Stenkis, ir Dievas tau padės

Stenkis, ir Dievas tau padės

Julija Kirkilienė

Ne, niekaip šiuo metu negalime likti politikos nuošalyje. Politika skaitytojams ateinančius ketverius metus įdomi ne tik dėl įvairialypės Seimo sudėties ir naujosios valdančiosios daugumos darbo, bet ir todėl, kad net trys Seimo nariai gyvena mūsų rinkiminėse apygardose – Elektrėnuose, Trakuose bei ant Trakų ir Elektrėnų savivaldybių ribos – ir visi priklauso skirtingoms partijoms. Silva Lengvinienė – Laisvės partijos narė, Kęstutis Vilkauskas – socialdemokratas, o Antanas Guoga, anksčiau priklausęs Liberalų są­jūdžiui, dabar į Seimą išrinktas pagal Darbo partijos sąrašą. Visi trys kandidatai lapkričio 13 dieną, penktadienį, tryliktajame nepriklausomos Lietuvos Seime padėję ranką ant Konstitucijos prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, saugoti žemių vientisumą, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Visi priesaiką užbaigė žodžiais: „Tepadeda man Dievas“.
Biblijoje sakoma: uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, o liaudis tą pasakymą perfrazavo – stenkis pats, ir Dievas tau padės. Todėl stebėdami, kaip uoliai dirbdami naujieji Seimo nariai įsitvirtins didžiojoje politikoje, mes jų paklausinėjome lengvų klausimų: koks Jūsų santykis su tikėjimu?

Silva Lengvinienė
Silva Lengvinienė

Silva Lengvinienė:
Tikėjimas yra natūrali mano gy­venimo dalis. Tėvai buvo tikintys, tad įprasta buvo nuo vaikystės lankyti bažnyčią, krikštyti vaikus, tuok­tis bažnyčioje ir kt. Vėliau mano Moky­toju buvo Tėvas Stanislovas. Vieną tokią pamoką pakartosiu: „Tie arogantiški ir pasipūtę žmonės labai nelaimingi, nes jie labai tušti. O tuštybė visuomet kažkuo užpildoma. Ji ir tampa pasipūtimu, arogancija. Todėl reikia tokių žmonių gailėti. Jie iš tikrųjų labai nelaimingi. Visuomet į juos žiūrėk su gailesčiu.“

Kęstutis Vilkauskas

Kęstutis Vilkauskas:
Mano mama yra šviesus ir giliai tikintis žmogus. Vyresnysis brolis yra tikybos mokytojas, jaunesnysis – protestantiško tikėjimo, jo pagrindinė knyga yra Biblija. Visa aplinka nuo pat vaikystės mane vedė prie tikėjimo tiesų ir dabar sten­giuosi gyventi širdimi ir meile. Tai labiau padeda man kurti ir būti ­žmogumi tarp žmonių.

Antanas Guoga

Antanas Guoga:
Seimo narys A. Guoga sako, kad jo ryšys su tikėjimu nuo pat vaikystės buvo nuoseklus ir stiprus. 11 metų išvyko gyventi į Australijos Melburno miestą, kur buvo stipri lietuvių bendruomenė. Šiame mieste tarnavo kunigas, atkeltas iš Lietuvos. Antanas sekmadieniais dalyvaudavo pamaldose ir lankydavo sekmadieninę lietuvių vaikų mokyklą. Vėliau mokėsi Jėzui­tų gimnazijoje. Persikėlęs gyventi į Lietuvą dabartinis Seimo narys aktyviai užsiima filantropine veikla, nepamirš­damas ir Lietuvos bažnyčių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69