Sotesni pietūs priešmokyklinukams

Sotesni pietūs priešmokyklinukams

Virginija Jacinavičiūtė

Nuo šių metų pradžios dalis priešmokyklinukų tėvų gaus mažesnes sąskaitas už vaikų maitinimą. Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, dėl kurių nemokami pietūs skiriami visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose.
Nuo sausio sotesnius pietus priešmokyklinukai valgo mo­kykloje-darželyje „Žiogelis“, Elek­trėnų pradinėje, Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje, Kietaviškių pagrindinėje mokykloje bei Seme­liškių gimnazijoje.

Švediškas stalas

Vaikai, turėdami galimybę pasirinkti patiekalus, suvalgo daug daugiau, o maisto švaistoma mažiau
Vaikai, turėdami galimybę pasirinkti patiekalus, suvalgo daug daugiau, o maisto švaistoma mažiau

Iš visų išvardintų ugdymo įstaigų daugiausiai iššūkių, tiekiant nemoka­mus pietus, patiria mokykla-darželis „Žiogelis“. Ministerija pageidavo, kad pietūs priešmokyklinukams būtų tiekiami švediško stalo principu, tačiau „Žiogelyje“ nėra valgyklos, tad nėra ir galimybių paruošti tikrąjį švedišką stalą. Tačiau kūrybingi darželio vadovai rado kitą būdą organizuoti maitinimą, labai panašų į švedišką stalą, ir ateityje savo patirtimi galės pasidalinti su panašios struktūros įstaigomis.
Kaip atrodo naujo modelio prieš­mokyklinukų pietūs, do­mėjomės vasario 5-ąją lankydamiesi mokykloje-darželyje „Žiogelis“. Kaip grupėse vykdomas maitinimas, pristatė visuomenės sveikatos specialistė Stanislava Graželienė, priešmokyklinukų auklėtojos bei padėjėjos.
Vaikai išsirikiuoja vorele. Mažieji džentelmenai neraginami eilę užleidžia mergaitėms. Priėję prie puodais ir dubenėliais padengto stalo vaikai auklėtojų padėjėjoms įvardija, kokio garnyro ir kiek norėtų. Tądien darželyje buvo patiekiama paukštiena, tačiau kai kurie vaikai norėjo valgyti tik bulvių košę arba košę su daržovėmis. Ant stalelių vaikams atskirai patiektos daržovės. Jų valgyti gali kiek nori, o valgūs vaikai turi galimybę suvalgyti ir antrą patiekalo porciją. Po pagrindinio patiekalo vaikams įpilama sriubos, jei tik vaikai jos nori. O desertui – jau nulupti mandarinai.
Visuomenės sveikatos specia­listė pastebi, kad priešmokyklinukams skiriama tiek maisto, kad pakanka sočiai pavalgyti, ir vylėsi, kad ateis laikas, kai visiems darželinukams bus skirta daugiau lėšų pietums.

Švediško stalo nauda

Auklėtojų padėjėjos vaikams deda tiek garnyro, kiek jie pageidauja
Auklėtojų padėjėjos vaikams deda tiek garnyro, kiek jie pageidauja

Mokyklos-darželio „Žiogelis“ ben­­­druomenė teigiamai vertina nau­ją maitinimo modelį, kuris šiemet tėra tik projektas, ir tikisi, kad pakaks lėšų tokio modelio tąsai. „Vaikystė – labai svarbus laikotarpis, jo metu formuojasi sveikos gyvensenos įgūdžiai. Todėl būtent šiuo laikotarpiu labai svarbu teikti vaikams informaciją apie sveiką mitybą ir jos svarbą organizmui, išmokyti pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus. Priešmokykliniai metai, tai paskutiniai metai darželyje, kurių metu visas įgytas žinias vaikai turi išmokti taikyti praktiškai“, – sako „Žiogelio“ pavaduotoja ugdymui Laima Komparskienė.
Darželio vadovės mano, kad švediško stalo principas yra vienas iš efektyvių maisto švaistymo mažinimo būdų organizuojant maitinimą vaikų kolektyvuose, tačiau jis turi ir kitų privalumų.
Maitinimas pagal švediško stalo principą vaikus skatina tapti savarankiškesnius, ugdo valgymo kul­tūrą, gerina socialinius įgūdžius, mažina socialinę atskirtį, didėja jų atsakomybė už nesuvalgytą maistą.

Bėdos dėl mišrių grupių
„Žiogelio“ direktorė Irena Meš­kauskienė pasakoja, kad prašymus valgyti nemokamus pietus parašė 48 priešmokyklinukų tėvai.
Priešmokyklinuko pietums skiriama 1,60 Euro, o kiti darželinukai pietus valgo už 0,95 Eur.
Naujas maitinimo modelis turi ir savų iššūkių. Jei anksčiau virėjoms tekdavo užduotis iš mažos pinigų sumos paruošti maistingus ir skanius pietus, tai dabar gana sudėtinga į pietus sudėti ingredientus, kurie kainuotų net 1,60 Eur.
Direktorė vardija, kad mokyk­la-darželis susiduria ir su kitais neplanuotais iššūkiais. Įstaigoje prieš­mokyklinukų grupės yra integruotos. Su būsimaisiais pirmo­kais kartu ugdomi ir jaunesni vaikai, kuriems pagal projektą brangiau kainuojantys pietūs nepriklauso. Kad mažesni vaikai nejaustų atskirties, jiems maitinimas kol kas organizuojamas tuo pačiu principu, bet direktorė įsitikinusi, kad atei­tyje mišrių grupių neturėtų būti, kad vaikai nesijaustų išskirti iš kitų. Apie šios situacijos sprendimo būdus klausėme Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Džeraldo Dagio, kuris atsakė, kad mišrio­se grupėse vaikų vienodai maitinti negalima. Kaip sprendimo variantą vedėjas pasiūlė vaikus maitinti atskirai. Vedėjo atsakymuose pritrūko aiškumo, todėl paprašėme komentaro Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Samoškaitė redakcijai atsakė: „Jeigu tam tikrose bendrojo ugdymo mokyklose, kurias atrinko savivaldybės, kartu su priešmokyklinukais grupėse ugdomi ir jaunesni vaikai, savivaldybės gali numatyti papildomą finansavimą“.
Specialistė taip pat patikino, kad nuo rugsėjo mėnesio nemokami pietūs bus tiekiami visiems Lietuvos priešmokyklinukams ir pirmokams – tiek mokyklose, tiek darželiuose.

Idėjų paieškos

Naujajame meniu – daug daugiau daržovių, kurias renkasi pats vaikas
Naujajame meniu – daug daugiau daržovių, kurias renkasi pats vaikas

Nemokami priešmokyklinukų pie­tūs – nemenkas iššūkis ne tik ugdymo įstaigoms, kurios pirmo­sios įgyvendina projektą, bet ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, kuris turi bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis ir užtikrinti, kad projektas vyktų sklandžiai.
„Projekto vykdytojai pageidavo, kad maitinimas būtų vykdomas taikant švediško stalo principą. Tai jau yra naujovė. Pasisemti žinių važiavome į Kauno rajono savivaldybę, turinčią daug patirties tuo klausimu. Pasisvečiavimas buvo tikrai naudingas. Didžiausią įspūdį paliko sukurta savita maitinimo sistema Kauno rajono mokyklose. Artimiausiu metu analizuosime galimybes įdiegti ir daugiau naujovių, nes minčių ir idėjų, apsilankius Kauno rajone, kilo ne viena“, – apie gerosios patirties paieškas pasakojo Dž. Dagys.
Elektrėnų savivaldybėje šiuo metu nemokamus pietus gauna apie 160 priešmokyklinukų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra suplanavusi nuo kitų mokslo metų nemokamą maitinimą tiekti visiems Lietuvos priešmokyklinukams ir pirmokams. Už šias Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisas balsavo 106 Seimo nariai, susilaikė 3.

Sekasi gerai
Kaip sekasi vykdyti nemokamų pietų priešmokyklinukams projektą klausėme ir kitų įstaigų vadovų.
Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė:
Semeliškių gimnazijoje nemo­kamų pietų priešmokyklinukams projektą, vykdyti sekasi gerai. Vaikučiai renkasi karštą patiekalą. Siū­lome kelių rūšių salotas. Taikome dalinio švediško stalo principą.
Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė Ramunė Matonienė:
Mokykloje sėkmingai startavo šio projekto įgyvendinimas. Su vaikų tėveliais buvo aptarta, kaip bus organizuojamas vaikų maitinimas pietų metu. Kadangi mūsų bendruomenė nedidelė, visi priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai valgo pietus valgykloje, kurie jiems patiekiami švediško stalo principu. Vaikams sudarytos sąlygos iš kelių siūlomų patiekalų patiems pasirinkti ir patiems įsidėti maistą. Tuo labai džiaugiasi ir vaikai, ir jų tėveliai, ir mokytoja. Tėveliams buvo sudarytos sąlygos apsilankyti vaikų pietų valgymo metu. Pastebėta, kad vaikai, turėdami galimybę pasirinkti patiekalus, suvalgo daug daugiau. Iš pradžių abejoję, dabar labai džiaugiamės dalyvaudami šiame projekte.
Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorė Alma Reklaitienė:
Nemokamus pietus organizuo­jame trijose priešmokyklinio ugdymo grupėse Vievyje ir trijose jungtinėse grupėse mokyklos Kazokiškių, Pakalniškių ir Lazdėnų skyriuose, kuriuose iš viso ugdomi 72 vaikai. Manau, tėveliai patenkinti tokia galimybe, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamai gauti pietus galimybę turės ir pirmų klasių mokiniai. Mums kiek daugiau rūpesčių yra su tais vaikais, kurie būna mo­kykloje su miegu iki vakaro (o tokių su mokyklos skyriais Pakalniškėse ir Lazdėnuose turim per 50 vaikų), nes papildomai reikia skaičiuoti pinigėlius ir rūpintis, kiek jų norės valgyti pusryčius ir vakarienę. Šiltą maistą į skyrius (įskaitant nemokamus pietus gaunantiems soc. paramą bei priešmokyklinukams) vežame ne vieną kartą per dieną. Turime ilgametę nemokamo maitinimo socialiai remtinų šeimų vaikams organizavimo patirtį. Jau ne pirmą kartą šalies mastu yra bandoma skirti ir organizuoti nemokamus pietus visiems mokiniams, tačiau ilgam toks maitinimo būdas neįsitvirtino.
Šį kartą nauja yra tai, kad susiduriame su iššūkiu organizuoti maitinimą priešmokyklinukams šve­diško stalo principu. Šiuo metu visi vaikai mūsų mokyklos valgykloje turi galimybę iš dalies rinktis, ką valgys pietums, o nuo ateinančio rugsėjo tikimės, jog pavyks organizuoti maitinimą pagal švediško stalo principą. Tokiu būdu visi tapsime draugiškesni gamtai, mus supančiai aplinkai, nes, kaip patirtis rodo, tokiu principu organizuojant maitinimą, kai vaikai gali pasirinkti, ką ir kiek valgyti, lieka gerokai mažiau nesuvalgyto maisto. Žinoma, tai papildomai pareikalaus naujos valgyklos įrangos linijos, naujo inventoriaus, teks apmąstyti ir sutarti su mokyklos bendruomene atsiskaitymą už maitinimą, reikės mokyti vaikus naujos elgsenos ir naujų maitinimosi švediško stalo principu įgūdžių, na bet tam dar turime laiko ir, tikėtina, viską išspręsime laiku ir tinkamai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69