Sužinojome, ką rinkti

Sužinojome, ką rinkti

Julija Kirkilienė

Elektrėnų bibliotekos kon­fe­rencijų salėje vasario 15-osios pavakarę vos tilpo žmonės. Taip gausiai gyventojai susirinko dalyvauti debatuose su kandidatais į savivaldybės merus. Kandidatai pasirodė vieni kitų verti, ir jei kas dar nėra apsisprendęs, už ką balsuoti, dar turi laiko pasirinkti. Tereikia tik peržiūrėti debatų įrašus ar nors perskaityti straipsnį.

Egzaminas

Kandidatai į Elektrėnų savivaldybės merus: J. Balčiūnaitė, R. Ivaškevičius, R. Kartenis, S. Lengvinienė, K. Vaitukaitis ir A. Vyšniauskas
Kandidatai į Elektrėnų savivaldybės merus: J. Balčiūnaitė, R. Ivaškevičius, R. Kartenis, S. Lengvinienė, K. Vaitukaitis ir A. Vyšniauskas

Debatus organizavo bendruo­meninė organizacija „Žinau, ką renku“, debatus moderavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius, Lietuvos radijo naujienų tarnybos žinių vedėjas Edvardas Kubilius. Debatuose dalyvavo kandidatai į savivaldybės merus: Jūratė Balčiūnaitė (Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinė savivalda“);­ Raimondas Ivaškevičius (Lietuvos­ valstiečių ir žaliųjų sąjunga); Ra­mūnas Kartenis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai); Silva Lengvinienė (Visuomeninis rinkimų komitetas „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“); Kęstutis Vaitukaitis (Lietuvos Respublikos libe-ralų sąjūdis); Arvydas Vyšniauskas (Lietuvos socialdemokratų partija). Po trumpo kandidatų prisistatymo, vedėjas jiems surengė egzaminus iš Konstitucijos ir bendro išprusimo. Geriausiai egzaminus išlaikė Arvydas Vyšniauskas ir Raimondas Ivaškevičius – iš penkių klausimų atsakė į keturis.

Pasiklausinėjimai
Po egzamino kiekvienas kandidatas klausimus uždavė savo oponentams. R. Kartenis klausė S. Lengvinienės, ką ji pirmiausia darytų, jei būtų išrinkta. Kandidatė atsakė, kad pirmiausia ieškotų skiepų savivaldybės darbuotojams ir tarybos nariams nuo arogancijos ir išpuikimo. S. Lengvinienė klausė K. Vaitukaičio, ką darys, kad sumažėtų šildymo kainos. Atsakymas buvo, kad kainos kyla dėl „Lietuvos energijos gamybos“, AB keliamų kainų ir savivaldybė kainų kilimo sustabdyti negali. K. Vaitukaitis klausė J. Balčiūnaitės: jeigu tas nesėkmingas krematoriumo statybos projektas, ar Kurkliškėse būtų sukurta bendruomenė ir visuo­meninis rinkimų komitetas? Atsakymas buvo, kad žadamas statyti krematoriumas paspartino bendruomenės įkūrimą. O vėliau pilietiška bendruomenė „kur dūrė, ten nepataikė“, todėl jos nariai nutarė veikti patys. J. Balčiūnaitė klausė A. Vyšniausko, koks galėtų būti nepotizmo lygis savivaldybėje. A. Vyšniauskas atsakė, kad nepotizmas nėra visai mažas, ir tai yra problema. Išeitį jis mato, kad į savivaldybę reikia pritraukti kuo daugiau gyventojų iš kitų rajonų, kad mažiau būtų giminystės ryšių. A. Vyš­niauskas klausė R. Ivaškevičiaus, ar įvykus sėkmingiems rinkimams, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga sudarytų koaliciją su socialdemokratais. Atsakymas buvo, kad jis savivaldybės gerovei stengtųsi draugiškai dirbti su visomis partijomis.

Klausimai iš salės

Ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius kandidatų klausė, kaip jie gerins sveikatos sistemą Elektrėnuose
Ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius kandidatų klausė, kaip jie gerins sveikatos sistemą Elektrėnuose

Iš salės kandidatams klausimą uždavė tarybos narys Viktoras Valiušis. Jis klausė, kaip būsimieji merai dirbs po 2020 metų, kai nutrūks Europos Sąjungos parama. Čia kandidatai išsakė savo vizijas. R. Ivaškevičius pasisakė, kad ES lėšos iškraipė rinką, nes investuota buvo į „trinkeles“ įvairiose aikštėse. Jis sa­kė manąs, kad teks išmokti gyventi iš savo lėšų – surinktų mokesčių ir pateikė savo matymą, kur mato lėšų pritraukimą. R. Kartenis kalbėjo, kad ES „kranelio neužsuks“, nes valstybė moka mokesčius į ES biudžetą. Be to, mokesčių surinkimas į savivaldybės biudžetą tolygiai auga, todėl teks išgyventi iš savo biudžeto. S. Lengvinienė sako matanti, kaip sparčiai savivaldybėje daugėja gyventojų, o būdama mere ji pasistengtų, kad gyventojų skaičius dar labiau augtų, o gyventojai vis daugiau sumokėtų mokesčių į biudžetą. Be to, ji mato savivaldybėje daug apleisto nekilnojamo turto, iš kurio taip pat būtų galima gauti pajamų į biudžetą. K. Vaitukaitis kalbėjo, kad nereikia gąsdinti žmonių. ES parama būsianti ir atei­tyje, bet savivaldybei prie projektų gali tekti prisidėti daugiau. „Gyvenome prieš tai, gyvensime ir po to“,- optimistiškai pasisakymą baigė dabartinis meras. Gyventojas Artūras Žvejys klausė, kas grąžins netinkamai panaudotas lėšas ledo rūmų renovacijai. Geriausiai apie tas teismuose ginčijamas grąžintinas lėšas žinojo meras K. Vaitukaitis, jo pavaduotojas A. Vyšniauskas ir savivaldoje nedirbanti J. Balčiūnaitė. Per 100 tūkst. eurų grąžinti reikėtų dėl blogai darbams parinkto rangovo ir sumos apvalinimo paklaidos, bet savivaldybės vadovai sako, kad konkursas vyko prižiūrint kelio­ms valstybinėms įstaigoms, kurios­ nerado klaidų, todėl tiki laimėti teismus.

Apie turtus ir kalbas
Debatų vedėjas klausinėjo kan­di­datų ir apie jų turimus turtus. Kadangi visus turtus reikia deklaruoti ir jie yra paskelbti VRK puslapyje, tai vedėjas buvo pasiruošęs. Turtingiausias, atrodo, yra dabartinis meras K. Vaitukaitis. Jis ir įmonės akcininkas, ir turtą anksčiau sėkmingai pardavęs. Turtingas ir R. Kartenis, turintis namus ant ežero kranto ir viešbutį Elektrėnų miesto centre. Dar palikimo gavęs grynaisiais pinigais. Vedėjas dar perskaitė klausimą iš salės, kad R. Kartenis dėl turto net su savo tėvu bylinėjasi. Kandidatas teisinosi, kad tėvo turto negeidžia. R. Ivaškevičius turi namus, žemės ir savo turtų priskaičiavo už 355 tūkst. eurų. Namus kolektyviniame sode turi S. Lengvinienė, o kiek grynų pinigų turinti, nežino. J. Balčiūnaitė irgi turi namus bei paveldėtą pusę senelių namo. A. Vyšniauskas turi butą, sodą ir paskolą. Daugiausiai užsienio kalbų žino J. Balčiūnaitė. Kiti kalbų mokėsi, bet labai gerai gal tik rusų kalbą žinantys. K. Vaitukaitis pajuokavo, kodėl jie turi kalbėti angliškai, jei Didžioji Britanija iš Europos Sąjungos traukiasi.

Klausimai raštu
Daug klausimų iš salės pateikta buvo raštu. Pirmas klausimas, ką merai darysiantys su neva blogai dirbančiu Vievio seniūnu Zenonu Pukėnu. J. Balčiūnaitė norėtų Vievyje matyti kitą seniūną, nes dabartinio, ko paklausi, to negausi. R. Ivaškevičius sakė, kad seniūnai yra politinio pasitikėjimo tarnautojai,­ todėl po rinkimų tikslinga būtų ir naujus seniūnus paskirti. R. Ivaškevičius sako, kad jį išrinkus meru, seniūnas iš pareigų pasitrauktų pats. R. Kartenis sakė, kad seniūnas visiems geras būti negali, o apšmeižti galima ir gerą žmogų. S. Leng­vinienė sakė linkusi įsiklausyti į bendruomenių nuomones ir jei bendruomenių seniūno darbas netenkina, sudarytų tokias sąlygas, kad seniūnas iš pareigų pasitrauktų pats. K. Vaitukaitis informavo, kad seniūnas Z. Pukėnas yra jo partijos narys, o per praėjusius rinkimus į savivaldą, kai Z. Pukėnas Liberalų sąraše kandidatavo į savivaldybės tarybą, už jį balsavo daug žmonių. A. Vyšniauskas sako, kad klausytų ne kalbų, o įvertintų faktus apie nepadarytus darbus, tada jau spręstų, ar seniūnas gali likti savo pareigose.

Kiti klausimai
J. Balčiūnaitės gyventojai raštu klausė, kaip ji dirbsianti, neturėdama patirties. Kandidatė į merus atsakė, kad ji turi ir vadovavimo patirties, o ką reikia savivaldybėje keisti, matoma esą plika akimi – svarbu viskuo domėtis ir matyti, kas vyksta aplinkui. Į klausimą dėl plečiamo Kazokiškių są­vartyno atsakė R. Kartenis. Jis ap­gai­lestavo, kad dabartiniai savivaldybės vadovai prieš daugiau nei 15 metų ­leido tam sąvartynui Kazokiškėse atsirasti, o išrinktas meru prieštarautų sąvartyno plėtrai. Ilgą klausimą kažkuris Liberalų sąjūdžio narys atsiuntė S. Lengvinienei: klausė, kaip ja gali pasitikėti gyventojai, jei ji metė vieną partiją ir nuėjo į kitą. S. Lengvinienė išsakė savo nuoskaudą, kaip partijos nariai ja nepasitikėjo ir reitinguodami sąrašuose ją paliko tik 16 vietoje. Primename, kad S. Lengvinienė yra apsigynusi mokslų daktarės vardą. Rei­tingavimui pakenkti galėjo tai, kad ji tarybos posėdžiuose kartais nepritardavo kai kuriems sprendimų projektams. Be to, ji negalinti kartu dirbti su tais buvusiais partijos nariais, kurie „Facebook“ paskyroje jos pasirinkto Visuomeninio rinkimų komiteto „Patriotų sąrašas už Elektrėnų kraštą“ narius vadina pašlemėkais. Meras K. Vaitukaitis atsiprašė už partiečių pravardžiavimąsi. A. Vyš­niauskui taip pat teko aiškintis, ar visi Socialdemokratų partijos sąraše esantys kandidatai į tarybos narius priklauso Socialdemokratų partijai, kurios pirmininkas yra Gintautas Paluckas.

Kaip auklės vaikus
Kandidatams taip pat teko pasiaiškinti, ką jie galvoja apie naują Vai­ko teisių apsaugos įstatymą. Daugiausia šia tema informacijos žinojo J.Balčiūnaitė. Ji šiuo metu dirba su projektu „Elektrėnų bendruomeniniai šeimos namai“, todėl daug žino apie problemas savivaldybėje. Pasisakyme paskelbė ir niekur neskelbtą informaciją ne tik apie tėvų, bet ir institucijų smurtą prieš vaikus. Daug žinių apie vaikų teisių apsaugą žino ir R. Kartenis. Jo žmonos mama dirba šioje srityje, todėl kandidatas nerimauja, kad jei ir toliau apie vaikų teisių apsaugos specialistus bus nei­giama informacija, tai ateityje šio­je srityje gali nebelikti dirbančių specialistų. K. Vaitukaitis mano, kad šioje aktualioje problemoje yra daug politikavimo. Kritikavo jis ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos pertvarką. Jo nuomone, geresnis darbas buvo tada, kai specialistai dirbo su šeimomis, įtrauktomis į rizikos grupes.

Pažadai
Pabaiga buvo skirta pažadams. Kiekvienas kandidatas po minutę kalbėjo apie tai, ką jis gero padarys, jei bus išrinktas. A. Vyšniauskas žadėjo daugiau įrengti vaizdo stebėjimo kamerų, žadėjo pastatyti Vievio kultūros namus ir daugiau vaikų darželių. K. Vaitukaitis žadėjo Vievyje išspręsti užstrigusį Vievio pirties projektą, renovuoti basei­ną Elektrėnuose ir iš mirties taško pajudinti apgriuvusius senojo restorano „Perkūnkiemis“ bei „Poseidono“ pastatus. S. Lengvinienė taip pat žadėjo sutvarkyti apleistuosius pastatus ir „Vaikų pasaulio“ apžvalgos ratą, pagerinti sveikatos apsaugą savivaldybėje. R. Kartenis taip pat žadėjo arba sutvarkyti senąjį apžvalgos ratą, arba pastatyti naują, taip pat žadėjo baseiną paversti SPA kompleksu ir pastatyti naują vaikų darželį. R. Ivaškevičius žadėjo grąžinti gyventojams pasitikėjimą tarnautojais, išspręsti Vievio ežero užterštumo problemą ir pritraukti investuotojų. J. Balčiūnaitė žadėjo sumažinti korupciją ir nepotizmą, pagerinti komunalinio ūkio darbą ir sumažinti Vievio ežero taršą.

Ką dar pridurti
Gaila, kad iš 6 kandidatų meru išrinktas bus tik vienas. Bet gerai, kad garsiai buvo įvardintos savivaldybės problemos. Debatų pabaigoje vedėjas perskaitė dar vieną ilgą ilgą gyventojo laišką apie savivaldybės administracijos darbo trūkumus. Laišką meras komentavo trumpai: „ką čia bepridursi“. Po debatų tarpusavyje kalbėdami gyventojai turėjo ką pridurti: svarbu, kad problemos išgrynintos ir net jei meru dar kartą išrinktas būtų dabartinis meras K. Vaitukaitis, jo komanda išgirdo, kad žmonės jų darbais nėra taip patenkinti, kaip jie patys. Be to, kas bebūtų išrinktas meru, jam teks dirbti su nauja savivaldybės taryba, kuri tikrai bus kitokia nei dabartinė. O kas bus išrinktas meru ir kokia bus tarybos sudėtis, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kurie kovo 3 dieną ­ateisime balsuoti už tokią valdžią, ko­kios mes norime.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69