vystymas, Vievio prekybos centro statyba, Vievio kultūros centro klausimas. Norėtųsi, kad nebūtų užmirštos ir viešosios erdvės, pėsčiųjų zonos. Planų daug. Lieka tik palinkėti sėkmės juos įgyvendinant. Sėkmės mums visiems 2014 metais!
Administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas, Lietuvos socialdemokratų partijaP1120086
Taryba dirbo gerai, tikrai dalykiškai.
Socialinės paramos įgyvendinimas bus tam tikras naujas iššūkis. Ir toliau sieksiu gero komandinio darbo.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Ratkevičius, Darbo partijaIMG 6264
Tarybos darbą vertinu gerai, nes darbas, mano nuomone, buvo konstruktyvus. Kadangi pats nuo 2013 m. birželio mėnesio pradėjau dirbti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, o iki to laiko nuo 2007 metų buvau tarybos nariu, tai darbą mačiau tiek iš sprendimų teikėjo, tiek iš vykdytojo pusės. 2013 metų tarybos etapą galėčiau vertinti kaip stabilų savivaldybės biudžeto atžvilgiu ir kaip permainingą dėl valdžių kaitos taryboje. 2013 m. prie UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ buvo prijungta UAB „Gelvita“, pritarta AB „Lietuvos energijos gamyba“ biokuro katilinės statybai, įvykdyta Elektrėnų savivaldybės administracijos skyrių pertvarka. Taryba Elektrėnų savivaldybės gyventojams priėmė svarbius sprendimus, o jų naudą parodys ateitis.
Kiti metai yra Arklio metai. Pats esu gimęs Arklio metais, todėl tikiuosi darbingų, stiprių, energingų, pulsuojančių permainomis, veržlumu ir idėjomis bei jų įgyvendinimo metų. Stengsiuosi prieš kiekvieną savo žengtą žingsnį devynis kartus pamatuoti, kuo ilgiau apgalvoti veiksmus ir tik tada savąjį arklį (ego) paleisti bėgti kuo stipriau ir sparčiau…
Pagrindinis mano darbo tikslas savivaldybėje – siekti, kad kuo daugiau mūsų vaikai savivaldybėje būtų užimti, kuo daugiau jiems būtų suteikta sąlygų sportuoti, įgyti meninį išsilavinimą, atrasti savo pasaulėžiūrą. Kuo daugiau vaikams leisime atsiskleisti ir atrasti save, tuo stipresnė bus mūsų savivaldybė ir Lietuvos valstybė.
Sieksiu ieškoti minčių ir pasiūlymų naudingų savivaldybės verslui, o ypač smulkiam, nes kuo daugiau žmogus stengsis užsidirbti pats, tuo savivaldybė turės didesnį ekonominį proveržį ir stabilumą visuomenėje bei valstybėje.
Tarybos narė Laura Andrijauskaitė, Lietuvos centro partijaIMG 3416
Praėjusius metus vertinu labai teigiamai, tai buvo konstruktyvaus ir nuoseklaus kolektyvinio darbo metai. 2013-aisiais atlikome ir pabaigėme daug svarbių ir sudėtingų darbų (UAB „Gelvita“ reorganizavimo proceso prijungiant prie UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ užbaigimas, ES finansuojamų projektų vykdymo užbaigimas, Vievio meno mokyklos atnaujinimo užbaigimas ir daug kitų darbų) bei vykdėme savo nuolatines funkcijas. Tarybos ir visos administracijos darbą 2013-aisiais vertinu pozityviai.
2014-aisiais tiek tarybos, tiek savivaldybės administracijos laukia nemažai iššūkių: sėkmingai užbaigti jau pradėtus darbus ir tinkamai pasirengti naujo 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos periodo skiriamų lėšų įsisavinimui, t.y. parengti Elektrėnų savivaldybei būtinus įgyvendinti projektus. Šiuo metu mano, kaip tarybos narės, 2014 m. prioritetų sąrašo viršuje yra Vievio kultūros namų problemos sprendimas. 2014 metai taip pat labai svarbūs ir politine prasme, tai bus pasirengimo naujiems savivaldos rinkimams periodas. Ir aš labai norėčiau tikėtis, kad rinkiminė kampanija nepersikels į Tarybos posėdžių salę, o mes ir toliau sėkmingai ir konstruktyviai bendradarbiausime nepaisydami priklausymo pozicijai ir opozicijai.
Norėčiau palinkėti tiek kolegoms, tiek visiems skaitytojams prasmingų, darbingų, kupinų laimės, sveikatos ir artimųjų šilumos metų!
Tarybos narys Vytautas Vėželis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungaIMG 7546
Jei ketverius ankstesnės kadencijos metus galima vertinti kaip mokymąsi pradinėje mokykloje, tai šiandien mokomės jau pagrindinėje mokykloje, supratimas apie darbą taryboje evoliucionuoja. Žinai, kad priklausai politikų, kuriuos saisto kodeksai, tarnybinės etikos normos, kategorijai. Įstatymas mus įpareigoja dirbti rinkėjams. Tai ne tik darbas savivaldybės tarybos posėdžiuose, darbas įvairiose komisijose, darbo grupėse, komitetuose, bet ir nuolatinis bendravimas su rinkėjais. Kai vertinu savivaldybės tarybos darbą, matau daugiau pozityvumo. Šiais metais tarybos nariai buvo aktyvūs sprendžiant aktualius savivaldybei klausimus. Daugelis stengėsi įnešti savo indėlį į bendrą aruodą.
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga siekia referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Tam yra surinkta virš trijų šimtų tūkstančių parašų. Jei tauta nuspręs, kad Lietuvos žemė negali priklausyti užsieniečiams ir jų steigiamoms įmonėms Lietuvoje, – Lietuva turės iš naujo derėtis dėl šios stojimo į ES sąlygos.
Ar Lietuvai reikalinga atominė elektrine? Ne. Mums priimtina žalioji politika. Kelis šimtus megavatų trūkstamos elektros energijos nesunkiai galime pagaminti derinant biomasės, vėjo, saulės ir kogeneracijos energiją bei naudojant tik savo resursus ir tik savo įmones. Lietuva vien iš vėjo gali tapti nepriklausoma elektros gamybos srityje, tačiau juk Lietuvoje yra ne tik vėjas. Nepriklausomybei užtikrinti veiks ir strateginis suskystintų dujų terminalas. Atominė elektrinė – tai priklausomybė nuo įvežtinio brangaus ir pavojingo kuro.
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga pasisako prieš skubotą euro įvedimą. Kol šalies ekonomika nesustiprėjo, kol valdžia neišmoko šalyje tvarkytis be Briuselio ir euro lobistų sufleravimų, kol neaiški pati euro ateitis ir euro įvedimui nepritaria dauguma Lietuvos piliečių – jokių kalbų apie savo valiutos panaikinimą Lietuvoje neturi būti.
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga pasisako už namų renovaciją. Saugų gyventojams namų renovacijos modelį sukūrė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdybos pirmininkas, Ignalinos meras Bronis Ropė. Jo dėka prasidėjo masinė daugiabučių renovacija Ignalinoje, šią praktiką iš karto perėmė Vyriausybė. Modelio esmė – valdžia kartu su gyventojais prisiima atsakomybę už renovaciją ir nepalieka žmonių rinkos savivalei.
Tarybos narys Algimantas Adomaitis, partija Tvarka ir TeisingumasIMG 4172
Te neįsižeidžia kolegos, kurių daugelis yra geri specialistai ir profesionalai savo pagrindiniuose darbuose, tačiau jų darbą taryboje vertinu iš rytietiškos išminties pozicijų, kai išminčiaus klausiama, kas manęs laukia ateityje. Išminčius sako, kad bus blogai. Žmogus išvardija daug nelaimių, net savo mirtį pamini, tačiau išminčius įsitikinęs, kad gali būti dar blogiau. Pagaliau paaiškina, kad blogiausia, kas gali atsitikti, yra tai, kad niekas nesikeis.
Daug metų stebiu tarybos darbą ir vis labiau nusiviliu daugumos tarybos narių abejingumu savo pareigoms, bendruomenės lūkesčiams, neprofesionalumu, kai ne tik nepasidomima kokiais teisės aktais vadovaujantis priimami sprendimai, bet dalis tarybos narių net nesusipažįsta su minimaliu kiekiu medžiagos, kuri pateikiama prie sprendimų projektų. Gaila, tačiau daliai tarybos narių pakanka to, kaip balsuoti pasako suinteresuoti partijų lyderiai, vadovai. Tai ir yra blogiausia, kad niekas nesikeičia, ir abejoju ar keisis, kai dalis tarybos sprendimų priimama paisant ne bendruomenės interesų, o vadovaujantis konjunktūriniais partijų ar esančiųjų tuo metu valdžios olimpe įnoriais.
Tikiuosi bent pajudinti tą monolitą – tarybos narių nusiteikimą, kad nuo jų niekas nepriklauso, todėl ir neverta stengtis, kad viską turi nuspręsti valdantieji lyderiai ar tokiais save įsivaizduojantys. Tikiuosi, kad nors vienas kitas susimąstys ir ateityje taps tikru tarybos nariu, dirbančiu savo bendruomenės labui. To tikiuosi, to linkiu. O Elektrėnų gyventojams linkiu niekuomet, ne tik ateinančiais 2014 metais, neprarasti vilties, tegul ji nepalieka Jūsų niekada.
Ačiū už atsakymus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69